Szczegóły spółki

Nazwa PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9512387811
REGON 360716544
KRS 0000540912
Adres ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
  • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.34 0.34
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.52 0.52
Płynność bieżąca (CR) 2.56 1.64
Płynność szybka (QR) 2.51 1.6
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.52 0.52
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -35.62% -111.88%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -50.12% -111.05%
Rentowność aktywów (ROA) -32.92% -72.91%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-19 34/2020 240 77004
Poz. 77004. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7575/20/256]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24
STYCZNIA 2020 R., REP. A NR 773/2020, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTA-RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §23 UST.3, §24
UST.2 LIT.U) ORAZ §26 UST.6 LIT.N), TEKST JEDNO-
LITY
Poz. 77004. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7575/20/256]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24
STYCZNIA 2020 R., REP. A NR 773/2020, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTA-RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §23 UST.3, §24
UST.2 LIT.U) ORAZ §26 UST.6 LIT.N), TEKST JEDNO-
LITY
2020-01-02 01/2020 218 1627
Poz. 1627. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72288/19/197]

W dniu 20.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.10.2019 R., REP. A NR 6395/2019, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: 1 UST.3, §5
UST.1, §8 UST.4, §8 UST.8, §32 UST.3, §32 UST.4;
DODANO: §5 UST.1 PUNKTY 16, 17, 18, 19 I 20,
W §7 UST. 9, 10, 11, 12 I 13, W §8 UST.9, §10A, W §27
UST.9; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
05.11.2019R., REP. A NR 6716/2019, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §1 UST.3,
§6, §13 UST.1, §32 UST.3, §32 UST.4; DODANO: §27
UST.10; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 178127,40 ZŁ
wpisać: 1. 220764,10 ZŁ wykreślić: 3. 1781274 wpi-
sać: 3. 2207641 wykreślić: 5. 178127,40 ZŁ wpisać:
5. 220764,10 ZŁ 6. 11619,20 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. P 2. 1850 3. 1.850
AKCJI IMIENNYCH SERII P UPRZYWILEJOWANYCH
W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA UPRAWNIA DO
ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGRO-
MADZENIU AKCJONARIUSZY 2 1. Q 2. 88032
3. 88.032 AKCJI IMIENNYCH SERII P UPRZYWILE-
JOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA
UPRAWNIA DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
3 1. R 2. 222700 3. 222.700 AKCJI IMIENNYCH
SERII P UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB,


ŻE KAŻDA AKCJA UPRAWNIA DO ODDANIA
DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZE-
NIU AKCJONARIUSZY 4 1. S 2. 107713 3. 107.713
AKCJI IMIENNYCH SERII P UPRZYWILEJOWANYCH
W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA UPRAWNIA DO
ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGRO-
MADZENIU AKCJONARIUSZY 5 1. T 2. 6072 3. 6.072
AKCJI IMIENNYCH SERII P UPRZYWILEJOWANYCH
W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA UPRAWNIA DO
ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGRO-
MADZENIU AKCJONARIUSZY
Poz. 1627. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72288/19/197]

W dniu 20.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.10.2019 R., REP. A NR 6395/2019, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: 1 UST.3, §5
UST.1, §8 UST.4, §8 UST.8, §32 UST.3, §32 UST.4;
DODANO: §5 UST.1 PUNKTY 16, 17, 18, 19 I 20,
W §7 UST. 9, 10, 11, 12 I 13, W §8 UST.9, §10A, W §27
UST.9; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
05.11.2019R., REP. A NR 6716/2019, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §1 UST.3,
§6, §13 UST.1, §32 UST.3, §32 UST.4; DODANO: §27
UST.10; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 178127,40 ZŁ
wpisać: 1. 220764,10 ZŁ wykreślić: 3. 1781274 wpi-
sać: 3. 2207641 wykreślić: 5. 178127,40 ZŁ wpisać:
5. 220764,10 ZŁ 6. 11619,20 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. P 2. 1850 3. 1.850
AKCJI IMIENNYCH SERII P UPRZYWILEJOWANYCH
W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA UPRAWNIA DO
ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGRO-
MADZENIU AKCJONARIUSZY 2 1. Q 2. 88032
3. 88.032 AKCJI IMIENNYCH SERII P UPRZYWILE-
JOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA
UPRAWNIA DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
3 1. R 2. 222700 3. 222.700 AKCJI IMIENNYCH
SERII P UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB,


ŻE KAŻDA AKCJA UPRAWNIA DO ODDANIA
DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZE-
NIU AKCJONARIUSZY 4 1. S 2. 107713 3. 107.713
AKCJI IMIENNYCH SERII P UPRZYWILEJOWANYCH
W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA UPRAWNIA DO
ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGRO-
MADZENIU AKCJONARIUSZY 5 1. T 2. 6072 3. 6.072
AKCJI IMIENNYCH SERII P UPRZYWILEJOWANYCH
W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA UPRAWNIA DO
ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGRO-
MADZENIU AKCJONARIUSZY
2019-11-27 229/2019 278 1143270
Poz. 1143270. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/182258/19/923]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1143270. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/182258/19/923]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-27 229/2019 278 1143271
Poz. 1143271. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/182258/19/324]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1143271. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/182258/19/324]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1124 590382
Poz. 590382. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/136215/19/36]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590382. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/136215/19/36]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1124 590383
Poz. 590383. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/136215/19/437]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590383. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/136215/19/437]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-25 81/2019 282 241267
Poz. 241267. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21160/19/140]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 19.03.2019 R., REP. A NR 1511/2019, NOTA-
RIUSZ KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1
UST. 3, § 5 UST. 1, § 8 UST. 4, § 12 UST. 4, § 12
UST. 7, § 20 UST. 2, § 24 UST. 5, § 26 UST. 6, § 32
UST. 3 ORAZ § 32 UST. 4, USUNIĘTO § 6, DODANO:
§ 7 UST. 8 ORAZ § 27 UST. 8, PRZYJĘTO TEKST JED-
NOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 165285,40 ZŁ
wpisać: 1. 178127,40 ZŁ wykreślić: 3. 1652854 wpi-
sać: 3. 1781274 wykreślić: 5. 165285,40 ZŁ wpisać:
5. 178127,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. N 2. 118800
3. 118.800 (STO OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY OSIEM-
SET) AKCJI IMIENNYCH SERII N, UPRZYWILEJO-
WANYCH CO DO GŁOSU, KAŻDA AKCJA UPRAW-
NIAJĄCA DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
2 1. O 2. 9620 3. 9.620 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆ-
SET DWADZIEŚCIA) AKCJI IMIENNYCH SERII O,
UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, KAŻDA
AKCJA UPRAWNIAJĄCA DO ODDANIA DWÓCH
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJO-
NARIUSZY
Poz. 241267. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21160/19/140]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 19.03.2019 R., REP. A NR 1511/2019, NOTA-
RIUSZ KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1
UST. 3, § 5 UST. 1, § 8 UST. 4, § 12 UST. 4, § 12
UST. 7, § 20 UST. 2, § 24 UST. 5, § 26 UST. 6, § 32
UST. 3 ORAZ § 32 UST. 4, USUNIĘTO § 6, DODANO:
§ 7 UST. 8 ORAZ § 27 UST. 8, PRZYJĘTO TEKST JED-
NOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 165285,40 ZŁ
wpisać: 1. 178127,40 ZŁ wykreślić: 3. 1652854 wpi-
sać: 3. 1781274 wykreślić: 5. 165285,40 ZŁ wpisać:
5. 178127,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. N 2. 118800
3. 118.800 (STO OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY OSIEM-
SET) AKCJI IMIENNYCH SERII N, UPRZYWILEJO-
WANYCH CO DO GŁOSU, KAŻDA AKCJA UPRAW-
NIAJĄCA DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
2 1. O 2. 9620 3. 9.620 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆ-
SET DWADZIEŚCIA) AKCJI IMIENNYCH SERII O,
UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, KAŻDA
AKCJA UPRAWNIAJĄCA DO ODDANIA DWÓCH
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJO-
NARIUSZY
2019-02-18 34/2019 211 73600
Poz. 73600. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6795/19/55]

W dniu 11.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 22998,10 ZŁ
Poz. 73600. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6795/19/55]

W dniu 11.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 22998,10 ZŁ
2018-12-05 235/2018 263 1150168
Poz. 1150168. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62354/18/721]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.10.2018 R., REP. A NR 8548/2018, NOTARIUSZ
JACEK KUD, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, ZMIANA §5 UST.1 ORAZ §8 UST.4 DODA-
NIE §7 UST.7 ORAZ §27 UST.7 PRZYJĘCIE TEKSTU
JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 132430,90 ZŁ
wpisać: 1. 165285,40 ZŁ wykreślić: 3. 1324309 wpi-
sać: 3. 1652854 wykreślić: 5. 132430,90 ZŁ wpisać:
5. 165285,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 49282 3. 49.282
(CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE
OSIEMDZIESIĄT DWIE) AKCJE IMIENNE SERII
L, UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU, KAŻDA
AKCJA UPRAWNIAJĄCA DO ODDANIA DWÓCH
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJO-
NARIUSZY 2 1. M 2. 49282 3. 49.282 (CZTERDZIE-
ŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT
DWIE) AKCJE IMIENNE SERII M, UPRZYWILEJO-
WANE CO DO GŁOSU, KAŻDA AKCJA UPRAW-
NIAJĄCA DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA


WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
3 1. H 2. 24641 3. 24.641 (DWADZIEŚCIA CZTERY
TYSIĄCE SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI JEDEN)
AKCJE IMIENNE SERII H, UPRZYWILEJOWANE
CO DO GŁOSU, KAŻDA AKCJA UPRAWNIAJĄCA
DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 4 1. I 2. 98563
3. 98.563 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY
PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TRZY) AKCJE IMIENNE
SERII I, UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU,
KAŻDA AKCJA UPRAWNIAJĄCA DO ODDANIA
DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY 5 1. J 2. 82136 3. 82.136 (OSIEM-
DZIESIĄT DWA TYSIĄCE STO TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ)
AKCJE IMIENNE SERII J, UPRZYWILEJOWANE
CO DO GŁOSU, KAŻDA AKCJA UPRAWNIAJĄCA
DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 6 1. K 2. 24641
3. 24.641 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆ-
SET CZTERDZIEŚCI JEDEN) AKCJE IMIENNE SERII
K, UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU, KAŻDA
AKCJA UPRAWNIAJĄCA DO ODDANIA DWÓCH
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJO-
NARIUSZY
Poz. 1150168. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62354/18/721]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.10.2018 R., REP. A NR 8548/2018, NOTARIUSZ
JACEK KUD, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, ZMIANA §5 UST.1 ORAZ §8 UST.4 DODA-
NIE §7 UST.7 ORAZ §27 UST.7 PRZYJĘCIE TEKSTU
JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 132430,90 ZŁ
wpisać: 1. 165285,40 ZŁ wykreślić: 3. 1324309 wpi-
sać: 3. 1652854 wykreślić: 5. 132430,90 ZŁ wpisać:
5. 165285,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 49282 3. 49.282
(CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE
OSIEMDZIESIĄT DWIE) AKCJE IMIENNE SERII
L, UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU, KAŻDA
AKCJA UPRAWNIAJĄCA DO ODDANIA DWÓCH
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJO-
NARIUSZY 2 1. M 2. 49282 3. 49.282 (CZTERDZIE-
ŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT
DWIE) AKCJE IMIENNE SERII M, UPRZYWILEJO-
WANE CO DO GŁOSU, KAŻDA AKCJA UPRAW-
NIAJĄCA DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA


WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
3 1. H 2. 24641 3. 24.641 (DWADZIEŚCIA CZTERY
TYSIĄCE SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI JEDEN)
AKCJE IMIENNE SERII H, UPRZYWILEJOWANE
CO DO GŁOSU, KAŻDA AKCJA UPRAWNIAJĄCA
DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 4 1. I 2. 98563
3. 98.563 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY
PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TRZY) AKCJE IMIENNE
SERII I, UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU,
KAŻDA AKCJA UPRAWNIAJĄCA DO ODDANIA
DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY 5 1. J 2. 82136 3. 82.136 (OSIEM-
DZIESIĄT DWA TYSIĄCE STO TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ)
AKCJE IMIENNE SERII J, UPRZYWILEJOWANE
CO DO GŁOSU, KAŻDA AKCJA UPRAWNIAJĄCA
DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 6 1. K 2. 24641
3. 24.641 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆ-
SET CZTERDZIEŚCI JEDEN) AKCJE IMIENNE SERII
K, UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU, KAŻDA
AKCJA UPRAWNIAJĄCA DO ODDANIA DWÓCH
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJO-
NARIUSZY
2018-11-08 217/2018 1356 961613
Poz. 961613. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46924/18/634]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. RYCHLIK 2. BŁAŻEJ 3. 83032400231 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GÓRSKA WARCHOŁ
2. MAGDALENA IZABELA 3. 87080903388 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 961613. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46924/18/634]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. RYCHLIK 2. BŁAŻEJ 3. 83032400231 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GÓRSKA WARCHOŁ
2. MAGDALENA IZABELA 3. 87080903388 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-06 215/2018 1168 927388
Poz. 927388. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38020/18/256]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.06.2018 R., REP. A NR 5670/2018, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §17 UST.1 PRZY-
JĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
Poz. 927388. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38020/18/256]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.06.2018 R., REP. A NR 5670/2018, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §17 UST.1 PRZY-
JĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
2018-09-28 189/2018 574 509088
Poz. 509088. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/343615/18/408]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509088. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/343615/18/408]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 574 509089
Poz. 509089. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/343616/18/809]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509089. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/343616/18/809]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 575 509090
Poz. 509090. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/343617/18/210]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509090. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/343617/18/210]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 575 509091
Poz. 509091. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/343618/18/611]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509091. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.01.2015.
[RDF/343618/18/611]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-24 100/2018 16 21878
Poz. 21878. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 stycznia 2015 r.
[BMSiG-21385/2018]

Zarząd spółki PERFECT GYM SOLUTIONS S.A. z siedzibą
w Warszawie, działając na podstawie art. 358 § 3 Kodeksuspółek handlowych, w związku z uchwałą nr 1 i uchwałą
nr 3 Zarządu spółki PERFECT GYM SOLUTIONS S.A. z dnia
26 kwietnia 2018 roku, ogłasza niniejszym wykaz unieważnio-
nych dokumentów akcji serii A:

1) odcinek zbiorowy inkorporujący 297.600 akcji o numerach
   od A 154.401 do A 452.000;
2) odcinek zbiorowy inkorporujący 498.000 akcji o numerach
   od A 452.001 do A 950.000.
Poz. 21878. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 stycznia 2015 r.
[BMSiG-21385/2018]

Zarząd spółki PERFECT GYM SOLUTIONS S.A. z siedzibą
w Warszawie, działając na podstawie art. 358 § 3 Kodeksuspółek handlowych, w związku z uchwałą nr 1 i uchwałą
nr 3 Zarządu spółki PERFECT GYM SOLUTIONS S.A. z dnia
26 kwietnia 2018 roku, ogłasza niniejszym wykaz unieważnio-
nych dokumentów akcji serii A:

1) odcinek zbiorowy inkorporujący 297.600 akcji o numerach
   od A 154.401 do A 452.000;
2) odcinek zbiorowy inkorporujący 498.000 akcji o numerach
   od A 452.001 do A 950.000.
2018-02-15 33/2018 386 45007
Poz. 45007. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6745/18/447]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SZELĄG 2. MARCIN
ŁUKASZ 3. 82022815413
Poz. 45007. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6745/18/447]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SZELĄG 2. MARCIN
ŁUKASZ 3. 82022815413
2018-01-15 10/2018 366 12079
Poz. 12079. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/87078/17/30]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 12079. PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000540912. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/87078/17/30]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki