Szczegóły spółki

Nazwa VENI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272721673
REGON 147396722
KRS 0000525652
Adres ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Telefon 226 201 749
Faks 226 201 749
E-mail w.missala@missala.com.pl
WWW b.d.
PKD
  • 2313Z — produkcja szkła gospodarczego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.14 0.21
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.17 0.26
Płynność bieżąca (CR) 1.02 0.7
Płynność szybka (QR) 0.33 0.48
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.17 0.26
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -128.18% -159.39%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -37.6% -106.24%
Rentowność aktywów (ROA) -32.16% -84.42%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki