Szczegóły spółki

Nazwa MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213676936
REGON 147364857
KRS 0000519595
Adres ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.77 1.05
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.43 -21.81
Płynność bieżąca (CR) 1.25 1.39
Płynność szybka (QR) 1.25 1.16
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.43 -21.81
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.25% -12.41%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 25.16% 513.62%
Rentowność aktywów (ROA) 5.68% -24.68%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-10 132/2019 1119 629772
Poz. 629772. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/140495/19/613]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629772. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/140495/19/613]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1119 629773
Poz. 629773. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/140495/19/14]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629773. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/140495/19/14]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1119 629774
Poz. 629774. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/140495/19/415]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629774. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/140495/19/415]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1119 629775
Poz. 629775. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/140496/19/127]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629775. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/140496/19/127]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-06-08 110/2018 337 165245
Poz. 165245. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/17054/18/738]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165245. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/17054/18/738]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-08 110/2018 337 165246
Poz. 165246. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/17055/18/139]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165246. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/17055/18/139]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-08 110/2018 337 165247
Poz. 165247. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/17056/18/540]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165247. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/17056/18/540]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-08 110/2018 337 165248
Poz. 165248. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/17057/18/941]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165248. MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000519595. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2014.
[RDF/17057/18/941]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki