Szczegóły spółki

Nazwa EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8883121751
REGON 360583907
KRS 0000539226
Adres ul. Grunwaldzka 207 lok. 7, 85-451 Bydgoszcz
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-14 220/2019 351 1122645
Poz. 1122645. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W BYD-
GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7908/19/642]W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18-06-
2019, REPERTORIUM A NUMER: 4076/2019, NOTA-
RIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, PROWADZĄCY KAN-
CELARIĘ NOTARIALNĄ W TORUNIU PRZY UL. PLAC
MARIANA RAPACKIEGO 2, 87-100 TORUŃ, ZMIANA:
§ 7, DODANO: UST. 6 W § 8.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 515000,00 ZŁ wykreślić: 3. 500000 wpi-
sać: 3. 515000 wykreślić: 5. 500000,00 ZŁ wpisać:
5. 515000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA E 2. 15000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZEPAŃSKA WAL-
CZAK 2. KAROLINA ANNA 3. 81033105421 wpisać:
2 1. MROZIŃSKI 2. ADAM SZYMON 3. 72031316351
Poz. 1122645. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W BYD-
GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7908/19/642]W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18-06-
2019, REPERTORIUM A NUMER: 4076/2019, NOTA-
RIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, PROWADZĄCY KAN-
CELARIĘ NOTARIALNĄ W TORUNIU PRZY UL. PLAC
MARIANA RAPACKIEGO 2, 87-100 TORUŃ, ZMIANA:
§ 7, DODANO: UST. 6 W § 8.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 515000,00 ZŁ wykreślić: 3. 500000 wpi-
sać: 3. 515000 wykreślić: 5. 500000,00 ZŁ wpisać:
5. 515000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA E 2. 15000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZEPAŃSKA WAL-
CZAK 2. KAROLINA ANNA 3. 81033105421 wpisać:
2 1. MROZIŃSKI 2. ADAM SZYMON 3. 72031316351
2019-08-20 160/2019 388 979408
Poz. 979408. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W BYD-
GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5802/19/993]

W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20-03-
2019, REPERTORIUM A NUMER: 2111/2019, NOTA-
RIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, PROWADZĄCY KAN-
CELARIE NOTARIALNĄ W TORUNIU PRZY UL. PLAC
MARIANA RAPACKIEGO 2, 87-100 TORUŃ, ZMIANA:
§ 7, DODANO: UST. 5 W § 8.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 450000,00 ZŁ
wpisać: 1. 500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 450000 wpi-
sać: 3. 500000 wykreślić: 5. 450000,00 ZŁ wpisać:
5. 500000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA D 2. 50000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 979408. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W BYD-
GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5802/19/993]

W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20-03-
2019, REPERTORIUM A NUMER: 2111/2019, NOTA-
RIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, PROWADZĄCY KAN-
CELARIE NOTARIALNĄ W TORUNIU PRZY UL. PLAC
MARIANA RAPACKIEGO 2, 87-100 TORUŃ, ZMIANA:
§ 7, DODANO: UST. 5 W § 8.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 450000,00 ZŁ
wpisać: 1. 500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 450000 wpi-
sać: 3. 500000 wykreślić: 5. 450000,00 ZŁ wpisać:
5. 500000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA D 2. 50000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-05 129/2019 1074 569818
Poz. 569818. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/134399/19/784]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569818. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/134399/19/784]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1074 569819
Poz. 569819. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/134399/19/185]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569819. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/134399/19/185]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1074 569820
Poz. 569820. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/134399/19/586]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569820. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/134399/19/586]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-11 72/2019 16 19193
Poz. 19193. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16 stycznia 2015 r.
[BMSiG-18864/2019]

Zarząd EPROSUMENT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy infor-
muje, że cena wykupu jednej akcji z podlegających przy-
musowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 3 Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki z dnia
20 marca 2019 r., wynosi zgodnie z opinią biegłego 0.81 zł,
zaś cena wykupu wszystkich podlegających przymusowemu
wykupowi akcji wynosi 16,20 zł.

Wzywa się akcjonariuszy Spółki, tj. Michała Karola Szczepań-
skiego, Cezarego Wujcińskiego, Sebastiana Bęben oraz Bar-
tosza Piotra Wujcińskiego do wpłaty na rachunek bankowy
Spółki o nr 54 1090 2590 0000 0001 3327 3824, kwoty 16,20 zł
(cena wykupu akcji) - w terminie trzech tygodni od dnia publi-
kacji niniejszego ogłoszenia.

      III.
  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 19193. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16 stycznia 2015 r.
[BMSiG-18864/2019]

Zarząd EPROSUMENT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy infor-
muje, że cena wykupu jednej akcji z podlegających przy-
musowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 3 Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki z dnia
20 marca 2019 r., wynosi zgodnie z opinią biegłego 0.81 zł,
zaś cena wykupu wszystkich podlegających przymusowemu
wykupowi akcji wynosi 16,20 zł.

Wzywa się akcjonariuszy Spółki, tj. Michała Karola Szczepań-
skiego, Cezarego Wujcińskiego, Sebastiana Bęben oraz Bar-
tosza Piotra Wujcińskiego do wpłaty na rachunek bankowy
Spółki o nr 54 1090 2590 0000 0001 3327 3824, kwoty 16,20 zł
(cena wykupu akcji) - w terminie trzech tygodni od dnia publi-
kacji niniejszego ogłoszenia.

      III.
  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-04-02 65/2019 15 17214
Poz. 17214. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16 stycznia 2015 r.
[BMSiG-16860/2019]

Zarząd EPROSUMENT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy infor-
muje, że w dniu 20 marca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie spółki EPROSUMENT S.A. podjęło uchwałę nr 3,
o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EPRO-
SUMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na pod-
stawie art. 418 w zw. z art. 416 § 2 i 3 oraz art. 417 § 1-3
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek hand-
lowych („Kodeks Spółek Handlowych”), uchwala co nastę-
puje:

              §1
Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EPROSUMENT Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia o przymusowym
wykupie 20 (dwudziestu) akcji imiennych zwykłych serii B,
należących do Pawła Guziejewskiego, oznaczonych nume-
rami od B000001 do B000020, przez Michała Karola Szcze-
pańskiego, posiadającego 169.490 (sto sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji, Cezarego Wujciń-
skiego, posiadającego 169.490 (sto sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji, Sebastiana Bęben,
posiadającego 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji oraz
Bartosza Piotra Wujcińskiego, posiadającego 57.000 (pięć-dziesiąt siedem tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 99,99%
(dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych
procent) kapitału zakładowego Spółki.

               §2
Akcje Pawła Guziejewskiego wskazane powyżej w § 1 niniej-
szej uchwały, podlegają wykupowi w następujący sposób:
 1. Michał Karol Szczepański dokona wykupu 5 (pięciu) akcji
   serii B, oznaczonych numerami B000001- B000005,
 2. Cezary Wujciński dokona wykupu 5 (pięciu) akcji serii B,
   oznaczonych numerami B000006- B000010,
 3. Sebastian Bęben dokona wykupu 5 (pięciu) akcji serii B,
   oznaczonych numerami B000011- B000015,
 4. Bartosz Piotr Wujciński dokona wykupu 5 (pięciu) akcji
   serii B, oznaczonych numerami B000016- B000020.

              §3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Poz. 17214. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16 stycznia 2015 r.
[BMSiG-16860/2019]

Zarząd EPROSUMENT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy infor-
muje, że w dniu 20 marca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie spółki EPROSUMENT S.A. podjęło uchwałę nr 3,
o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EPRO-
SUMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na pod-
stawie art. 418 w zw. z art. 416 § 2 i 3 oraz art. 417 § 1-3
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek hand-
lowych („Kodeks Spółek Handlowych”), uchwala co nastę-
puje:

              §1
Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EPROSUMENT Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia o przymusowym
wykupie 20 (dwudziestu) akcji imiennych zwykłych serii B,
należących do Pawła Guziejewskiego, oznaczonych nume-
rami od B000001 do B000020, przez Michała Karola Szcze-
pańskiego, posiadającego 169.490 (sto sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji, Cezarego Wujciń-
skiego, posiadającego 169.490 (sto sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji, Sebastiana Bęben,
posiadającego 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji oraz
Bartosza Piotra Wujcińskiego, posiadającego 57.000 (pięć-dziesiąt siedem tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 99,99%
(dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych
procent) kapitału zakładowego Spółki.

               §2
Akcje Pawła Guziejewskiego wskazane powyżej w § 1 niniej-
szej uchwały, podlegają wykupowi w następujący sposób:
 1. Michał Karol Szczepański dokona wykupu 5 (pięciu) akcji
   serii B, oznaczonych numerami B000001- B000005,
 2. Cezary Wujciński dokona wykupu 5 (pięciu) akcji serii B,
   oznaczonych numerami B000006- B000010,
 3. Sebastian Bęben dokona wykupu 5 (pięciu) akcji serii B,
   oznaczonych numerami B000011- B000015,
 4. Bartosz Piotr Wujciński dokona wykupu 5 (pięciu) akcji
   serii B, oznaczonych numerami B000016- B000020.

              §3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2019-02-21 37/2019 14 9557
Poz. 9557. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16 stycznia 2015 r.
[BMSiG-9048/2019]

Zarząd EPROSUMENT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołuje
na dzień 20 marca 2019 r., godzina 1000, w kancelarii nota-
rialnej notariusza Krystiana Buszmana przy ul. Plac Mariana
Rapackiego 2, 87-100 Toruń, Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą EPROSUMENT S.A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego NWZA.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i zdolno-
   ści do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupie-
   nia akcji akcjonariusza reprezentującego nie więcej niż
   5% kapitału zakładowego (akcjonariusza mniejszościo-
   wego) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posia-
   dających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakłado-
   wego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału
   zakładowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do usta-
   lenia ceny akcji podlegających wykupowi.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
   dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji akcji zwy-
   kłych imiennych serii D w drodze subskrypcji prywatnej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
   dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji akcji zwy-
   kłych imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika
   do zawarcia w imieniu Spółki umowy objęcia akcji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
   tego statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad NWZA.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd EPROSUMENT S.A.
podaje treść proponowanych zmian statutu Spółki:

Zmiana § 7 statutu Spółki:

1) dotychczasowe brzmienie:

                §7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 450.000 zł (czterysta pięć-
  dziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 450.000 (czterysta
  pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:
  1) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji imiennych uprzy-
   wilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden   złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 207.000,00 zł
   (dwieście siedem tysięcy złotych),
  2) 243.000 (dwieście czterdzieści trzy tysiące) akcji imien-
   nych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
   złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 243.000,00 zł
   (dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych).
2. Akcje serii A podlegają objęciu przez Założycieli Spółki i są
  uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą
  akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

2) proponowane brzmienie:

                §7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000 zł (pięćset pięć-
  dziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 550.000 (pięćset pięć-
  dziesiąt tysięcy) akcji, w tym:
  1) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji imiennych uprzy-
   wilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
   złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 207.000,00 zł
   (dwieście siedem tysięcy złotych),
  2) 243.000 (dwieście czterdzieści trzy tysiące) akcji imien-
   nych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
   złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 243.000,00 zł
   (dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych),
  3) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych
   serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
   i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt
   tysięcy złotych),
  4) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych
   serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
   i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt
   tysięcy złotych),
2. Akcje serii A podlegają objęciu przez Założycieli Spółki i są
  uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą
  akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Zmiana § 8 statutu Spółki poprzez dodanie do niego nowych
ustępów oznaczonych numerami od 5 do 6, o następującej
treści:

5. Akcje serii D podlegają objęciu za wkłady pieniężne.
6. Akcje serii E podlegają objęciu za wkłady pieniężne.
Poz. 9557. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16 stycznia 2015 r.
[BMSiG-9048/2019]

Zarząd EPROSUMENT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołuje
na dzień 20 marca 2019 r., godzina 1000, w kancelarii nota-
rialnej notariusza Krystiana Buszmana przy ul. Plac Mariana
Rapackiego 2, 87-100 Toruń, Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą EPROSUMENT S.A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego NWZA.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i zdolno-
   ści do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupie-
   nia akcji akcjonariusza reprezentującego nie więcej niż
   5% kapitału zakładowego (akcjonariusza mniejszościo-
   wego) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posia-
   dających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakłado-
   wego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału
   zakładowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do usta-
   lenia ceny akcji podlegających wykupowi.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
   dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji akcji zwy-
   kłych imiennych serii D w drodze subskrypcji prywatnej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
   dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji akcji zwy-
   kłych imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika
   do zawarcia w imieniu Spółki umowy objęcia akcji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
   tego statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad NWZA.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd EPROSUMENT S.A.
podaje treść proponowanych zmian statutu Spółki:

Zmiana § 7 statutu Spółki:

1) dotychczasowe brzmienie:

                §7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 450.000 zł (czterysta pięć-
  dziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 450.000 (czterysta
  pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:
  1) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji imiennych uprzy-
   wilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden   złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 207.000,00 zł
   (dwieście siedem tysięcy złotych),
  2) 243.000 (dwieście czterdzieści trzy tysiące) akcji imien-
   nych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
   złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 243.000,00 zł
   (dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych).
2. Akcje serii A podlegają objęciu przez Założycieli Spółki i są
  uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą
  akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

2) proponowane brzmienie:

                §7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000 zł (pięćset pięć-
  dziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 550.000 (pięćset pięć-
  dziesiąt tysięcy) akcji, w tym:
  1) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji imiennych uprzy-
   wilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
   złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 207.000,00 zł
   (dwieście siedem tysięcy złotych),
  2) 243.000 (dwieście czterdzieści trzy tysiące) akcji imien-
   nych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
   złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 243.000,00 zł
   (dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych),
  3) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych
   serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
   i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt
   tysięcy złotych),
  4) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych
   serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
   i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt
   tysięcy złotych),
2. Akcje serii A podlegają objęciu przez Założycieli Spółki i są
  uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą
  akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Zmiana § 8 statutu Spółki poprzez dodanie do niego nowych
ustępów oznaczonych numerami od 5 do 6, o następującej
treści:

5. Akcje serii D podlegają objęciu za wkłady pieniężne.
6. Akcje serii E podlegają objęciu za wkłady pieniężne.
2018-10-04 193/2018 624 549293
Poz. 549293. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/377848/18/81]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549293. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/377848/18/81]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-03 192/2018 653 539471
Poz. 539471. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/377846/18/279]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 539471. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/377846/18/279]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-03 192/2018 653 539472
Poz. 539472. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/377847/18/680]W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 539472. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2015.
[RDF/377847/18/680]W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-09 49/2018 193 66414
Poz. 66414. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2221/18/412]

W dniu 02.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMOR-
SKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK
miejscowość WŁOCŁAWEK wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość
BYDGOSZCZ wykreślić: 2. miejscowość WŁO-
CŁAWEK ulica UL. TORUŃSKA nr domu 148 kod
pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica
UL. GRUNWALDZKA nr domu 207 nr lokalu 7 kod
pocztowy 85-451 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.12.2017 R.; REP. A NR 6648/2017; NOTARIUSZ
KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA
PRZY PLACU M. RAPACKIEGO 2; ZMIENIONO
§ 3 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZEPAŃSKA
2. HANNA MAŁGORZATA 3. 60041210226 wpisać:
2 1. SZCZEPAŃSKA WALCZAK 2. KAROLINA ANNA
3. 81033105421
Poz. 66414. EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000539226. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2221/18/412]

W dniu 02.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMOR-
SKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK
miejscowość WŁOCŁAWEK wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość
BYDGOSZCZ wykreślić: 2. miejscowość WŁO-
CŁAWEK ulica UL. TORUŃSKA nr domu 148 kod
pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica
UL. GRUNWALDZKA nr domu 207 nr lokalu 7 kod
pocztowy 85-451 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.12.2017 R.; REP. A NR 6648/2017; NOTARIUSZ
KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA
PRZY PLACU M. RAPACKIEGO 2; ZMIENIONO
§ 3 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZEPAŃSKA
2. HANNA MAŁGORZATA 3. 60041210226 wpisać:
2 1. SZCZEPAŃSKA WALCZAK 2. KAROLINA ANNA
3. 81033105421

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki