Szczegóły spółki

Nazwa F.B.I. TASBUD SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5361918822
REGON 360999230
KRS 0000547504
Adres ul. Balaton 20, 01-981 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 4291Z — roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
  • 4299Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  • 4211Z — roboty związane z budową dróg i autostrad
  • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 4322Z — wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych