Szczegóły spółki

Nazwa DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252597307
REGON 147381666
KRS 0000520004
Adres ul. Okrąg 3D lok. 4, 00-415 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 9609Z — pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.76 0.97
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.16 35.48
Płynność bieżąca (CR) 0.13 0.11
Płynność szybka (QR) 0.13 0.11
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.16 35.48
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -84.84% -644.02%
Rentowność aktywów (ROA) -20.38% -17.66%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-29 19/2020 269 42865
Poz. 42865. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.08.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3076/20/868]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OKRĄG
nr domu 3D nr lokalu 4 kod pocztowy 00-415 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DŹWIŃSKA nr domu 6 kod
pocztowy 03-876 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 42865. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.08.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3076/20/868]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OKRĄG
nr domu 3D nr lokalu 4 kod pocztowy 00-415 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DŹWIŃSKA nr domu 6 kod
pocztowy 03-876 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
2020-01-03 02/2020 369 5916
Poz. 5916. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/185251/19/692]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 5916. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/185251/19/692]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-01-03 02/2020 369 5917
Poz. 5917. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/185251/19/93]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 5917. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/185251/19/93]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-01-03 02/2020 369 5918
Poz. 5918. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/185251/19/494]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 5918. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/185251/19/494]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-01-03 02/2020 369 5919
Poz. 5919. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/185251/19/895]W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 5919. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/185251/19/895]W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-02 232/2019 296 1150331
Poz. 1150331. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000520004. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.08.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76952/19/819]

W dniu 25.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZEJGIS 2. EWA MARIA 3. 69110900769 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WAŚNIEWSKI
2. PAWEŁ MIŁOSZ 3. 80122300556 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1150331. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000520004. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.08.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76952/19/819]

W dniu 25.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZEJGIS 2. EWA MARIA 3. 69110900769 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WAŚNIEWSKI
2. PAWEŁ MIŁOSZ 3. 80122300556 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2019-04-24 80/2019 521 238341
Poz. 238341. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/107462/19/111]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238341. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/107462/19/111]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-24 80/2019 521 238342
Poz. 238342. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/107462/19/512]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238342. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/107462/19/512]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-24 80/2019 521 238343
Poz. 238343. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/107462/19/913]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238343. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/107462/19/913]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-24 80/2019 521 238344
Poz. 238344. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/107462/19/314]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238344. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.08.2014.
[RDF/107462/19/314]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-22 15/2018 372 19855
Poz. 19855. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.08.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/109271/17/581]

W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.07.2017 R., REP. A NR 4076/2017, NOTARIUSZ


JACEK KOSSEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, 27.11.2017 R., REP. A NR 6860/2017,
NOTARIUSZ ANNA KULKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 202972,40 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpi-
sać: 3. 2029724 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać:
5. 202972,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
B 2. 1029724 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SOBCZAK 2. JACEK
3. 72090500872 wpisać: 2 1. PLETKUS 2. KRZYSZ-
TOF PAWEŁ 3. 83072900032
Poz. 19855. DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000520004. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.08.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/109271/17/581]

W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.07.2017 R., REP. A NR 4076/2017, NOTARIUSZ


JACEK KOSSEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, 27.11.2017 R., REP. A NR 6860/2017,
NOTARIUSZ ANNA KULKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 202972,40 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpi-
sać: 3. 2029724 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać:
5. 202972,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
B 2. 1029724 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SOBCZAK 2. JACEK
3. 72090500872 wpisać: 2 1. PLETKUS 2. KRZYSZ-
TOF PAWEŁ 3. 83072900032

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki