Szczegóły spółki

Nazwa BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7831689781
REGON 302157802
KRS 0000518087
Adres ul. Święty Marcin 80/82 lok. 355, 61-809 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.3 0.36
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.42 0.56
Płynność bieżąca (CR) 1.12 3.95
Płynność szybka (QR) 1.12 3.95
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.42 0.56
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -24.97% b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.04% 0.76%
Rentowność aktywów (ROA) -0.03% 0.49%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-05 86/2020 309 216391
Poz. 216391. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6816/20/963]

W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. RYCHLEWSKI 2. JERZY ZDZISŁAW
3. 46022503297 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. RYCHLEWSKI 2. LESZEK JERZY 3. 71021000254
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 216391. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6816/20/963]

W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. RYCHLEWSKI 2. JERZY ZDZISŁAW
3. 46022503297 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. RYCHLEWSKI 2. LESZEK JERZY 3. 71021000254
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-10-25 208/2019 396 1093412
Poz. 1093412. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26628/19/924]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DASTYCH 2. JARO-
SŁAW 3. 59101600453
Poz. 1093412. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26628/19/924]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DASTYCH 2. JARO-
SŁAW 3. 59101600453
2019-07-17 137/2019 1100 729398
Poz. 729398. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/150140/19/756]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729398. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/150140/19/756]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1100 729399
Poz. 729399. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/150140/19/157]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729399. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/150140/19/157]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1101 729400
Poz. 729400. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/150140/19/558]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729400. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/150140/19/558]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-08 48/2019 271 103933
Poz. 103933. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4929/19/472]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BADEŃSKI 2. MAK-
SYMILIAN 3. 70080200678
Poz. 103933. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4929/19/472]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BADEŃSKI 2. MAK-
SYMILIAN 3. 70080200678
2018-11-20 224/2018 1686 1091976
Poz. 1091976. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27194/18/130]

W dniu 17.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RYCHLEWSKI 2. LESZEK JERZY 3. 71021000254
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RYCHLEW-
SKI 2. JERZY ZDZISŁAW 3. 46022503297 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-


WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN-
SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 62 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
wykreślić: 5 2. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 6 2. 10 52 Z PRODUK-
CJA LODÓW 7 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA;
PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKAR-
SKICH I CIASTEK 8 2. 10 72 Z PRODUKCJA SUCHA-
RÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWO-
WANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
9 2. 10 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY
I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 10 2. 10 85 Z WYTWA-
RZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 11 2. 11 07
Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH;
PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTA-
ŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 12 2. 13 95 Z PRO-
DUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH
Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY 13 2. 13 96
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH
I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 14
2. 13 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 15 2. 14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBO-
CZEJ 16 2. 14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ
ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 17 2. 14 14 Z PRODUKCJA
BIELIZNY 18 2. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ
ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 19 2. 14 20
Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH 20 2. 15
11 Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA
I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH 21 2. 15 12
Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB
RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNI-
CZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH 22
2. 15 20 Z PRODUKCJA OBUWIA 23 2. 16 10 Z PRO-
DUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 24 2. 16 22
Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁO-
GOWYCH 25 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA
BUDOWNICTWA 26 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKO-
WAŃ DREWNIANYCH 27 2. 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUK-
CJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 28 2. 17 12 Z PRO-
DUKCJA PAPIERU I TEKTURY 29 2. 17 21 Z PRO-
DUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ
ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 30 2. 17
22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH 31
2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIEN-
NYCH 32 2. 17 24 Z PRODUKCJA TAPET 33 2. 17 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 34 2. 18 11 Z DRUKOWANIE
GAZET 35 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 36
2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 37 2. 18 14
Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 38
2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI-
KÓW INFORMACJI 39 2. 20 51 Z PRODUKCJA
MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 40 2. 22 11 Z PRO-
DUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE
I REGENEROWANIE OPON Z GUMY 41 2. 22 19
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY
42 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOW-
NICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 43 2. 22 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWO-
RZYW SZTUCZNYCH 44 2. 25 12 Z PRODUKCJA
METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOW-
LANEJ 45 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 46 2. 26 40 Z PRO-
DUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 47 2. 27 90 Z PRODUK-
CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
48 2. 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN,
Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMO-
CHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 49 2. 28 22
Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWY-
TAKÓW 50 2. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZ-


NYCH MECHANICZNYCH 51 2. 28 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNA-
CZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 52
2. 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI
MECHANICZNYCH 53 2. 28 99 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZE-
ZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 54 2. 29 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 55 2. 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
56 2. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 57
2. 31 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW 58 2. 31 09
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 59 2. 32 12
Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH
I PODOBNYCH 60 2. 32 13 Z PRODUKCJA SZTUCZ-
NEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH 61 2. 32
30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO 62 2. 32
40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 63 2. 32 91
Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI 64
2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 65 2. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 66 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 67 2. 33 13 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 68 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSER-
WACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 69 2. 33 16
Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW
POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH 70
2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTA-
ŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 71 2. 33 19
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 72 2. 33 20 Z INSTALO-
WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 73 2. 38 31 Z DEMONTAŻ WYRO-
BÓW ZUŻYTYCH 74 2. 38 32 Z ODZYSK SUROW-
CÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 75 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 76
2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 77 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 78 2. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO-
WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 79 2. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 80 2. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ-
GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 81
2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGE-
TYCZNYCH 82 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 83
2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZO-
STAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD-
NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 84
2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 85 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 86 2. 43 21 Z WYKONYWA-
NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 87 2. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI-
ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY-
ZACYJNYCH 88 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZO-
STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 89 2. 43 31
Z TYNKOWANIE 90 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STO-
LARKI BUDOWLANEJ 91 2. 43 33 Z POSADZKAR-
STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
92 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 93 2. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW-
LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 94 2. 43 91 Z WYKO-
NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
95 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANE 96 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 97 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO-
CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 98
2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 99 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 100 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI 101 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HUR-


TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 102
2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY-
SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 103 2. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLA-
NYCH 104 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 105
2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 106 2. 46 16 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZA-
NYCH 107 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 108 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 109 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 110 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTO-
NIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 111 2. 46 22
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 112
2. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIE-
RZĄT 113 2. 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR
114 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW
I WARZYW 115 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 116 2. 46 33 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZAR-
SKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
117 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH 118 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW
CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 119 2. 46 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW 120 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKO-
RUPIAKI I MIĘCZAKI 121 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 122 2. 46
41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYL-
NYCH 123 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODZIEŻY I OBUWIA 124 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 125 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
126 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM
I KOSMETYKÓW 127 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
I MEDYCZNYCH 128 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLE-
NIOWEGO 129 2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 130 2. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU-
ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 131 2. 46 51 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERY-
FERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 132 2. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ-
NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 133 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODAT-
KOWEGO WYPOSAŻENIA 134 2. 46 62 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA OBRABIAREK 135 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH
W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIE-
RII LĄDOWEJ I WODNEJ 136 2. 46 64 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYL-
NEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIE-
WIARSKICH 137 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MEBLI BIUROWYCH 138 2. 46 66 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIU-
ROWYCH 139 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 140 2. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 141 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA METALI I RUD METALI 142 2. 46 73 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOW-
LANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 143 2. 46


74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO-
WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO-
SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 144
2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE-
MICZNYCH 145 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 146 2. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 147
2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZE-
WAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO-
NIOWYCH 148 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH 149 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 150 2. 47 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 151 2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
152 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA,
CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNI-
CZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 153 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLO-
WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 154 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 155 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNO-
ŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 156 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STA-
CJACH PALIW 157 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJ-
NYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 158 2. 47 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMU-
NIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 159 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
160 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 161 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALO-
WYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 162 2. 47 53 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW
I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ
ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 163 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO-
DARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 164 2. 47 59 Z SPRZE-
DA Ż   D E TA L I C Z N A MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU-
ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 165 2. 47 61
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 166
2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTY-
KUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 167 2. 47 63 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 168 2. 47 64 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
169 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER
I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 170 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH 171 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 172 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 173 2. 47 74
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ-
NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 174
2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW
I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 175 2. 47 76
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,


NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMO-
WYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
176 2. 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW,
ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 177 2. 47 78 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO-
BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 178 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 179 2. 47 81
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 180 2. 47 82
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYL-
NYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 181 2. 47 89
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO-
BÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGO-
WISKACH 182 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ-
KOWEJ LUB INTERNET 183 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI-
SKAMI 184 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZE-
CHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 185 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZO-
STAŁYCH TOWARÓW 186 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 187 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
188 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO-
MAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 189 2. 52
23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA-
JĄCA TRANSPORT LOTNICZY 190 2. 52 24 A PRZE-
ŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 191
2. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH
ŚRÓDLĄDOWYCH 192 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁA-
DUNKOWYCH 193 2. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓD-
LĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 194
2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 195 2. 53 20 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 196 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO-
WANIA 197 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY-
STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWA-
TEROWANIA 198 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE
(WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGO-
WYCH) I POLA NAMIOTOWE 199 2. 55 90 Z POZO-
STAŁE ZAKWATEROWANIE 200 2. 56 10 A RESTAU-
RACJE    I  INNE  S TA Ł E P L A C ÓW K I
GASTRONOMICZNE 201 2. 56 10 B RUCHOME PLA-
CÓWKI GASTRONOMICZNE 202 2. 56 21 Z PRZY-
GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 203
2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ
GASTRONOMICZNA 204 2. 56 30 Z PRZYGOTOWY-
WANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 205 2. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 206 2. 58 12 Z WYDAWA-
NIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH,
TELEFONICZNYCH) 207 2. 58 13 Z WYDAWANIE
GAZET 208 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM
I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 209 2. 58 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 210
2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE-
SIE GIER KOMPUTEROWYCH 211 2. 58 29 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTA-
ŁEGO OPROGRAMOWANIA 212 2. 59 11
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FIL-
MÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH 213 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRO-
DUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI
WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 214 2. 59
14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FIL-
MÓW 215 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 216
2. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFO-
NICZNYCH 217 2. 60 20 Z NADAWANIE PROGRA-
MÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH
I ABONAMENTOWYCH 218 2. 61 10 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWO-
DOWEJ 219 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄ-
CZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 220
2. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMU-


NIKACJI SATELITARNEJ 221 2. 61 90 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKA-
CJI 222 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 223 2. 62 02 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 224 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFOR-
MATYCZNYMI 225 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 226
2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZA-
NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 227 2. 63 12 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 228 2. 63 91
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 229
2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 230 2. 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 231 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 232 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN-
SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 233 2. 66 21
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA
I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 234 2. 66
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA-
JĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
235 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO-
ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 236 2. 68 20 Z WYNA-
JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA-
SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 237 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI 238 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 239 2. 69
20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 240 2. 70 21 Z STO-
SUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS)
I KOMUNIKACJA 241 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 242
2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK-
TURY 243 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECH-
NICZNE 244 2. 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄ-
ZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 245 2. 71 20 B POZO-
STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 246 2. 72
11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 247 2. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNI-
CZYCH I TECHNICZNYCH 248 2. 72 20 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 249
2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
250 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO
I TELEWIZJI 251 2. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 252 2. 73 12
C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ-
NYCH (INTERNET) 253 2. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 254 2. 73 20 Z BADA-
NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 255 2. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ-
NEGO PROJEKTOWANIA 256 2. 74 20 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ FOTOGRAFICZNA 257 2. 74 30 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 258 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 259 2. 75 00 Z DZIAŁALNOŚĆ
WETERYNARYJNA 260 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 261 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIER-
ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 262 2. 77 21
Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKRE-
ACYJNEGO I SPORTOWEGO 263 2. 77 22 Z WYPO-
ŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. 264
2. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTA-
ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 265 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIER-


ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 266
2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 267 2. 77 33 Z WYNA-
JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO-
WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 268 2. 77 34
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANS-
PORTU WODNEGO 269 2. 77 35 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNI-
CZEGO 270 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANE 271 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM 272 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZY-
SKIWANIEM PRACOWNIKÓW 273 2. 78 20 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 274
2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 275 2. 79 11
A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 276
2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURY-
STYCZNYCH 277 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGA-
NIZATORÓW TURYSTYKI 278 2. 79 90 A DZIAŁAL-
NOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW
TURYSTYCZNYCH 279 2. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 280
2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 281 2. 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYS-
TEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 282 2. 80 20 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI
SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 283 2. 80 30
Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA 284 2. 81 10
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 285
2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 286
2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN-
KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 287 2. 81 29
Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 288 2. 82 11 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 289 2. 82 19 Z WYKONY-
WANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE
DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
BIURA 290 2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW
TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 291 2. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TAR-
GÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 292 2. 82 91 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA
I BIURA KREDYTOWE 293 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 294 2. 82 99 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA-
DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 295 2. 85 32
A TECHNIKA 296 2. 85 32 B ZASADNICZE SZKOŁY
ZAWODOWE 297 2. 85 32 C SZKOŁY SPECJALNE
PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY 298 2. 85 41
Z SZKOŁY POLICEALNE 299 2. 85 42 A ZAKŁADY
KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOW-
NIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 300 2. 85 42
B SZKOŁY WYŻSZE 301 2. 85 51 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 302 2. 85 52
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZ-
NEJ 303 2. 85 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKA-
CJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU 304 2. 85
59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 305 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 306 2. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 307
2. 86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
308 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEU-
TYCZNA 309 2. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH 310 2. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARA-
MEDYCZNA 311 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 312 2. 87 10
Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 313 2. 87
20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 314
2. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWA-
NIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB


NIEPEŁNOSPRAWNYCH 315 2. 87 90 Z POZOSTAŁA
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 316
2. 88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATERO-
WANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 317 2. 88 99 Z POZOSTAŁA
POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 318 2. 90 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 319 2. 90 02
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 320 2. 90 03
Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA 321 2. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
KULTURALNYCH 322 2. 91 01 A DZIAŁALNOŚĆ
BIBLIOTEK 323 2. 91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTO-
RYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOB-
NYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 324 2. 91 04
Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH
I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW
OCHRONY PRZYRODY 325 2. 92 00 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁA-
DAMI WZAJEMNYMI 326 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW SPORTOWYCH 327 2. 93 12 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 328 2. 93 13 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE
KONDYCJI FIZYCZNEJ 329 2. 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 330 2. 93
21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK
I PARKÓW ROZRYWKI 331 2. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
332 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOM-
PUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 333 2. 95
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)
KOMUNIKACYJNEGO 334 2. 95 21 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 335 2. 95 22
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPO-
DARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU
DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 336 2. 95 23
Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
337 2. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI
I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO 338 2. 95 25
Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻU-
TERII 339 2. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO-
WEGO 340 2. 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
341 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE
ZABIEGI KOSMETYCZNE 342 2. 96 04 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KON-
DYCJI FIZYCZNEJ 343 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 1091976. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27194/18/130]

W dniu 17.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RYCHLEWSKI 2. LESZEK JERZY 3. 71021000254
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RYCHLEW-
SKI 2. JERZY ZDZISŁAW 3. 46022503297 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-


WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN-
SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 62 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
wykreślić: 5 2. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 6 2. 10 52 Z PRODUK-
CJA LODÓW 7 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA;
PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKAR-
SKICH I CIASTEK 8 2. 10 72 Z PRODUKCJA SUCHA-
RÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWO-
WANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
9 2. 10 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY
I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 10 2. 10 85 Z WYTWA-
RZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 11 2. 11 07
Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH;
PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTA-
ŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 12 2. 13 95 Z PRO-
DUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH
Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY 13 2. 13 96
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH
I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 14
2. 13 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 15 2. 14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBO-
CZEJ 16 2. 14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ
ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 17 2. 14 14 Z PRODUKCJA
BIELIZNY 18 2. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ
ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 19 2. 14 20
Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH 20 2. 15
11 Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA
I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH 21 2. 15 12
Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB
RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNI-
CZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH 22
2. 15 20 Z PRODUKCJA OBUWIA 23 2. 16 10 Z PRO-
DUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 24 2. 16 22
Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁO-
GOWYCH 25 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA
BUDOWNICTWA 26 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKO-
WAŃ DREWNIANYCH 27 2. 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUK-
CJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 28 2. 17 12 Z PRO-
DUKCJA PAPIERU I TEKTURY 29 2. 17 21 Z PRO-
DUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ
ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 30 2. 17
22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH 31
2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIEN-
NYCH 32 2. 17 24 Z PRODUKCJA TAPET 33 2. 17 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 34 2. 18 11 Z DRUKOWANIE
GAZET 35 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 36
2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 37 2. 18 14
Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 38
2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI-
KÓW INFORMACJI 39 2. 20 51 Z PRODUKCJA
MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 40 2. 22 11 Z PRO-
DUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE
I REGENEROWANIE OPON Z GUMY 41 2. 22 19
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY
42 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOW-
NICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 43 2. 22 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWO-
RZYW SZTUCZNYCH 44 2. 25 12 Z PRODUKCJA
METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOW-
LANEJ 45 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 46 2. 26 40 Z PRO-
DUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 47 2. 27 90 Z PRODUK-
CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
48 2. 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN,
Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMO-
CHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 49 2. 28 22
Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWY-
TAKÓW 50 2. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZ-


NYCH MECHANICZNYCH 51 2. 28 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNA-
CZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 52
2. 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI
MECHANICZNYCH 53 2. 28 99 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZE-
ZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 54 2. 29 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 55 2. 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
56 2. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 57
2. 31 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW 58 2. 31 09
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 59 2. 32 12
Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH
I PODOBNYCH 60 2. 32 13 Z PRODUKCJA SZTUCZ-
NEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH 61 2. 32
30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO 62 2. 32
40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 63 2. 32 91
Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI 64
2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 65 2. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 66 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 67 2. 33 13 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 68 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSER-
WACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 69 2. 33 16
Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW
POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH 70
2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTA-
ŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 71 2. 33 19
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 72 2. 33 20 Z INSTALO-
WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 73 2. 38 31 Z DEMONTAŻ WYRO-
BÓW ZUŻYTYCH 74 2. 38 32 Z ODZYSK SUROW-
CÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 75 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 76
2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 77 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 78 2. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO-
WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 79 2. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 80 2. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ-
GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 81
2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGE-
TYCZNYCH 82 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 83
2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZO-
STAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD-
NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 84
2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 85 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 86 2. 43 21 Z WYKONYWA-
NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 87 2. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI-
ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY-
ZACYJNYCH 88 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZO-
STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 89 2. 43 31
Z TYNKOWANIE 90 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STO-
LARKI BUDOWLANEJ 91 2. 43 33 Z POSADZKAR-
STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
92 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 93 2. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW-
LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 94 2. 43 91 Z WYKO-
NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
95 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANE 96 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 97 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO-
CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 98
2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 99 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 100 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI 101 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HUR-


TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 102
2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY-
SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 103 2. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLA-
NYCH 104 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 105
2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 106 2. 46 16 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZA-
NYCH 107 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 108 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 109 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 110 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTO-
NIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 111 2. 46 22
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 112
2. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIE-
RZĄT 113 2. 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR
114 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW
I WARZYW 115 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 116 2. 46 33 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZAR-
SKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
117 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH 118 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW
CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 119 2. 46 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW 120 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKO-
RUPIAKI I MIĘCZAKI 121 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 122 2. 46
41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYL-
NYCH 123 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODZIEŻY I OBUWIA 124 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 125 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
126 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM
I KOSMETYKÓW 127 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
I MEDYCZNYCH 128 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLE-
NIOWEGO 129 2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 130 2. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU-
ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 131 2. 46 51 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERY-
FERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 132 2. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ-
NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 133 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODAT-
KOWEGO WYPOSAŻENIA 134 2. 46 62 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA OBRABIAREK 135 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH
W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIE-
RII LĄDOWEJ I WODNEJ 136 2. 46 64 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYL-
NEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIE-
WIARSKICH 137 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MEBLI BIUROWYCH 138 2. 46 66 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIU-
ROWYCH 139 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 140 2. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 141 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA METALI I RUD METALI 142 2. 46 73 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOW-
LANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 143 2. 46


74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO-
WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO-
SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 144
2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE-
MICZNYCH 145 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 146 2. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 147
2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZE-
WAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO-
NIOWYCH 148 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH 149 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 150 2. 47 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 151 2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
152 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA,
CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNI-
CZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 153 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLO-
WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 154 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 155 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNO-
ŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 156 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STA-
CJACH PALIW 157 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJ-
NYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 158 2. 47 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMU-
NIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 159 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
160 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 161 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALO-
WYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 162 2. 47 53 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW
I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ
ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 163 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO-
DARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 164 2. 47 59 Z SPRZE-
DA Ż   D E TA L I C Z N A MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU-
ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 165 2. 47 61
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 166
2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTY-
KUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 167 2. 47 63 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 168 2. 47 64 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
169 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER
I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 170 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH 171 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 172 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 173 2. 47 74
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ-
NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 174
2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW
I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 175 2. 47 76
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,


NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMO-
WYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
176 2. 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW,
ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 177 2. 47 78 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO-
BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 178 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 179 2. 47 81
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 180 2. 47 82
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYL-
NYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 181 2. 47 89
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO-
BÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGO-
WISKACH 182 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ-
KOWEJ LUB INTERNET 183 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI-
SKAMI 184 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZE-
CHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 185 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZO-
STAŁYCH TOWARÓW 186 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 187 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
188 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO-
MAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 189 2. 52
23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA-
JĄCA TRANSPORT LOTNICZY 190 2. 52 24 A PRZE-
ŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 191
2. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH
ŚRÓDLĄDOWYCH 192 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁA-
DUNKOWYCH 193 2. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓD-
LĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 194
2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 195 2. 53 20 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 196 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO-
WANIA 197 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY-
STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWA-
TEROWANIA 198 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE
(WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGO-
WYCH) I POLA NAMIOTOWE 199 2. 55 90 Z POZO-
STAŁE ZAKWATEROWANIE 200 2. 56 10 A RESTAU-
RACJE    I  INNE  S TA Ł E P L A C ÓW K I
GASTRONOMICZNE 201 2. 56 10 B RUCHOME PLA-
CÓWKI GASTRONOMICZNE 202 2. 56 21 Z PRZY-
GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 203
2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ
GASTRONOMICZNA 204 2. 56 30 Z PRZYGOTOWY-
WANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 205 2. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 206 2. 58 12 Z WYDAWA-
NIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH,
TELEFONICZNYCH) 207 2. 58 13 Z WYDAWANIE
GAZET 208 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM
I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 209 2. 58 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 210
2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE-
SIE GIER KOMPUTEROWYCH 211 2. 58 29 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTA-
ŁEGO OPROGRAMOWANIA 212 2. 59 11
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FIL-
MÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH 213 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRO-
DUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI
WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 214 2. 59
14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FIL-
MÓW 215 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 216
2. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFO-
NICZNYCH 217 2. 60 20 Z NADAWANIE PROGRA-
MÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH
I ABONAMENTOWYCH 218 2. 61 10 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWO-
DOWEJ 219 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄ-
CZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 220
2. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMU-


NIKACJI SATELITARNEJ 221 2. 61 90 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKA-
CJI 222 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 223 2. 62 02 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 224 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFOR-
MATYCZNYMI 225 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 226
2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZA-
NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 227 2. 63 12 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 228 2. 63 91
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 229
2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 230 2. 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 231 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 232 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN-
SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 233 2. 66 21
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA
I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 234 2. 66
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA-
JĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
235 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO-
ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 236 2. 68 20 Z WYNA-
JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA-
SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 237 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI 238 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 239 2. 69
20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 240 2. 70 21 Z STO-
SUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS)
I KOMUNIKACJA 241 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 242
2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK-
TURY 243 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECH-
NICZNE 244 2. 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄ-
ZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 245 2. 71 20 B POZO-
STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 246 2. 72
11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 247 2. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNI-
CZYCH I TECHNICZNYCH 248 2. 72 20 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 249
2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
250 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO
I TELEWIZJI 251 2. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 252 2. 73 12
C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ-
NYCH (INTERNET) 253 2. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 254 2. 73 20 Z BADA-
NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 255 2. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ-
NEGO PROJEKTOWANIA 256 2. 74 20 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ FOTOGRAFICZNA 257 2. 74 30 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 258 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 259 2. 75 00 Z DZIAŁALNOŚĆ
WETERYNARYJNA 260 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 261 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIER-
ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 262 2. 77 21
Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKRE-
ACYJNEGO I SPORTOWEGO 263 2. 77 22 Z WYPO-
ŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. 264
2. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTA-
ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 265 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIER-


ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 266
2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 267 2. 77 33 Z WYNA-
JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO-
WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 268 2. 77 34
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANS-
PORTU WODNEGO 269 2. 77 35 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNI-
CZEGO 270 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANE 271 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM 272 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZY-
SKIWANIEM PRACOWNIKÓW 273 2. 78 20 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 274
2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 275 2. 79 11
A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 276
2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURY-
STYCZNYCH 277 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGA-
NIZATORÓW TURYSTYKI 278 2. 79 90 A DZIAŁAL-
NOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW
TURYSTYCZNYCH 279 2. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 280
2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 281 2. 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYS-
TEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 282 2. 80 20 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI
SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 283 2. 80 30
Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA 284 2. 81 10
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 285
2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 286
2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN-
KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 287 2. 81 29
Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 288 2. 82 11 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 289 2. 82 19 Z WYKONY-
WANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE
DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
BIURA 290 2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW
TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 291 2. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TAR-
GÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 292 2. 82 91 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA
I BIURA KREDYTOWE 293 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 294 2. 82 99 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA-
DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 295 2. 85 32
A TECHNIKA 296 2. 85 32 B ZASADNICZE SZKOŁY
ZAWODOWE 297 2. 85 32 C SZKOŁY SPECJALNE
PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY 298 2. 85 41
Z SZKOŁY POLICEALNE 299 2. 85 42 A ZAKŁADY
KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOW-
NIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 300 2. 85 42
B SZKOŁY WYŻSZE 301 2. 85 51 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 302 2. 85 52
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZ-
NEJ 303 2. 85 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKA-
CJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU 304 2. 85
59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 305 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 306 2. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 307
2. 86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
308 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEU-
TYCZNA 309 2. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH 310 2. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARA-
MEDYCZNA 311 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 312 2. 87 10
Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 313 2. 87
20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 314
2. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWA-
NIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB


NIEPEŁNOSPRAWNYCH 315 2. 87 90 Z POZOSTAŁA
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 316
2. 88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATERO-
WANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 317 2. 88 99 Z POZOSTAŁA
POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 318 2. 90 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 319 2. 90 02
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 320 2. 90 03
Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA 321 2. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
KULTURALNYCH 322 2. 91 01 A DZIAŁALNOŚĆ
BIBLIOTEK 323 2. 91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTO-
RYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOB-
NYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 324 2. 91 04
Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH
I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW
OCHRONY PRZYRODY 325 2. 92 00 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁA-
DAMI WZAJEMNYMI 326 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW SPORTOWYCH 327 2. 93 12 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 328 2. 93 13 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE
KONDYCJI FIZYCZNEJ 329 2. 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 330 2. 93
21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK
I PARKÓW ROZRYWKI 331 2. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
332 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOM-
PUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 333 2. 95
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)
KOMUNIKACYJNEGO 334 2. 95 21 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 335 2. 95 22
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPO-
DARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU
DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 336 2. 95 23
Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
337 2. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI
I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO 338 2. 95 25
Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻU-
TERII 339 2. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO-
WEGO 340 2. 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
341 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE
ZABIEGI KOSMETYCZNE 342 2. 96 04 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KON-
DYCJI FIZYCZNEJ 343 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
2018-09-25 186/2018 558 479043
Poz. 479043. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/312832/18/957]
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479043. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/312832/18/957]
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 559 479044
Poz. 479044. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/312833/18/358]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479044. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/312833/18/358]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 618 468564
Poz. 468564. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/312830/18/155]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468564. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/312830/18/155]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 618 468565
Poz. 468565. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/312831/18/556]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468565. BIOINFOBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000518087. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.07.2014.
[RDF/312831/18/556]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki