Szczegóły spółki

Nazwa NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6342828952
REGON 243577033
KRS 0000511684
Adres ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
Telefon 323 578 717
Faks 323 578 717
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.28 0.32
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.39 0.48
Płynność bieżąca (CR) 11.12 7.43
Płynność szybka (QR) 10.34 6.56
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.39 0.48
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.17% 1.72%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 10.5% 5.62%
Rentowność aktywów (ROA) 7.53% 3.81%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-08 131/2020 552 395963
Poz. 395963. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.05.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13090/20/111]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BODA 2. MIRO-
SŁAW ANDRZEJ 3. 68012512450 wpisać: 2 1. WŁO-
DARCZYK 2. ROBERT 3. 66093003456 3 1. SOWA
2. ANDRZEJ 3. 72062103377
Poz. 395963. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.05.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13090/20/111]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BODA 2. MIRO-
SŁAW ANDRZEJ 3. 68012512450 wpisać: 2 1. WŁO-
DARCZYK 2. ROBERT 3. 66093003456 3 1. SOWA
2. ANDRZEJ 3. 72062103377
2020-06-19 118/2020 423 326978
Poz. 326978. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/206072/20/595]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 326978. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/206072/20/595]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-19 118/2020 423 326979
Poz. 326979. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/206072/20/996]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 326979. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/206072/20/996]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-19 118/2020 423 326980
Poz. 326980. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/206072/20/397]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 326980. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/206072/20/397]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-19 118/2020 423 326981
Poz. 326981. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/206072/20/798]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 326981. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/206072/20/798]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-03-03 43/2020 337 98087
Poz. 98087. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.05.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4437/20/460]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 98087. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.05.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4437/20/460]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-05-09 89/2019 595 277551
Poz. 277551. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/109912/19/178]

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 277551. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/109912/19/178]

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-09 89/2019 595 277552
Poz. 277552. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/109915/19/542]W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 277552. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/109915/19/542]W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-09 89/2019 596 277553
Poz. 277553. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/109918/19/307]

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 277553. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/109918/19/307]

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-09 89/2019 596 277554
Poz. 277554. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/109959/19/428]

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 277554. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/109959/19/428]

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-06-18 116/2018 335 188986
Poz. 188986. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/42698/18/898]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188986. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/42698/18/898]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-18 116/2018 335 188987
Poz. 188987. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/42699/18/299]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188987. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/42699/18/299]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-18 116/2018 335 188988
Poz. 188988. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/42700/18/902]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188988. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/42700/18/902]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-18 116/2018 335 188989
Poz. 188989. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/42701/18/303]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188989. NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511684. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.05.2014.
[RDF/42701/18/303]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki