Szczegóły spółki

Nazwa LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272724795
REGON 360247322
KRS 0000530189
Adres Aleje Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7220Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-03-11 49/2020 286
Poz. 113094. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.11.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12996/20/355]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LEONKIEWICZ
2. JAKUB MICHAŁ 3. 79010100677 wpisać: 2 1. JAN-
KOWSKI 2. TADEUSZ 3. 49060501537
Poz. 113094. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.11.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12996/20/355]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LEONKIEWICZ
2. JAKUB MICHAŁ 3. 79010100677 wpisać: 2 1. JAN-
KOWSKI 2. TADEUSZ 3. 49060501537
2019-10-31 212/2019 14
Poz. 56175. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-56006/2019]

Zarząd Lynwood Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
(Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa), wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy... (rozwiń)
Poz. 56175. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-56006/2019]

Zarząd Lynwood Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
(Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa), wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy... (rozwiń)
2019-07-30 146/2019 1151
Poz. 910083. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/489]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910083. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/489]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1151
Poz. 910084. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/168106/19/8]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910084. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/168106/19/8]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1070
Poz. 890355. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/687]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890355. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/687]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1070
Poz. 890356. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/88]

... (rozwiń)
Poz. 890356. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/88]

... (rozwiń)
2019-06-21 119/2019 17
Poz. 32749. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-32671/2019]

Zarząd Lynwood Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
(Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa) wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem 530189, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Spółki, które odbędzie się dnia 15 lipca 2019 r., o godzi-
nie 1200, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grzy-
bowskiej 80/82.... (rozwiń)
Poz. 32749. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-32671/2019]

Zarząd Lynwood Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
(Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa) wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem 530189, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Spółki, które odbędzie się dnia 15 lipca 2019 r., o godzi-
nie 1200, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grzy-
bowskiej 80/82.... (rozwiń)
2018-11-08 217/2018 1351
Poz. 961526. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791514/18/79]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961526. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791514/18/79]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1351
Poz. 961527. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791515/18/480]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961527. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791515/18/480]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1351
Poz. 961528. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791516/18/881]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961528. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791516/18/881]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1351
Poz. 961529. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791517/18/282]

... (rozwiń)
Poz. 961529. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791517/18/282]

... (rozwiń)
2018-05-30 104/2018 23
Poz. 22956. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-22330/2018]

Zarząd LYNWOOD INVESTMENTS S.A. z siedzibą w War-
szawie (Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa) wpisanej
do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy... (rozwiń)
Poz. 22956. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-22330/2018]

Zarząd LYNWOOD INVESTMENTS S.A. z siedzibą w War-
szawie (Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa) wpisanej
do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy... (rozwiń)