Szczegóły spółki

Nazwa WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8952037782
REGON 360383054
KRS 0000534973
Adres ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław
Telefon 782 822 238
Faks 782 822 238
E-mail biuro@wratislavia-bio.pl
WWW b.d.
PKD
 • 1920Z — wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.57 0.46
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.3 0.86
Płynność bieżąca (CR) 0.87 1.38
Płynność szybka (QR) 0.62 0.99
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.3 0.86
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 5.17% 4.42%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 36.18% 19.78%
Rentowność aktywów (ROA) 15.7% 10.64%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-01 126/2020 440 366255
Poz. 366255. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5374/20/511]

W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PREJBISZ 2. TOMASZ
3. 82053000435 2 1. VAKHIVSKYI 2. STANISLAV
3. 92082814318 wpisać: 3 1. MARCINIAK 2. JAKUB
3. 86051103251 4 1. ZATOŃ 2. MAGDALENA
IWONA 3. 89041610546 5 1. STUCZYK 2. ŁUKASZ
3. 88083111813       h) Spółdzielnie
Poz. 366255. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5374/20/511]

W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PREJBISZ 2. TOMASZ
3. 82053000435 2 1. VAKHIVSKYI 2. STANISLAV
3. 92082814318 wpisać: 3 1. MARCINIAK 2. JAKUB
3. 86051103251 4 1. ZATOŃ 2. MAGDALENA
IWONA 3. 89041610546 5 1. STUCZYK 2. ŁUKASZ
3. 88083111813       h) Spółdzielnie
2019-12-20 246/2019 369 1184239
Poz. 1184239. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31775/19/79]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚLAK 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. 65051603237
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GOLIAN
2. DARIUSZ PAWEŁ 3. 68053103293 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GOLIAN 2. DARIUSZ PAWEŁ
3. 68053103293 wpisać: 2 1. VAKHIVSKYI 2. STANI-
SLAV 3. 92082814318
Poz. 1184239. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31775/19/79]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚLAK 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. 65051603237
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GOLIAN
2. DARIUSZ PAWEŁ 3. 68053103293 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GOLIAN 2. DARIUSZ PAWEŁ
3. 68053103293 wpisać: 2 1. VAKHIVSKYI 2. STANI-
SLAV 3. 92082814318
2019-08-22 162/2019 377 984819
Poz. 984819. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17142/19/719]

W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.01.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA
KRÓLIKOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMA-
SZA KALINOWSKIEGO, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 60, REP.
A NR 1761/2019. 11.04.2019 R., NOTARIUSZ TOMASZ
KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU, UL. RYNEK 60, REP. A NR 7053/2019,
OŚWIADCZENIE O DOOKREŚLENIU KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpi-
sać: 3. 2000000 wykreślić: 5. 1000000,00 ZŁ wpisać:
5. 2000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 1000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 984819. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17142/19/719]

W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.01.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA
KRÓLIKOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMA-
SZA KALINOWSKIEGO, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 60, REP.
A NR 1761/2019. 11.04.2019 R., NOTARIUSZ TOMASZ
KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU, UL. RYNEK 60, REP. A NR 7053/2019,
OŚWIADCZENIE O DOOKREŚLENIU KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpi-
sać: 3. 2000000 wykreślić: 5. 1000000,00 ZŁ wpisać:
5. 2000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 1000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-04-30 84/2019 405 252365
Poz. 252365. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/108504/19/423]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 252365. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/108504/19/423]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-30 84/2019 405 252366
Poz. 252366. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/108504/19/824]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 252366. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/108504/19/824]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-30 84/2019 405 252367
Poz. 252367. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/108504/19/225]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 252367. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/108504/19/225]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-08 48/2019 277 104025
Poz. 104025. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/977390/19/396]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018       h) Spółdzielnie
Poz. 104025. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/977390/19/396]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018       h) Spółdzielnie
2019-02-13 31/2019 192 67511
Poz. 67511. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/960687/19/681]

W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 67511. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/960687/19/681]

W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-13 31/2019 192 67512
Poz. 67512. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/960688/19/82]

W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 67512. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/960688/19/82]

W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-13 31/2019 192 67513
Poz. 67513. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/960689/19/483]

W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie
Poz. 67513. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2014.
[RDF/960689/19/483]

W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie
2019-02-01 23/2019 208 51123
Poz. 51123. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁA-
WIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/48827/18/878]

W dniu 25.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SIECZKOWSKA
PACHELSKA 2. ALEKSANDRA 3. 74062202520
Poz. 51123. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁA-
WIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/48827/18/878]

W dniu 25.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SIECZKOWSKA
PACHELSKA 2. ALEKSANDRA 3. 74062202520
2018-11-19 223/2018 1646 1072512
Poz. 1072512. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.12.2014.
[RDF/859161/18/687]

W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072512. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.12.2014.
[RDF/859161/18/687]

W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1224 944807
Poz. 944807. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24889/18/308]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SIECZKOWSKA
PACHELSKA 2. ALEKSANDRA 3. 74062202520
Poz. 944807. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24889/18/308]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SIECZKOWSKA
PACHELSKA 2. ALEKSANDRA 3. 74062202520
2018-03-01 43/2018 286 58228
Poz. 58228. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6468/18/989]

W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LEŚNIEWSKI
2. PAWEŁ 3. 79062113171       h) Spółdzielnie
Poz. 58228. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6468/18/989]

W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LEŚNIEWSKI
2. PAWEŁ 3. 79062113171       h) Spółdzielnie
2018-02-07 27/2018 421 36456
Poz. 36456. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/46721/17/226]

W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. LEŚNIEWSKI 2. PAWEŁ
3. 79062113171
Poz. 36456. WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000534973. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/46721/17/226]

W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. LEŚNIEWSKI 2. PAWEŁ
3. 79062113171

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki