Szczegóły spółki

Nazwa POLSKA AGENCJA RATINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010433313
REGON 147333845
KRS 0000515329
Adres ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6621Z — działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.01 0.22
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.01 0.27
Płynność bieżąca (CR) 82.79 3.67
Płynność szybka (QR) 82.79 3.67
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.01 0.27
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.0% 0.0%
Rentowność aktywów (ROA) 0.0% 0.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-04 44/2020 330 100585
Poz. 100585. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11248/20/774]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej PAR@RATINGI.PL
4. Adres strony internetowej WWW.RATINGI.PL
Poz. 100585. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11248/20/774]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej PAR@RATINGI.PL
4. Adres strony internetowej WWW.RATINGI.PL
2020-02-03 22/2020 261 49638
Poz. 49638. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/92497/19/333]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści: 
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. THOR 2. WIESŁAW
BOGDAN 3. 58061503790 wpisać: 2 1. KOWALSKI
2. PIOTR JULIAN 3. 65031800250 3 1. KOTERWA
2. ŁUKASZ 3. 80021505591 4 1. BUREK 2. KATA-
RZYNA ANNA 3. 82022302887 5 1. TARNOWSKI
2. ARTUR MACIEJ 3. 60070502374
Poz. 49638. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/92497/19/333]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści: 
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. THOR 2. WIESŁAW
BOGDAN 3. 58061503790 wpisać: 2 1. KOWALSKI
2. PIOTR JULIAN 3. 65031800250 3 1. KOTERWA
2. ŁUKASZ 3. 80021505591 4 1. BUREK 2. KATA-
RZYNA ANNA 3. 82022302887 5 1. TARNOWSKI
2. ARTUR MACIEJ 3. 60070502374
2019-12-04 234/2019 289 1155160
Poz. 1155160. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/83600/19/903]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OGONOWSKI
2. DOMINIK STANISŁAW 3. 72112905298
Poz. 1155160. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/83600/19/903]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OGONOWSKI
2. DOMINIK STANISŁAW 3. 72112905298
2019-07-12 134/2019 1126 669813
Poz. 669813. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46406/19/292]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.06.2019, REP. A NR 2861/2019, NOTARIUSZ
DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU
SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASO-
WEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STA-
TUTU SPÓŁKI.
Poz. 669813. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46406/19/292]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.06.2019, REP. A NR 2861/2019, NOTARIUSZ
DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU
SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASO-
WEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STA-
TUTU SPÓŁKI.
2019-06-27 123/2019 604 471717
Poz. 471717. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.07.2014.
[RDF/125917/19/98]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471717. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.07.2014.
[RDF/125917/19/98]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 604 471718
Poz. 471718. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.07.2014.
[RDF/125917/19/499]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471718. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.07.2014.
[RDF/125917/19/499]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 604 471719
Poz. 471719. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.07.2014.
[RDF/125918/19/211]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471719. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.07.2014.
[RDF/125918/19/211]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 604 471720
Poz. 471720. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.07.2014.
[RDF/125918/19/612]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471720. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.07.2014.
[RDF/125918/19/612]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-21 247/2018 187 1179407
Poz. 1179407. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/83646/18/590]

W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. THOR 2. WIESŁAW BOG-
DAN 3. 58061503790 2 1. OGONOWSKI 2. DOMINIK
STANISŁAW 3. 72112905298
Poz. 1179407. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/83646/18/590]

W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. THOR 2. WIESŁAW BOG-
DAN 3. 58061503790 2 1. OGONOWSKI 2. DOMINIK
STANISŁAW 3. 72112905298
2018-12-13 241/2018 445 1167564
Poz. 1167564. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81893/18/52]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 5. wykreślić: 4. NIE wpisać: 4. TAK
Poz. 1167564. POLSKA AGENCJA RATINGOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81893/18/52]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 5. wykreślić: 4. NIE wpisać: 4. TAK
2018-11-14 220/2018 1467 1012347
Poz. 1012347. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52673/18/258]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.07.2018R., REP. A NR 12020/2018, NOTARIUSZ
MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO §3 UST.1 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2173000,00 ZŁ wykreślić: 3. 4100000
wpisać: 3. 4100000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 0,53 ZŁ
Poz. 1012347. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52673/18/258]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.07.2018R., REP. A NR 12020/2018, NOTARIUSZ
MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO §3 UST.1 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2173000,00 ZŁ wykreślić: 3. 4100000
wpisać: 3. 4100000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 0,53 ZŁ
2018-10-10 197/2018 754 594481
Poz. 594481. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.07.2014.
[RDF/424062/18/331]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594481. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.07.2014.
[RDF/424062/18/331]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 754 594482
Poz. 594482. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.07.2014.
[RDF/424063/18/732]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594482. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.07.2014.
[RDF/424063/18/732]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 754 594483
Poz. 594483. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.07.2014.
[RDF/424064/18/133]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594483. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.07.2014.
[RDF/424064/18/133]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 755 594484
Poz. 594484. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.07.2014.
[RDF/424065/18/534]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594484. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.07.2014.
[RDF/424065/18/534]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-16 74/2018 254 100159
Poz. 100159. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15363/18/819]

W dniu 09.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.12.2017R., REP. A NR 21534/2017, NOTA-
RIUSZ MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI
POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO I PRZY-
JĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykre-
ślić: 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
SKŁADA PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM
CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK
ZARZĄDU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIAWOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Poz. 100159. INSTYTUT ANALIZ I RATINGU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000515329. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.07.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15363/18/819]

W dniu 09.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.12.2017R., REP. A NR 21534/2017, NOTA-
RIUSZ MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI
POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO I PRZY-
JĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykre-
ślić: 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
SKŁADA PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM
CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK
ZARZĄDU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIAWOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki