Szczegóły spółki

Nazwa SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9512202935
REGON 140422103
KRS 0000511138
Adres ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 5530Z — pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 9311Z — działalność obiektów sportowych
 • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.4 0.36
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.66 0.56
Płynność bieżąca (CR) 5.9 3.0
Płynność szybka (QR) 1.92 2.47
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.66 0.56
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -9.87% 0.94%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.97% 0.13%
Rentowność aktywów (ROA) -0.59% 0.08%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-29 124/2020 448 356232
Poz. 356232. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/208194/20/930]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 356232. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/208194/20/930]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-29 124/2020 449 356233
Poz. 356233. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/208194/20/331]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 356233. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/208194/20/331]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-29 124/2020 449 356234
Poz. 356234. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/208195/20/43]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 356234. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/208195/20/43]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-08-05 150/2019 400 947269
Poz. 947269. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/170994/19/55]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 947269. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/170994/19/55]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-05 150/2019 400 947270
Poz. 947270. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/170994/19/456]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 947270. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/170994/19/456]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-05 150/2019 400 947271
Poz. 947271. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/170994/19/857]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 947271. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/170994/19/857]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-21 57/2019 296 125698
Poz. 125698. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.05.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6952/19/770]

W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘ-
CIE PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ SOBIENIE KRÓ-
LEWSKIE SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE CAŁOŚCI
MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ HOTEL SOBIENIE
KRÓLEWSKIE „SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WAR-
SZAWIE.! UCHWAŁA Z 20 GRUDNIA 2018 ROKU
(REPERTORIUM A NR 3835/2018) NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
POD FIRMĄ HOTEL SOBIENIE KRÓLEWSKIE” SP.
Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ UCHWAŁA
Z 20 GRUDNIA 2018 ROKU (REPERTORIUM A NR
3865/2018) ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMA-
DZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ SOBIENIE KRÓLEW-
SKIE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
Poz. 125698. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.05.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6952/19/770]

W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘ-
CIE PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ SOBIENIE KRÓ-
LEWSKIE SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE CAŁOŚCI
MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ HOTEL SOBIENIE
KRÓLEWSKIE „SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WAR-
SZAWIE.! UCHWAŁA Z 20 GRUDNIA 2018 ROKU
(REPERTORIUM A NR 3835/2018) NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
POD FIRMĄ HOTEL SOBIENIE KRÓLEWSKIE” SP.
Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ UCHWAŁA
Z 20 GRUDNIA 2018 ROKU (REPERTORIUM A NR
3865/2018) ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMA-
DZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ SOBIENIE KRÓLEW-
SKIE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
2018-10-30 211/2018 1141 854039
Poz. 854039. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/612776/18/954]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 854039. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/612776/18/954]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1141 854040
Poz. 854040. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/612777/18/355]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 854040. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/612777/18/355]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1164 814043
Poz. 814043. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/578916/18/628]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 814043. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/578916/18/628]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1164 814044
Poz. 814044. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/578917/18/29]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 814044. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/578917/18/29]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1118 773955
Poz. 773955. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/534951/18/595]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773955. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/534951/18/595]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1118 773956
Poz. 773956. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/534952/18/996]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773956. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/534952/18/996]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1110 713978
Poz. 713978. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/650308/18/991]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713978. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/650308/18/991]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1110 713979
Poz. 713979. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/650309/18/392]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713979. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.05.2014.
[RDF/650309/18/392]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-19 55/2018 219 74096
Poz. 74096. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.05.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2983/18/847]

W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.12.2017, REP. A NR 3844/2017, NOTARIUSZ
MAREK MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE ZMIENIONO § 7 UST. 1 ORAZ § 7
UST. 2 PKT B) I PKT E); DODANO § 7 UST. 2 PKT F)
ORAZ § 7 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4128000,00 ZŁ
wpisać: 1. 4345263,00 ZŁ wykreślić: 3. 20640000
wpisać: 3. 21726315 wykreślić: 5. 4128000,00 ZŁ
wpisać: 5. 4345263,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. AKCJE NA OKA-
ZICIELA SERIA B wpisać: 1. AKCJE IMIENNE SERIA
B 2 1. AKCJE IMIENNE SERIA F 2. 1086315 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOWALSKI 2. KRZYSZTOF 3. 59010605099
5. PREZES ZARZĄDU DELEGOWANY DO PEŁNIE-
NIA TEJ FUNKCJI Z RADY NADZORCZEJ NA OKRES
3 MIESIĘCY OD DNIA POWZIĘCIA UCHWAŁY NA
POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ 14.06.2017 R.
6. NIE wpisać: 2 1. SZYMAŃSKI 2. PIOTR JERZY
3. 92090511874 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SZYMAŃSKI 2. PIOTR
3. 92090511874 2 1. KURATOWSKA 2. DOROTA


3. 62030804001 3 1. DUMAŁA 2. JOLANTA ALDONA
3. 54060101069 wpisać: 4 1. FERTAK SZYMAŃSKA
2. BEATA DOROTA 3. 65070400400
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 74096. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000511138. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.05.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2983/18/847]

W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.12.2017, REP. A NR 3844/2017, NOTARIUSZ
MAREK MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE ZMIENIONO § 7 UST. 1 ORAZ § 7
UST. 2 PKT B) I PKT E); DODANO § 7 UST. 2 PKT F)
ORAZ § 7 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4128000,00 ZŁ
wpisać: 1. 4345263,00 ZŁ wykreślić: 3. 20640000
wpisać: 3. 21726315 wykreślić: 5. 4128000,00 ZŁ
wpisać: 5. 4345263,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. AKCJE NA OKA-
ZICIELA SERIA B wpisać: 1. AKCJE IMIENNE SERIA
B 2 1. AKCJE IMIENNE SERIA F 2. 1086315 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOWALSKI 2. KRZYSZTOF 3. 59010605099
5. PREZES ZARZĄDU DELEGOWANY DO PEŁNIE-
NIA TEJ FUNKCJI Z RADY NADZORCZEJ NA OKRES
3 MIESIĘCY OD DNIA POWZIĘCIA UCHWAŁY NA
POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ 14.06.2017 R.
6. NIE wpisać: 2 1. SZYMAŃSKI 2. PIOTR JERZY
3. 92090511874 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SZYMAŃSKI 2. PIOTR
3. 92090511874 2 1. KURATOWSKA 2. DOROTA


3. 62030804001 3 1. DUMAŁA 2. JOLANTA ALDONA
3. 54060101069 wpisać: 4 1. FERTAK SZYMAŃSKA
2. BEATA DOROTA 3. 65070400400
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-02-06 26/2018 20 5371
Poz. 5371. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000511138. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 maja 2014 r.
„HOTEL SOBIENIE KRÓLEWSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000363049.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 sierpnia 2010 r.
[BMSiG-4726/2018]

Plan połączenia spółek przez przejęcie dotyczący spółek
Sobienie Królewskie spółka akcyjna (spółka przejmująca)
i „Hotel Sobienie Królewskie” spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością (spółka przejmowana)

Niniejszy plan połączenia spółek przez przejęcie (dalej jako
„Plan połączenia”) został uzgodniony 29 stycznia 2018 r.
pomiędzy Zarządami spółek:

Sobienie Królewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(02-777) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 93/B3, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego, pod numerem KRS 0000511138, REGON 140422103,
NIP 9512202935, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Spółką
przejmującą”,
oraz
„Hotel Sobienie Królewskie” spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Warszawie (02-777) przy al. Komi-
sji Edukacji Narodowej 93/B3, wpisaną do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000363049, REGON 142565924, NIP 9512321338, której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, zwaną dalej „Spółką przejmowaną”.

Spółka przejmująca oraz Spółka przejmowana zwane są dalej
łącznie „Spółkami”.

Preambuła
A. Spółki uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu
  uproszczenia struktury właścicielskiej i zmniejszenia kosz-
  tów zarządzania.B. Z uwagi na to, że Spółka przejmująca posiada 100% udzia-
  łów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połą-
  czenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym,
  o którym mowa w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
C. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowa-
  dzania jej likwidacji.
D. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki przejmowanej przejdą
  lub zostaną przejęte przez Spółkę przejmującą w drodze
  sukcesji uniwersalnej.
E. Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki
  Spółki przejmowanej.
F. Plan połączenia został przygotowany wspólnie przez
  zarządy Spółek.

Spółki uzgodniły, co następuje.

I. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

1. Spółka przejmująca
Firma: Sobienie Królewskie Spółka Akcyjna
Typ: spółka akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511138,
REGON 140422103, NIP 9512202935, której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba statutowa: al. Komisji Edukacji Narodowej 93/B3,
02-777 Warszawa
Kapitał zakładowy: 4.128.000,00 (cztery miliony sto dwadzie-
ścia osiem tysięcy) złotych, wpłacony w całości

2. Spółka przejmowana
Firma: „Hotel Sobienie Królewskie” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod numerem KRS 0000363049, REGON 142565924,
NIP 9512321338, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Siedziba statutowa: al. Komisji Edukacji Narodowej 93/B3,
02-777 Warszawa
Kapitał zakładowy: 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, na który
składa się 100 udziałów. Wspólnikiem posiadającym 100%
udziałów Spółki przejmowanej jest Spółka przejmująca.

II. Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie określone w Planie połączenia odbędzie się
  w trybie łączenia Spółek przez przejęcie polegające na prze-
  niesieniu na Spółkę przejmującą, jako jedynego wspólnika
  Spółki przejmowanej, całego majątku Spółki przejmowanej
  w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1
  Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem uproszczo-
  nej procedury połączenia, określonej w art. 516 § 6 Kodeksu
  spółek handlowych, a także rozwiązanie Spółki przejmowa-
  nej bez przeprowadzenia jej likwidacji (z dniem wykreślenia
  z rejestru - art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
2. W wyniku połączenia Spółek, Spółka przejmująca, zgodnie
  z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wstąpi z dniem
  połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przej-
  mowanej oraz przejmie wszystkie aktywa i pasywa Spółki
  przejmowanej.3. Z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca posiada 100% udzia-
  łów Spółki przejmowanej:
  3.1 połączenie Spółek nastąpi bez podwyższania kapitału
    zakładowego Spółki przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1
    Kodeksu spółek handlowych;
  3.2 plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez bie-
    głego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy,
    zgodnie z art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek
    handlowych;
  3.3 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów
    Spółek, zgodnie z art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6
    Kodeksu spółek handlowych.
4. W związku z tym, że połączenie Spółek zostanie przepro-
  wadzone zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlo-
  wych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki
  przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powsta-
  nia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania
  zmian w Statucie Spółki przejmującej, Statut Spółki
  przejmującej nie zostanie zmieniony.

III. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom
oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmo-
wanej

Spółka przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku
z połączeniem Spółek jedynemu wspólnikowi Spółki przej-
mowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym
w Spółce przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499
§ 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW
ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZEST-
NICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Żadna ze Spółek nie przyznaje ani nie przyzna w związku
z połączeniem Spółek żadnych szczególnych korzyści człon-
kom organów Spółki przejmowanej, jak również członkom
organów Spółki przejmującej, jak również innym osobom
uczestniczącym w połączeniu.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu połą-
  czenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie
  to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień
  Planu połączenia. Nieważne lub niewykonalne postano-
  wienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym posta-
  nowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel
  nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo
  ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Pla-
  nie połączenia.
2. Do Planu połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek
  handlowych, załączono:
  2.1 projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia
    Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu
    Spółek;
  2.2 ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na
    dzień 31 grudnia 2017 r.;
  2.3 oświadczenie zawierające informację o stanie księgo-
    wym Spółki przejmującej;
  2.4 oświadczenie zawierające informację o stanie księgo-
    wym Spółki przejmowanej.3. Wszystkie załączniki do Planu połączenia stanowią jego
  integralną część.

Podpisano w Warszawie, 29 stycznia 2018 r.

 Sobienie Królewskie S.A.   „Hotel Sobienie Królewskie”
   Prezes Zarządu           sp. z o.o.
   Piotr Szymański         Prezes Zarządu
                   Beata Szymańska
Poz. 5371. SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000511138. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 maja 2014 r.
„HOTEL SOBIENIE KRÓLEWSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000363049.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 sierpnia 2010 r.
[BMSiG-4726/2018]

Plan połączenia spółek przez przejęcie dotyczący spółek
Sobienie Królewskie spółka akcyjna (spółka przejmująca)
i „Hotel Sobienie Królewskie” spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością (spółka przejmowana)

Niniejszy plan połączenia spółek przez przejęcie (dalej jako
„Plan połączenia”) został uzgodniony 29 stycznia 2018 r.
pomiędzy Zarządami spółek:

Sobienie Królewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(02-777) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 93/B3, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego, pod numerem KRS 0000511138, REGON 140422103,
NIP 9512202935, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Spółką
przejmującą”,
oraz
„Hotel Sobienie Królewskie” spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Warszawie (02-777) przy al. Komi-
sji Edukacji Narodowej 93/B3, wpisaną do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000363049, REGON 142565924, NIP 9512321338, której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, zwaną dalej „Spółką przejmowaną”.

Spółka przejmująca oraz Spółka przejmowana zwane są dalej
łącznie „Spółkami”.

Preambuła
A. Spółki uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu
  uproszczenia struktury właścicielskiej i zmniejszenia kosz-
  tów zarządzania.B. Z uwagi na to, że Spółka przejmująca posiada 100% udzia-
  łów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połą-
  czenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym,
  o którym mowa w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
C. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowa-
  dzania jej likwidacji.
D. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki przejmowanej przejdą
  lub zostaną przejęte przez Spółkę przejmującą w drodze
  sukcesji uniwersalnej.
E. Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki
  Spółki przejmowanej.
F. Plan połączenia został przygotowany wspólnie przez
  zarządy Spółek.

Spółki uzgodniły, co następuje.

I. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

1. Spółka przejmująca
Firma: Sobienie Królewskie Spółka Akcyjna
Typ: spółka akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511138,
REGON 140422103, NIP 9512202935, której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba statutowa: al. Komisji Edukacji Narodowej 93/B3,
02-777 Warszawa
Kapitał zakładowy: 4.128.000,00 (cztery miliony sto dwadzie-
ścia osiem tysięcy) złotych, wpłacony w całości

2. Spółka przejmowana
Firma: „Hotel Sobienie Królewskie” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod numerem KRS 0000363049, REGON 142565924,
NIP 9512321338, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Siedziba statutowa: al. Komisji Edukacji Narodowej 93/B3,
02-777 Warszawa
Kapitał zakładowy: 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, na który
składa się 100 udziałów. Wspólnikiem posiadającym 100%
udziałów Spółki przejmowanej jest Spółka przejmująca.

II. Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie określone w Planie połączenia odbędzie się
  w trybie łączenia Spółek przez przejęcie polegające na prze-
  niesieniu na Spółkę przejmującą, jako jedynego wspólnika
  Spółki przejmowanej, całego majątku Spółki przejmowanej
  w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1
  Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem uproszczo-
  nej procedury połączenia, określonej w art. 516 § 6 Kodeksu
  spółek handlowych, a także rozwiązanie Spółki przejmowa-
  nej bez przeprowadzenia jej likwidacji (z dniem wykreślenia
  z rejestru - art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
2. W wyniku połączenia Spółek, Spółka przejmująca, zgodnie
  z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wstąpi z dniem
  połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przej-
  mowanej oraz przejmie wszystkie aktywa i pasywa Spółki
  przejmowanej.3. Z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca posiada 100% udzia-
  łów Spółki przejmowanej:
  3.1 połączenie Spółek nastąpi bez podwyższania kapitału
    zakładowego Spółki przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1
    Kodeksu spółek handlowych;
  3.2 plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez bie-
    głego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy,
    zgodnie z art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek
    handlowych;
  3.3 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów
    Spółek, zgodnie z art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6
    Kodeksu spółek handlowych.
4. W związku z tym, że połączenie Spółek zostanie przepro-
  wadzone zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlo-
  wych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki
  przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powsta-
  nia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania
  zmian w Statucie Spółki przejmującej, Statut Spółki
  przejmującej nie zostanie zmieniony.

III. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom
oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmo-
wanej

Spółka przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku
z połączeniem Spółek jedynemu wspólnikowi Spółki przej-
mowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym
w Spółce przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499
§ 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW
ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZEST-
NICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Żadna ze Spółek nie przyznaje ani nie przyzna w związku
z połączeniem Spółek żadnych szczególnych korzyści człon-
kom organów Spółki przejmowanej, jak również członkom
organów Spółki przejmującej, jak również innym osobom
uczestniczącym w połączeniu.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu połą-
  czenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie
  to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień
  Planu połączenia. Nieważne lub niewykonalne postano-
  wienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym posta-
  nowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel
  nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo
  ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Pla-
  nie połączenia.
2. Do Planu połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek
  handlowych, załączono:
  2.1 projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia
    Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu
    Spółek;
  2.2 ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na
    dzień 31 grudnia 2017 r.;
  2.3 oświadczenie zawierające informację o stanie księgo-
    wym Spółki przejmującej;
  2.4 oświadczenie zawierające informację o stanie księgo-
    wym Spółki przejmowanej.3. Wszystkie załączniki do Planu połączenia stanowią jego
  integralną część.

Podpisano w Warszawie, 29 stycznia 2018 r.

 Sobienie Królewskie S.A.   „Hotel Sobienie Królewskie”
   Prezes Zarządu           sp. z o.o.
   Piotr Szymański         Prezes Zarządu
                   Beata Szymańska

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki