Szczegóły spółki

Nazwa VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7811765125
REGON 300061423
KRS 0000535618
Adres ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
Telefon 616 222 400
Faks 616 222 400
E-mail biuro@vercom.pl
WWW www.vercom.pl
PKD
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
 • 4619Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 5911Z — działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 5920Z — działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 6010Z — nadawanie programów radiofonicznych
 • 6020Z — nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 6110Z — działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 6120Z — działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 6190Z — działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
 • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 6399Z — pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 7311Z — działalność agencji reklamowych
 • 7320Z — badanie rynku i opinii publicznej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2019-10-11 198/2019 15
Poz. 52425. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000535618. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grud-
nia 2014 r.
[BMSiG-52318/2019]
Zarząd Vercom S.A. w Poznaniu (Spółka) informuje, że
uchwałą nr 4 NWZ Spółki z 13.09.2019 r. uchwalone zostało
obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 355585 zł do
kwoty 298406 zł.
Obniżenie kapitału realizuje umorzenie dobrowolne 57179
akcji Spółki zgodnie z uchwałą nr 3 NWZ Spółki z 13.09.2019 r.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia.
Poz. 52425. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000535618. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grud-
nia 2014 r.
[BMSiG-52318/2019]
Zarząd Vercom S.A. w Poznaniu (Spółka) informuje, że
uchwałą nr 4 NWZ Spółki z 13.09.2019 r. uchwalone zostało
obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 355585 zł do
kwoty 298406 zł.
Obniżenie kapitału realizuje umorzenie dobrowolne 57179
akcji Spółki zgodnie z uchwałą nr 3 NWZ Spółki z 13.09.2019 r.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia.