Szczegóły spółki

Nazwa SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8722409375
REGON 181131530
KRS 0000516807
Adres ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4726Z — sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.89 0.95
Zadłużenie / kapitał (D/E) 8.29 19.37
Płynność bieżąca (CR) 1.12 1.05
Płynność szybka (QR) 0.1 0.1
Złota/srebrna reguła bilansowa 8.29 19.37
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -16.0% -15.65%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -44.64% -80.6%
Rentowność aktywów (ROA) -4.81% -3.96%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-12 218/2019 337 1118151
Poz. 1118151. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180816/19/91]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1118151. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180816/19/91]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-11-12 218/2019 337 1118152
Poz. 1118152. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180816/19/492]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1118152. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180816/19/492]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-11-12 218/2019 337 1118153
Poz. 1118153. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180817/19/204]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1118153. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180817/19/204]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-11-12 218/2019 337 1118154
Poz. 1118154. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180818/19/327]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1118154. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180818/19/327]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-12 218/2019 337 1118155
Poz. 1118155. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180818/19/728]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1118155. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180818/19/728]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-12 218/2019 337 1118156
Poz. 1118156. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180818/19/129]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1118156. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2014.
[RDF/180818/19/129]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-07 152/2019 465 955656
Poz. 955656. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11568/19/745]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 50000,00
ZŁ wpisać: 5. 200000,00 ZŁ
Poz. 955656. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11568/19/745]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 50000,00
ZŁ wpisać: 5. 200000,00 ZŁ
2018-08-01 148/2018 242 305427
Poz. 305427. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1699/18/200]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miej-
scowość DĘBICA ulica FABRYCZNA nr domu 12 kod pocz-
towy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość DĘBICA ulica UL. KSIĘDZA KONARSKIEGO
nr domu 17A kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj
POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. ŚWINIUCH 2. JOANNA KATARZYNA
3. 89102300625 wpisać: 2 1. WYDRA 2. MAREK
3. 88022415332
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 25 9 PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
2 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄ-
CYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLO-
NYCH TOWARÓW 3 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ


5 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW META-
LOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSA-
ŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 6 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓWTYTO-
NIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROB-
NYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
9 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJA-
LIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 10 2. 16 PRODUK-
CJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄ-
CZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY
I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 11
2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW
SZTUCZNYCH 12 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW
Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIE-
METALICZNYCH 13 2. 24 42 B PRODUKCJA WYROBÓW
Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 14 2. 24 45
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELA-
ZNYCH 15 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 16 2. 25 9 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALO-
WYCH 17 2. 26 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH
ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH 18 2. 27
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 19 2. 31
PRODUKCJA MEBLI 20 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROL-
NYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZE-
MYSŁUTEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 21 2. 46 12
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW
PRZEMYSŁOWYCH 22 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 23 2. 46 14 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW
I SAMOLOTÓW 24 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYRO-
BÓW METALOWYCH 25 2. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYRO-
BÓWTEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZAR-
SKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 26 2. 46
17 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 27 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTA-
ŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 28 2. 46 19 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 29 2. 46 31 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 30 2. 46 32
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
31 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYRO-
BÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW
JADALNYCH 32 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 33 2. 46 34 B SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 34 2. 46
35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓWTYTONIOWYCH
35 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKO-
LADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 36
2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY,
KAKAO I PRZYPRAW 37 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY,
SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 38 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓWTYTONIOWYCH 39 2. 46 41 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA WYROBÓWTEKSTYLNYCH 40 2. 46 44
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANO-
WYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚROD-
KÓW CZYSZCZĄCYCH 41 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HUR-

TOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 42 2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 43 2. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 44 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA MEBLI BIUROWYCH 45 2. 46 66 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIU-
ROWYCH 46 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO-
STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 47 2. 46 72 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 48 2. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 49


2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO-
WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻE-
NIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 50 2. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUK-
TÓW 51 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 52 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 53 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 54 2. 47 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 55 2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB,
SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 56 2. 47 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYRO-
BÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 57
2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKO-
HOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 58 2. 47 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓWTYTONIOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 59 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTA-
ŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 60 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 61
2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYRO-
BÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 62 2. 47 53
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW
I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ
ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 63 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTA-
ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 64
2. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓWTYTONIOWYCH PROWADZONA NA
STRAGANACH ITARGOWISKACH 65 2. 47 82 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH,
ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 66 2. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 67 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 68
2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO-
WADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 69 2. 49 20 Z TRANSPORT KOLE-
JOWY TOWARÓW 70 2. 49 41 Z TRANSPORT DRO-
GOWYTOWARÓW 71 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 72 2. 50 10
Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI
73 2. 50 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY
TOWARÓW 74 2. 50 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓD-
LĄDOWY PASAŻERSKI 75 2. 50 40 Z TRANSPORT
WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW 76 2. 51 21
Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 77 2. 52 MAGA-
ZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA-
GAJĄCA TRANSPORT 78 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 79 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 80
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 81 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 82 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 83
2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA
DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO-

WYCH 84 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO
I TELEWIZJI 85 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZE-
DAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 86 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 87 2. 73
12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 27.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 1. data złożenia 27.12.2017 okres OD


01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 305427. SHISHA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000516807. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1699/18/200]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miej-
scowość DĘBICA ulica FABRYCZNA nr domu 12 kod pocz-
towy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość DĘBICA ulica UL. KSIĘDZA KONARSKIEGO
nr domu 17A kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj
POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. ŚWINIUCH 2. JOANNA KATARZYNA
3. 89102300625 wpisać: 2 1. WYDRA 2. MAREK
3. 88022415332
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 25 9 PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
2 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄ-
CYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLO-
NYCH TOWARÓW 3 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ


5 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW META-
LOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSA-
ŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 6 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓWTYTO-
NIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROB-
NYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
9 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJA-
LIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 10 2. 16 PRODUK-
CJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄ-
CZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY
I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 11
2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW
SZTUCZNYCH 12 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW
Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIE-
METALICZNYCH 13 2. 24 42 B PRODUKCJA WYROBÓW
Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 14 2. 24 45
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELA-
ZNYCH 15 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 16 2. 25 9 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALO-
WYCH 17 2. 26 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH
ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH 18 2. 27
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 19 2. 31
PRODUKCJA MEBLI 20 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROL-
NYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZE-
MYSŁUTEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 21 2. 46 12
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW
PRZEMYSŁOWYCH 22 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 23 2. 46 14 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW
I SAMOLOTÓW 24 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYRO-
BÓW METALOWYCH 25 2. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYRO-
BÓWTEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZAR-
SKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 26 2. 46
17 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 27 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTA-
ŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 28 2. 46 19 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 29 2. 46 31 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 30 2. 46 32
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
31 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYRO-
BÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW
JADALNYCH 32 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 33 2. 46 34 B SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 34 2. 46
35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓWTYTONIOWYCH
35 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKO-
LADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 36
2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY,
KAKAO I PRZYPRAW 37 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY,
SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 38 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓWTYTONIOWYCH 39 2. 46 41 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA WYROBÓWTEKSTYLNYCH 40 2. 46 44
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANO-
WYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚROD-
KÓW CZYSZCZĄCYCH 41 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HUR-

TOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 42 2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 43 2. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 44 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA MEBLI BIUROWYCH 45 2. 46 66 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIU-
ROWYCH 46 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO-
STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 47 2. 46 72 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 48 2. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 49


2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO-
WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻE-
NIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 50 2. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUK-
TÓW 51 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 52 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 53 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 54 2. 47 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 55 2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB,
SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 56 2. 47 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYRO-
BÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 57
2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKO-
HOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 58 2. 47 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓWTYTONIOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 59 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTA-
ŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 60 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 61
2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYRO-
BÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 62 2. 47 53
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW
I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ
ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 63 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTA-
ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 64
2. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓWTYTONIOWYCH PROWADZONA NA
STRAGANACH ITARGOWISKACH 65 2. 47 82 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH,
ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 66 2. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 67 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 68
2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO-
WADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 69 2. 49 20 Z TRANSPORT KOLE-
JOWY TOWARÓW 70 2. 49 41 Z TRANSPORT DRO-
GOWYTOWARÓW 71 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 72 2. 50 10
Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI
73 2. 50 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY
TOWARÓW 74 2. 50 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓD-
LĄDOWY PASAŻERSKI 75 2. 50 40 Z TRANSPORT
WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW 76 2. 51 21
Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 77 2. 52 MAGA-
ZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA-
GAJĄCA TRANSPORT 78 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 79 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 80
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 81 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 82 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 83
2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA
DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO-

WYCH 84 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO
I TELEWIZJI 85 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZE-
DAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 86 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 87 2. 73
12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 27.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 1. data złożenia 27.12.2017 okres OD


01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki