Szczegóły spółki

Nazwa MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9462628341
REGON 060772285
KRS 0000544357
Adres ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7211Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.11 0.19
Zadłużenie / kapitał (D/E) -9.86 0.23
Płynność bieżąca (CR) 0.11 10.49
Płynność szybka (QR) 0.11 10.49
Złota/srebrna reguła bilansowa -9.86 0.23
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 526.58% -38.99%
Rentowność aktywów (ROA) -59.46% -31.58%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-27 40/2020 287 90636
Poz. 90636. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1804/20/485]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość LUBLIN ulica AL. WINCENTEGO
WITOSA nr domu 16 kod pocztowy 20-315 poczta
LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
LUBLIN ulica UL. NAŁĘCZOWSKA nr domu 14 kod
pocztowy 20-701 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.10.2019,
AKT NOTARIALNY REP. A NR 2333/2019, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W LUBLINIE MONIKA SAWICKA


NOTARIUSZ, NINA JAŚKO-ŁOPATEK, ZASTĘPCA
NOTARIALNY, ZMIENIONO § 7 UST. 1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 209573,20 ZŁ
wpisać: 1. 239930,20 ZŁ wykreślić: 3. 2095732 wpi-
sać: 3. 2399302 wykreślić: 5. 209573,20 ZŁ wpisać:
5. 239930,20 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
I 2. 303570 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 90636. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1804/20/485]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość LUBLIN ulica AL. WINCENTEGO
WITOSA nr domu 16 kod pocztowy 20-315 poczta
LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
LUBLIN ulica UL. NAŁĘCZOWSKA nr domu 14 kod
pocztowy 20-701 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.10.2019,
AKT NOTARIALNY REP. A NR 2333/2019, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W LUBLINIE MONIKA SAWICKA


NOTARIUSZ, NINA JAŚKO-ŁOPATEK, ZASTĘPCA
NOTARIALNY, ZMIENIONO § 7 UST. 1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 209573,20 ZŁ
wpisać: 1. 239930,20 ZŁ wykreślić: 3. 2095732 wpi-
sać: 3. 2399302 wykreślić: 5. 209573,20 ZŁ wpisać:
5. 239930,20 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
I 2. 303570 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-09-05 172/2019 390 1008021
Poz. 1008021. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000544357. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15408/19/2]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2019R., NOTARIUSZ
MONIKA SAWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W LUBLINIE, REP. A NR 1427/2019; ZMIENIONO
§ 7 UST. 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2019
R., NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 1437/2019;
ZMIENIONO § 7A UST. 1; SKREŚLONO PKT 7 ORAZ
PKT 10 W § 14 UST. 17.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 202430,20 ZŁ
wpisać: 1. 209573,20 ZŁ 2. 37500,00 ZŁ wykre-
ślić: 3. 2024302 wpisać: 3. 2095732 wykreślić:
5. 202430,20 ZŁ wpisać: 5. 209573,20 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 71430 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1008021. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000544357. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15408/19/2]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2019R., NOTARIUSZ
MONIKA SAWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W LUBLINIE, REP. A NR 1427/2019; ZMIENIONO
§ 7 UST. 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2019
R., NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 1437/2019;
ZMIENIONO § 7A UST. 1; SKREŚLONO PKT 7 ORAZ
PKT 10 W § 14 UST. 17.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 202430,20 ZŁ
wpisać: 1. 209573,20 ZŁ 2. 37500,00 ZŁ wykre-
ślić: 3. 2024302 wpisać: 3. 2095732 wykreślić:
5. 202430,20 ZŁ wpisać: 5. 209573,20 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 71430 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-03 127/2019 1082 531458
Poz. 531458. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/131588/19/884]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531458. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/131588/19/884]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1082 531459
Poz. 531459. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/131588/19/285]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531459. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/131588/19/285]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1082 531460
Poz. 531460. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/131589/19/997]W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531460. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/131589/19/997]W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1083 531461
Poz. 531461. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/131589/19/398]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531461. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/131589/19/398]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-16 222/2018 1262 1052462
Poz. 1052462. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000544357. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15953/18/104]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2018 R., NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR
1310/2018; ZMIENIONO § 12 UST. 9, W § 14 PO PKT.
17 DODAJE SIĘ PKT 18, W § 7 DODAJE SIĘ UST. 7,
PO § 7 DODAJE SIĘ § 7A.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 5630,40 ZŁ wpi-
sać: 6. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. WASIEWICZ
2. RENATA BARBARA 3. 53030204564 2 1. ABRAMEK
2. EWA 3. 62101802503 3 1. DUMKIEWICZ 2. MAŁ-
GORZATA 3. 80021902701 wpisać: 4 1. GINALSKA
2. GRAŻYNA MARIA 3. 52020105041 5 1. TURSKI
2. GRZEGORZ 3. 71102101979 6 1. WŁACH 2. RAFAŁ
CEZARY 3. 75060305857 7 1. GOŁĘBICKI 2. MARCIN
GRZEGORZ 3. 72071300356 8 1. TYZO 2. TERESA
BOŻENA 3. 58122504744
Poz. 1052462. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000544357. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15953/18/104]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2018 R., NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR
1310/2018; ZMIENIONO § 12 UST. 9, W § 14 PO PKT.
17 DODAJE SIĘ PKT 18, W § 7 DODAJE SIĘ UST. 7,
PO § 7 DODAJE SIĘ § 7A.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 5630,40 ZŁ wpi-
sać: 6. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. WASIEWICZ
2. RENATA BARBARA 3. 53030204564 2 1. ABRAMEK
2. EWA 3. 62101802503 3 1. DUMKIEWICZ 2. MAŁ-
GORZATA 3. 80021902701 wpisać: 4 1. GINALSKA
2. GRAŻYNA MARIA 3. 52020105041 5 1. TURSKI
2. GRZEGORZ 3. 71102101979 6 1. WŁACH 2. RAFAŁ
CEZARY 3. 75060305857 7 1. GOŁĘBICKI 2. MARCIN
GRZEGORZ 3. 72071300356 8 1. TYZO 2. TERESA
BOŻENA 3. 58122504744
2018-11-06 215/2018 22 48456
Poz. 48456. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA w Lubli-
nie. KRS 0000544357. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19 lutego 2015 r.
[BMSiG-48305/2018]

Zarząd Medical Inventi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubli-
nie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 450
§ 2 k.s.h., ogłasza treść Uchwały nr 2/06/2018 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
wego Spółki o następującej treści:

Uchwała nr 2/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICAL INVENTI Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii G, z wyłączeniem
w całości prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariu-
szy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wyni-
kających z Warrantów Subskrypcyjnych serii B i CI. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Medical Inventi Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
postanawia:


                § 1.


1. Warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę
  nie wyższą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych);
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym
  mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie dokonane
  poprzez emisję nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)
  akcji imiennych serii G o numerach od 1 do 50.000 i o warto-
  ści nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda
  i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.000,00 zł
  (pięć tysięcy złotych);
3. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
  Spółki, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
  dokonuje się w celu realizacji praw do objęcia akcji
  Spółki serii G przez posiadaczy Warrantów Subskryp-
  cyjnych serii B i C emitowanych na podstawie Uchwały
  nr 3/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  pod firmą Medical Inventi Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Lublinie z dnia 26.06.2018 roku. Podmiotami upraw-
  nionymi do objęcia akcji Spółki serii G będą zatem osoby,
  które objęły lub nabyły Warranty Subskrypcyjne serii B
  lub C wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
  26.06.2018 roku i pozostają w ich posiadaniu w momen-
  cie składania oświadczenia o wykonaniu prawa inkorpo-
  rowanego w Warrantach Subskrypcyjnych serii B lub C do
  objęcia akcji Spółki serii G;
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Medi-
  cal Inventi Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, działa-
  jąc w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru
  w odniesieniu do akcji serii G przysługujące dotychczaso-
  wym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uza-
  sadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona
  w myśl art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi
  załącznik do niniejszej Uchwały;
5. Cena emisyjna akcji serii G obejmowanych w drodze
  realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych
  serii B i C będzie odpowiadać dotychczasowej wartości
  nominalnej akcji, to jest 0,10 zł (zero złotych i dziesięć
  groszy) za akcję;
6. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi;
7. Warunkiem objęcia akcji serii G przez posiadaczy Warran-
  tów Subskrypcyjnych serii B i C jest złożenie pisemnego
  oświadczenia o objęciu akcji serii G zgodnie z art. 451 § 1
  Kodeksu spółek handlowych i zapłata ceny emisyjnej za
  akcje serii G;
8. Objęcie akcji serii G w ramach realizacji uprawnień inkor-
  porowanych w Warrantach Subskrypcyjnych serii B i C
  będzie mogło nastąpić począwszy od momentu objęcia
  Warrantów Subskrypcyjnych serii B do dnia 31 (trzy-
  dzieści jeden) grudnia 2020 (dwa tysiące dwadzieścia)
  roku;
9. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na nastę-
  pujących zasadach:
    a) akcje serii G objęte najpóźniej w dniu dywidendy usta-
     lonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie     podziału zysku, uczestniczyć będą w zysku począw-
     szy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia
     1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grud-
     nia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio
     rok, w którym akcje te zostały wydane;
   b) akcje serii G objęte w dniu przypadającym po dniu
     dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgro-
     madzenia w sprawie podziału zysku będą uczestni-
     czyć w zysku, począwszy od zysku za rok obrotowy,
     w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia
     1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grud-
     nia tego roku obrotowego.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
  Medical Inventi Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
  upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czyn-
  ności lub decyzji we wszystkich sprawach związanych
  z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szcze-
  gólności, do:
   a) podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją lub
     przydziałem akcji serii G;
   b) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo obję-
     cia akcji serii G celem dokonania rejestracji podwyż-
     szonego kapitału zakładowego, stosownie do treści
     art. 452 Kodeksu spółek handlowych.


II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem
prawnym od dnia jej zarejestrowania przez Sąd rejestrowy
i zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy uchwały o zmianie
Statutu określonej w uchwale nr 4/06/2018 niniejszego Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia.
Poz. 48456. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA w Lubli-
nie. KRS 0000544357. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19 lutego 2015 r.
[BMSiG-48305/2018]

Zarząd Medical Inventi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubli-
nie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 450
§ 2 k.s.h., ogłasza treść Uchwały nr 2/06/2018 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-
wego Spółki o następującej treści:

Uchwała nr 2/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICAL INVENTI Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii G, z wyłączeniem
w całości prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariu-
szy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wyni-
kających z Warrantów Subskrypcyjnych serii B i CI. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Medical Inventi Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
postanawia:


                § 1.


1. Warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę
  nie wyższą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych);
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym
  mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie dokonane
  poprzez emisję nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)
  akcji imiennych serii G o numerach od 1 do 50.000 i o warto-
  ści nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda
  i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.000,00 zł
  (pięć tysięcy złotych);
3. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
  Spółki, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
  dokonuje się w celu realizacji praw do objęcia akcji
  Spółki serii G przez posiadaczy Warrantów Subskryp-
  cyjnych serii B i C emitowanych na podstawie Uchwały
  nr 3/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  pod firmą Medical Inventi Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Lublinie z dnia 26.06.2018 roku. Podmiotami upraw-
  nionymi do objęcia akcji Spółki serii G będą zatem osoby,
  które objęły lub nabyły Warranty Subskrypcyjne serii B
  lub C wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
  26.06.2018 roku i pozostają w ich posiadaniu w momen-
  cie składania oświadczenia o wykonaniu prawa inkorpo-
  rowanego w Warrantach Subskrypcyjnych serii B lub C do
  objęcia akcji Spółki serii G;
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Medi-
  cal Inventi Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, działa-
  jąc w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru
  w odniesieniu do akcji serii G przysługujące dotychczaso-
  wym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uza-
  sadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona
  w myśl art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi
  załącznik do niniejszej Uchwały;
5. Cena emisyjna akcji serii G obejmowanych w drodze
  realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych
  serii B i C będzie odpowiadać dotychczasowej wartości
  nominalnej akcji, to jest 0,10 zł (zero złotych i dziesięć
  groszy) za akcję;
6. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi;
7. Warunkiem objęcia akcji serii G przez posiadaczy Warran-
  tów Subskrypcyjnych serii B i C jest złożenie pisemnego
  oświadczenia o objęciu akcji serii G zgodnie z art. 451 § 1
  Kodeksu spółek handlowych i zapłata ceny emisyjnej za
  akcje serii G;
8. Objęcie akcji serii G w ramach realizacji uprawnień inkor-
  porowanych w Warrantach Subskrypcyjnych serii B i C
  będzie mogło nastąpić począwszy od momentu objęcia
  Warrantów Subskrypcyjnych serii B do dnia 31 (trzy-
  dzieści jeden) grudnia 2020 (dwa tysiące dwadzieścia)
  roku;
9. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na nastę-
  pujących zasadach:
    a) akcje serii G objęte najpóźniej w dniu dywidendy usta-
     lonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie     podziału zysku, uczestniczyć będą w zysku począw-
     szy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia
     1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grud-
     nia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio
     rok, w którym akcje te zostały wydane;
   b) akcje serii G objęte w dniu przypadającym po dniu
     dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgro-
     madzenia w sprawie podziału zysku będą uczestni-
     czyć w zysku, począwszy od zysku za rok obrotowy,
     w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia
     1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grud-
     nia tego roku obrotowego.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
  Medical Inventi Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
  upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czyn-
  ności lub decyzji we wszystkich sprawach związanych
  z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego,
  o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szcze-
  gólności, do:
   a) podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją lub
     przydziałem akcji serii G;
   b) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo obję-
     cia akcji serii G celem dokonania rejestracji podwyż-
     szonego kapitału zakładowego, stosownie do treści
     art. 452 Kodeksu spółek handlowych.


II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem
prawnym od dnia jej zarejestrowania przez Sąd rejestrowy
i zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy uchwały o zmianie
Statutu określonej w uchwale nr 4/06/2018 niniejszego Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia.
2018-09-18 181/2018 656 428713
Poz. 428713. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/261224/18/726]
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428713. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/261224/18/726]
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 656 428714
Poz. 428714. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/261225/18/127]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428714. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/261225/18/127]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 656 428715
Poz. 428715. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/261226/18/528]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428715. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/261226/18/528]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 656 428716
Poz. 428716. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/261227/18/929]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428716. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.02.2015.
[RDF/261227/18/929]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-04 128/2018 408 239983
Poz. 239983. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5924/18/535]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.02.2018 R., NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR


325/2018; ZMIENIONO § 12 UST. 10. 27.03.2018 R.,
NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 672/2018;
ZMIENIONO § 7 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 143049,60 ZŁ wpi-
sać: 1. 176799,60 ZŁ wykreślić: 3. 1430496 wpisać:
3. 1767996
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 337500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 239983. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000544357. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5924/18/535]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.02.2018 R., NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR


325/2018; ZMIENIONO § 12 UST. 10. 27.03.2018 R.,
NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 672/2018;
ZMIENIONO § 7 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 143049,60 ZŁ wpi-
sać: 1. 176799,60 ZŁ wykreślić: 3. 1430496 wpisać:
3. 1767996
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 337500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki