Szczegóły spółki

Nazwa HB REAVIS JV SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213690675
REGON 360937682
KRS 0000546016
Adres ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8291Z — działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
  • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.0 0.99
Zadłużenie / kapitał (D/E) 293.99 164.13
Płynność bieżąca (CR) 1.01 3.17
Płynność szybka (QR) 1.01 3.17
Złota/srebrna reguła bilansowa 293.99 164.13
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 45.5% 32.83%
Rentowność aktywów (ROA) 0.15% 0.2%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-18 117/2019 826 419635
Poz. 419635. HB REAVIS JV SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000546016. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.03.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31846/19/618]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PISTEK 2. RADOVAN
wpisać: 2 1. MALOVEC 2. PETER
Poz. 419635. HB REAVIS JV SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000546016. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.03.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31846/19/618]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PISTEK 2. RADOVAN
wpisać: 2 1. MALOVEC 2. PETER
2018-12-21 247/2018 186 1179381
Poz. 1179381. HB REAVIS JV SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000546016. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.03.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69812/18/637]

W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FRŇKA 2. STANISLAV 3. 75071118873 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PECNIK
2. PETER 3. 75111516111 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PECNIK 2. PETER wpisać:
2 1. ANDRAŠINA 2. PETER
Poz. 1179381. HB REAVIS JV SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000546016. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.03.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69812/18/637]

W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FRŇKA 2. STANISLAV 3. 75071118873 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PECNIK
2. PETER 3. 75111516111 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PECNIK 2. PETER wpisać:
2 1. ANDRAŠINA 2. PETER

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki