Szczegóły spółki

Nazwa FINANTEQ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7133087558
REGON 061722409
KRS 0000521114
Adres ul. Nałęczowska 16, 20-701 Lublin
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.14 0.18
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.17 0.21
Płynność bieżąca (CR) 7.31 6.13
Płynność szybka (QR) 7.31 6.13
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.17 0.21
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 8.46% 18.23%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 11.47% 27.65%
Rentowność aktywów (ROA) 9.81% 22.76%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-08-13 156/2018 190 317352
Poz. 317352. FINANTEQ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000521114. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2014.
[RDF/169772/18/532]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 317352. FINANTEQ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000521114. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2014.
[RDF/169772/18/532]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki