Szczegóły spółki

Nazwa FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6312654430
REGON 243647740
KRS 0000520495
Adres ul. Zwycięstwa 52 A, 44-100 Gliwice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-28 124/2019 796 483559
Poz. 483559. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/126426/19/525]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483559. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/126426/19/525]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 796 483560
Poz. 483560. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/126426/19/926]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483560. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/126426/19/926]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 796 483561
Poz. 483561. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/126426/19/327]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483561. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/126426/19/327]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 796 483562
Poz. 483562. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/126426/19/728]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483562. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/126426/19/728]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 20 24507
Poz. 24507. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000520495. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2014 r.
[BMSiG-24176/2019]

Na podstawie art. 399 KSH Zarząd spółki pod firmą FDM HOL-
DING S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołuje Walne Zgromadze-
nie Spółki na dzień 12 czerwca 2019 r., godz. 1100, w Kance-
larii Notarialnej Ł. Gajos, W. Małachowski s.c. w Gliwicach,
al. Korfantego 8/1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
   jęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie
   Spółki za rok obrotowy 2018 oraz rozpatrzenia i zatwier-
   dzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   w roku obrotowym 2018 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za
   rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia wypracowanych
   przyszłych zysków w pierwszej kolejności w celu pokry-
   cia strat z lat ubiegłych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Rady
   Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków
   w roku obrotowym 2018.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 24507. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000520495. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2014 r.
[BMSiG-24176/2019]

Na podstawie art. 399 KSH Zarząd spółki pod firmą FDM HOL-
DING S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołuje Walne Zgromadze-
nie Spółki na dzień 12 czerwca 2019 r., godz. 1100, w Kance-
larii Notarialnej Ł. Gajos, W. Małachowski s.c. w Gliwicach,
al. Korfantego 8/1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
   jęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie
   Spółki za rok obrotowy 2018 oraz rozpatrzenia i zatwier-
   dzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   w roku obrotowym 2018 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za
   rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia wypracowanych
   przyszłych zysków w pierwszej kolejności w celu pokry-
   cia strat z lat ubiegłych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Rady
   Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków
   w roku obrotowym 2018.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2018-07-13 135/2018 363 269465
Poz. 269465. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495.SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/124997/18/998]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269465. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495.SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/124997/18/998]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 363 269466
Poz. 269466. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495.SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/124998/18/399]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269466. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495.SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/124998/18/399]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 363 269467
Poz. 269467. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/124999/18/800]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269467. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/124999/18/800]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 363 269468
Poz. 269468. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/125000/18/464]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269468. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520495. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2014.
[RDF/125000/18/464]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-30 84/2018 16 18192
Poz. 18192. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000520495. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2014 r.
[BMSiG-17573/2018]

Na podstawie art. 399 KSH, zarząd spółki pod firmą FDM HOL-
DING S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołuje Walne Zgromadze-
nie Spółki na dzień 11 czerwca 2018 r., godz. 1000, w Kance-
larii Notarialnej Ł. Gajos, W. Małachowski s.c. w Gliwicach,
al. Korfantego 8/1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
    jęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie
    Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwier-
    dzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    w roku obrotowym 2017 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za
    rok 2017.  6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia wypracowanych
   przyszłych zysków w pierwszej kolejności w celu pokry-
   cia strat z lat ubiegłych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Rady
   Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków
   w roku obrotowym 2017.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 18192. FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000520495. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2014 r.
[BMSiG-17573/2018]

Na podstawie art. 399 KSH, zarząd spółki pod firmą FDM HOL-
DING S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołuje Walne Zgromadze-
nie Spółki na dzień 11 czerwca 2018 r., godz. 1000, w Kance-
larii Notarialnej Ł. Gajos, W. Małachowski s.c. w Gliwicach,
al. Korfantego 8/1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
    jęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie
    Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwier-
    dzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    w roku obrotowym 2017 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za
    rok 2017.  6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia wypracowanych
   przyszłych zysków w pierwszej kolejności w celu pokry-
   cia strat z lat ubiegłych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Rady
   Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków
   w roku obrotowym 2017.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki