Szczegóły spółki

Nazwa MINDORI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1182099096
REGON 147309893
KRS 0000521548
Adres Aleja Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-21 77/2020 395 188313
Poz. 188313. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195857/20/895]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188313. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195857/20/895]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-04-21 77/2020 395 188314
Poz. 188314. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195857/20/296]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188314. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195857/20/296]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-04-21 77/2020 395 188315
Poz. 188315. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195858/20/8]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188315. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195858/20/8]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-04-21 77/2020 395 188316
Poz. 188316. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195858/20/414]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 188316. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195858/20/414]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-04-21 77/2020 395 188317
Poz. 188317. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195858/20/815]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 188317. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195858/20/815]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-04-21 77/2020 395 188318
Poz. 188318. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195858/20/216]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 188318. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195858/20/216]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-04-21 77/2020 395 188319
Poz. 188319. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195859/20/329]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 188319. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195859/20/329]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-21 77/2020 395 188320
Poz. 188320. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195859/20/730]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 188320. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195859/20/730]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-21 77/2020 395 188321
Poz. 188321. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195859/20/131]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 188321. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/195859/20/131]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2018-09-25 186/2018 565 479186
Poz. 479186. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.08.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26631/18/435]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.01.2018, REP.A NR 950/2018, NOTARIUSZ
KAROLINA KUŹNIAR, ZMIENIONO §12, DODANO
§13 UST.3 I 4, USTALONO TEKST JEDNOLITY.
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 6. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KOROCIŃSKA 2. SYL-
WIA MARTA 3. 86082608581
Poz. 479186. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.08.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26631/18/435]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.01.2018, REP.A NR 950/2018, NOTARIUSZ
KAROLINA KUŹNIAR, ZMIENIONO §12, DODANO
§13 UST.3 I 4, USTALONO TEKST JEDNOLITY.
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 6. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KOROCIŃSKA 2. SYL-
WIA MARTA 3. 86082608581
2018-06-12 112/2018 336 172757
Poz. 172757. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/23600/18/858]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 172757. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/23600/18/858]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-06-12 112/2018 336 172758
Poz. 172758. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/23601/18/259]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 172758. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/23601/18/259]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-06-12 112/2018 336 172759
Poz. 172759. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/23602/18/660]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 172759. MINDORI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000521548. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.08.2014.
[RDF/23602/18/660]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki