Szczegóły spółki

Nazwa MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6922506751
REGON 022451116
KRS 0000516088
Adres ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98, 59-300 Lubin
Telefon 768 478 749
Faks 768 478 749
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 9311Z — działalność obiektów sportowych
  • 9319Z — pozostała działalność związana ze sportem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 2.31 1.07
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.76 -15.51
Płynność bieżąca (CR) 0.15 0.48
Płynność szybka (QR) 0.12 0.44
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.76 -15.51
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1.28% 7.09%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 14.7% -1401.65%
Rentowność aktywów (ROA) -19.3% 96.62%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-12 134/2019 1122 669726
Poz. 669726. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/143184/19/796]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669726. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/143184/19/796]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1128 649679
Poz. 649679. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/143184/19/593]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649679. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/143184/19/593]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1128 649680
Poz. 649680. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/143184/19/994]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649680. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/143184/19/994]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1128 649681
Poz. 649681. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/143184/19/395]
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649681. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/143184/19/395]
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-02 01/2019 265 1447
Poz. 1447. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2014.
[WR.IX NS-REJ.KRS/31227/18/768]

W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PASIS 2. IRENEUSZ
STEFAN 3. 70052406475 2 1. JEGER 2. TOMASZ
3. 75011800332 wpisać: 3 1. DWORACZEK 2. ADAM
3. 77032206171 4 1. PATER 2. PIOTR PAWEŁ
3. 79060606611
Poz. 1447. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2014.
[WR.IX NS-REJ.KRS/31227/18/768]

W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PASIS 2. IRENEUSZ
STEFAN 3. 70052406475 2 1. JEGER 2. TOMASZ
3. 75011800332 wpisać: 3 1. DWORACZEK 2. ADAM
3. 77032206171 4 1. PATER 2. PIOTR PAWEŁ
3. 79060606611
2018-06-22 120/2018 396 206038
Poz. 206038. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/73302/18/392]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206038. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/73302/18/392]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-22 120/2018 396 206039
Poz. 206039. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/73303/18/793]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206039. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/73303/18/793]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-22 120/2018 396 206040
Poz. 206040. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/73304/18/194]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206040. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/73304/18/194]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-22 120/2018 396 206041
Poz. 206041. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/73305/18/595]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206041. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000516088. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.07.2014.
[RDF/73305/18/595]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki