Szczegóły spółki

Nazwa INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9462648705
REGON 061686547
KRS 0000509725
Adres ul. Turystyczna 9E, 20-207 Lublin
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-07 130/2020 510 389005
Poz. 389005. INTERBUD - BUDOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000509725. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.05.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8561/20/402]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBEL-
SKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica
TURYSTYCZNA nr domu 36 kod pocztowy 20-207
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość LUBLIN ulica UL. TURYSTYCZNA nr domu 9E
kod pocztowy 20-207 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 389005. INTERBUD - BUDOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000509725. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.05.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8561/20/402]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBEL-
SKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica
TURYSTYCZNA nr domu 36 kod pocztowy 20-207
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość LUBLIN ulica UL. TURYSTYCZNA nr domu 9E
kod pocztowy 20-207 poczta LUBLIN kraj POLSKA
2020-05-26 101/2020 314 255766
Poz. 255766. INTERBUD - BUDOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000509725. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.05.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6735/20/103]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. „INTERBUD - LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA
3. 008020841 4. 0000296176 5. TAK wpisać:
2 1. ROGALSKI 2. ROMAN LUDWIK 3. 57051311959
5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GORZYM 2. KATA-
RZYNA 3. 79010903768 2 1. TĘCZAK PACHLA
2. JOANNA 3. 86061707586 3 1. ZAJĄC 2. RYSZARD
3. 55032708015
Poz. 255766. INTERBUD - BUDOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000509725. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.05.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6735/20/103]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. „INTERBUD - LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA
3. 008020841 4. 0000296176 5. TAK wpisać:
2 1. ROGALSKI 2. ROMAN LUDWIK 3. 57051311959
5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GORZYM 2. KATA-
RZYNA 3. 79010903768 2 1. TĘCZAK PACHLA
2. JOANNA 3. 86061707586 3 1. ZAJĄC 2. RYSZARD
3. 55032708015
2019-07-02 126/2019 922 512848
Poz. 512848. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/130142/19/55]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512848. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/130142/19/55]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 922 512849
Poz. 512849. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/130142/19/456]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512849. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/130142/19/456]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 922 512850
Poz. 512850. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/130142/19/857]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512850. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/130142/19/857]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 922 512851
Poz. 512851. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/130142/19/258]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512851. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/130142/19/258]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-26 82/2019 365 245066
Poz. 245066. INTERBUD - BUDOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000509725. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.05.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5951/19/298]

W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. GORZYM 2. KATA-
RZYNA 3. 79010903768 2 1. TĘCZAK PACHLA
2. JOANNA 3. 86061707586 3 1. ZAJĄC 2. RYSZARD
3. 55032708015
Poz. 245066. INTERBUD - BUDOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000509725. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.05.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5951/19/298]

W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. GORZYM 2. KATA-
RZYNA 3. 79010903768 2 1. TĘCZAK PACHLA
2. JOANNA 3. 86061707586 3 1. ZAJĄC 2. RYSZARD
3. 55032708015
2018-10-26 209/2018 48 47087
Poz. 47087. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
w Lublinie. KRS 0000509725. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19 maja 2014 r., sygn. akt IX GU 119/18.
[BMSiG-46796/2018]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd-
niku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia
3 października 2018 r., sygn. akt IX GU 119/18, sąd oddalił na
podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t. jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 2171) wniosek Interbud - Budownictwo
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie o ogłoszenie upadłości,ustalił, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie
daje podstaw do rozwiązania dłużnika Interbud - Budownic-
two Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, jako podmiotu wpi-
sanego do Krajowego Rejestru Sądowego, bez przeprowadza-
nia postępowania likwidacyjnego w rozumieniu art. 13 ust. 2a
ustawy Prawo upadłościowe; ustalił wysokość wynagrodze-
nia tymczasowego nadzorcy sądowego Joanny Pelak ustano-
wionej w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie
upadłości Interbud - Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie - na kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych podwyż-
szoną o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgod-
nie z obowiązującą stawką tego podatku, tj. w łącznej kwocie
2.460 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych; przyznał
tymczasowemu nadzorcy sądowemu Joannie Pelak ustano-
wionej w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie
upadłości Interbud - Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie, wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące)
złotych podwyższonej o kwotę podatku od towarów i usług,
określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku,
tj. w łącznej kwocie 2.460 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt)
złotych, którą nakazać wypłacić na rzecz Joanny Pelak z zaliczki
na wydatki zaksięgowanej pod pozycją 500029583698 w pozo-
stałym zakresie wniosek oddalił; zwrócił Interbud - Budownic-
two Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, niewykorzystaną
zaliczkę w kwocie 1.049,57 zł (tysiąc czterdzieści dziewięć zło-
tych 57/100) wpłaconą i zaksięgowaną na koncie sum na zle-
cenie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku pod pozycją zaliczek 500029583698.
Poz. 47087. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
w Lublinie. KRS 0000509725. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19 maja 2014 r., sygn. akt IX GU 119/18.
[BMSiG-46796/2018]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd-
niku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia
3 października 2018 r., sygn. akt IX GU 119/18, sąd oddalił na
podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t. jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 2171) wniosek Interbud - Budownictwo
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie o ogłoszenie upadłości,ustalił, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie
daje podstaw do rozwiązania dłużnika Interbud - Budownic-
two Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, jako podmiotu wpi-
sanego do Krajowego Rejestru Sądowego, bez przeprowadza-
nia postępowania likwidacyjnego w rozumieniu art. 13 ust. 2a
ustawy Prawo upadłościowe; ustalił wysokość wynagrodze-
nia tymczasowego nadzorcy sądowego Joanny Pelak ustano-
wionej w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie
upadłości Interbud - Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie - na kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych podwyż-
szoną o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgod-
nie z obowiązującą stawką tego podatku, tj. w łącznej kwocie
2.460 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych; przyznał
tymczasowemu nadzorcy sądowemu Joannie Pelak ustano-
wionej w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie
upadłości Interbud - Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie, wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące)
złotych podwyższonej o kwotę podatku od towarów i usług,
określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku,
tj. w łącznej kwocie 2.460 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt)
złotych, którą nakazać wypłacić na rzecz Joanny Pelak z zaliczki
na wydatki zaksięgowanej pod pozycją 500029583698 w pozo-
stałym zakresie wniosek oddalił; zwrócił Interbud - Budownic-
two Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, niewykorzystaną
zaliczkę w kwocie 1.049,57 zł (tysiąc czterdzieści dziewięć zło-
tych 57/100) wpłaconą i zaksięgowaną na koncie sum na zle-
cenie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku pod pozycją zaliczek 500029583698.
2018-09-18 181/2018 654 428667
Poz. 428667. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/269075/18/98]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428667. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/269075/18/98]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 654 428668
Poz. 428668. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/269076/18/499]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428668. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/269076/18/499]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 654 428669
Poz. 428669. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/269077/18/900]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428669. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/269077/18/900]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 654 428670
Poz. 428670. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/269078/18/301]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428670. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000509725. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.05.2014.
[RDF/269078/18/301]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-04 171/2018 259 349663
Poz. 349663. INTERBUD - BUDOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000509725. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.05.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9866/18/804]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARWIAK
2. PAWEŁ 3. 67062805817 2 1. ZAJĄC 2. RYSZARD
3. 55032708015 3 1. BOGACKI 2. SYLWESTER
3. 74082202911
Poz. 349663. INTERBUD - BUDOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000509725. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.05.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9866/18/804]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARWIAK
2. PAWEŁ 3. 67062805817 2 1. ZAJĄC 2. RYSZARD
3. 55032708015 3 1. BOGACKI 2. SYLWESTER
3. 74082202911
2018-06-05 107/2018 63 23784
Poz. 23784. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
w Lublinie. KRS 0000509725. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19 maja 2014 r., sygn. akt IX GU 119/18.
[BMSiG-23270/2018]

Postanowieniem z dnia 25 marca 2018 r., sygn. akt
IX GU 119/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z sie-
dzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upa-
dłościowych i Restrukturyzacyjnych, dokonał zabezpieczenia
majątku dłużnika Interbud - Budownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie poprzez ustanowienie tymczasowego
nadzorcy sądowego w osobie Joanny Pelak, nr licencji
doradcy restrukturyzacyjnego 116.
Poz. 23784. INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
w Lublinie. KRS 0000509725. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19 maja 2014 r., sygn. akt IX GU 119/18.
[BMSiG-23270/2018]

Postanowieniem z dnia 25 marca 2018 r., sygn. akt
IX GU 119/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z sie-
dzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upa-
dłościowych i Restrukturyzacyjnych, dokonał zabezpieczenia
majątku dłużnika Interbud - Budownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie poprzez ustanowienie tymczasowego
nadzorcy sądowego w osobie Joanny Pelak, nr licencji
doradcy restrukturyzacyjnego 116.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki