Szczegóły spółki

Nazwa OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7272792591
REGON 101786732
KRS 0000511479
Adres ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.96 1.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 25.43 351.51
Płynność bieżąca (CR) 1.77 0.91
Płynność szybka (QR) 1.77 0.91
Złota/srebrna reguła bilansowa 25.43 351.51
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 16.24% -7.6%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 84.08% -1653.39%
Rentowność aktywów (ROA) 3.18% -4.69%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-29 19/2020 272 42897
Poz. 42897. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29144/19/670]

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MOCZAK 2. MAG-
DALENA ALICJA 3. 83040519264 2 1. DAUENHAUER
2. JACEK 3. 67113001111 wpisać: 3 1. PRZEDWO-
JEWSKI 2. PIOTR 3. 74061801492 4 1. KOŹBIAŁ
2. PATRYCJA ANNA 3. 74011901241
Poz. 42897. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29144/19/670]

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MOCZAK 2. MAG-
DALENA ALICJA 3. 83040519264 2 1. DAUENHAUER
2. JACEK 3. 67113001111 wpisać: 3 1. PRZEDWO-
JEWSKI 2. PIOTR 3. 74061801492 4 1. KOŹBIAŁ
2. PATRYCJA ANNA 3. 74011901241
2019-08-22 162/2019 376 984793
Poz. 984793. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16194/19/55]

W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2019 ROKU, NOTA-
RIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR
8471/2019. ZMIENIONO PARAGRAF 7 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 700000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 700000 wpi-
sać: 3. 1000000 wykreślić: 5. 700000,00 ZŁ wpisać:
5. 1000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 300000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TOPCZEWSKI
2. MACIEJ JACEK 3. 77092708594 wpisać: 2 1. DAU-
ENHAUER 2. JACEK 3. 67113001111
Poz. 984793. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16194/19/55]

W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2019 ROKU, NOTA-
RIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR
8471/2019. ZMIENIONO PARAGRAF 7 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 700000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 700000 wpi-
sać: 3. 1000000 wykreślić: 5. 700000,00 ZŁ wpisać:
5. 1000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 300000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TOPCZEWSKI
2. MACIEJ JACEK 3. 77092708594 wpisać: 2 1. DAU-
ENHAUER 2. JACEK 3. 67113001111
2019-07-26 144/2019 997 870390
Poz. 870390. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/164415/19/572]W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870390. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/164415/19/572]W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 998 870391
Poz. 870391. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/164415/19/973]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870391. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/164415/19/973]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 998 870392
Poz. 870392. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/164415/19/374]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870392. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/164415/19/374]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 998 870393
Poz. 870393. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/164415/19/775]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870393. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/164415/19/775]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-05 194/2018 655 558636
Poz. 558636. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/369369/18/754]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558636. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/369369/18/754]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-04 193/2018 628 549378
Poz. 549378. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/369366/18/551]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549378. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/369366/18/551]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-04 193/2018 628 549379
Poz. 549379. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/369367/18/952]W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549379. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/369367/18/952]W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-04 193/2018 628 549380
Poz. 549380. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/369368/18/353]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549380. OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000511479. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2014.
[RDF/369368/18/353]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki