Szczegóły spółki

Nazwa MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6312654973
REGON 243705198
KRS 0000522820
Adres ul. Gustawa Eiffel'a 13, 44-109 Gliwice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4643Z — sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-06-15 114/2020 18
Poz. 27201. MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000522820. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2014 r.
[BMSiG-27169/2020]

Zarząd My Center S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejonowego Sądowego
pod numerem 0000522820, na podstawie art. 395 § 1 k.s.h.,
w związku z § 14 ust. 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie My Center S.A. na dzień 9 lipca 2020 r., na
godzinę 1100, w siedzibie Spółki przy ul. Gustawa Eiffel’a 13,
w Gliwicach, z następującym porządkiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 27201. MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000522820. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2014 r.
[BMSiG-27169/2020]

Zarząd My Center S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejonowego Sądowego
pod numerem 0000522820, na podstawie art. 395 § 1 k.s.h.,
w związku z § 14 ust. 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie My Center S.A. na dzień 9 lipca 2020 r., na
godzinę 1100, w siedzibie Spółki przy ul. Gustawa Eiffel’a 13,
w Gliwicach, z następującym porządkiem obrad:... (rozwiń)
2019-09-18 181/2019 374
Poz. 1029202. MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000522820. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/12353/19/288]

W dniu 11.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2019 R. - REP.A NR 5541/2019, NOTA-
RIUSZ MACIEJ LEPICH, KANCELARIA NOTARIALNA
W ZABRZU - ZMIANA §7 UST.1 I UST.2 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 2500000
wpisać: 3. 3000000 wykreślić: 5. 2000000,00 ZŁ... (rozwiń)
Poz. 1029202. MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000522820. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/12353/19/288]

W dniu 11.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2019 R. - REP.A NR 5541/2019, NOTA-
RIUSZ MACIEJ LEPICH, KANCELARIA NOTARIALNA
W ZABRZU - ZMIANA §7 UST.1 I UST.2 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 2500000
wpisać: 3. 3000000 wykreślić: 5. 2000000,00 ZŁ... (rozwiń)
2019-05-27 101/2019 19
Poz. 27162. MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000522820. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2014 r.
[BMSiG-26990/2019]

Zarząd My Center S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejonowego Sądowego
pod numerem 0000522820, na podstawie art. 395 § 1 k.s.h.
w związku z § 14 ust. 3 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne... (rozwiń)
Poz. 27162. MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000522820. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2014 r.
[BMSiG-26990/2019]

Zarząd My Center S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejonowego Sądowego
pod numerem 0000522820, na podstawie art. 395 § 1 k.s.h.
w związku z § 14 ust. 3 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne... (rozwiń)
2018-11-20 224/2018 1712
Poz. 1092303. MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000522820. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/16118/18/88]

W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLI-
WICE wykreślić: 2. miejscowość ZABRZE ulica UL.
PYSKOWICKA nr domu 17 kod pocztowy 41-807
poczta ZABRZE kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość GLIWICE ulica UL. GUSTAWA EIFFEL’A
nr domu 13 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.09.2018
R., NOTARIUSZ MACIEJ LEPICH, KANCELARIA
NOTARIALNA W ZABRZU, REP.A NR 8140/2018
- ZMIENIONO: §3, §20, §21, §22, §25, §28, §31,
- DODANO: §7A, - SKREŚLONO: §17 UST.3-5, §18
UST.5, §26
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 1500000,00 ZŁ... (rozwiń)
Poz. 1092303. MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000522820. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/16118/18/88]

W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLI-
WICE wykreślić: 2. miejscowość ZABRZE ulica UL.
PYSKOWICKA nr domu 17 kod pocztowy 41-807
poczta ZABRZE kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość GLIWICE ulica UL. GUSTAWA EIFFEL’A
nr domu 13 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.09.2018
R., NOTARIUSZ MACIEJ LEPICH, KANCELARIA
NOTARIALNA W ZABRZU, REP.A NR 8140/2018
- ZMIENIONO: §3, §20, §21, §22, §25, §28, §31,
- DODANO: §7A, - SKREŚLONO: §17 UST.3-5, §18
UST.5, §26
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 1500000,00 ZŁ... (rozwiń)
2018-08-23 163/2018 14
Poz. 36610. MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu.
KRS 0000522820. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2014 r.
[BMSiG-36447/2018]

Zarząd MY CENTER S.A. z siedzibą w Zabrzu, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejonowego Sądo-
wego pod numerem 0000522820, na podstawie art. 398 k.s.h.
w związku z § 14 ust. 3 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie MY CENTER S.A. na dzień 27 września 2018 r.
na godzinę 1000 w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja
Lepicha w Zabrzu przy ul. Św. Urbana 2/2 z następującym
porządkiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 36610. MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu.
KRS 0000522820. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2014 r.
[BMSiG-36447/2018]

Zarząd MY CENTER S.A. z siedzibą w Zabrzu, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejonowego Sądo-
wego pod numerem 0000522820, na podstawie art. 398 k.s.h.
w związku z § 14 ust. 3 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie MY CENTER S.A. na dzień 27 września 2018 r.
na godzinę 1000 w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja
Lepicha w Zabrzu przy ul. Św. Urbana 2/2 z następującym
porządkiem obrad:... (rozwiń)