Szczegóły spółki

Nazwa EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252582814
REGON 147166324
KRS 0000505174
Adres ul. Władysława Niegolewskiego 17, 01-570 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.4 0.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.68 0.0
Płynność bieżąca (CR) 2.44 b.d.
Płynność szybka (QR) 2.44 b.d.
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.68 0.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 96.78% 92.97%
Rentowność aktywów (ROA) 57.74% 92.76%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-17 116/2020 14 27841
Poz. 27841. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000505174. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
7 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-27706/2020]

Zarząd Egida Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000505174), informuje o planowanej wypłacie zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020,
na podstawie międzyokresowego sprawozdania finansowego
Spółki sporządzonego na dzień 31 maja 2020 r.

Kwota przeznaczona do wypłaty: 6 500 000 zł (sześć milionów
pięćset tysięcy, 00).

Dzień wedle którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych
do zaliczki: 12 lipca 2020 r.
Poz. 27841. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000505174. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
7 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-27706/2020]

Zarząd Egida Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000505174), informuje o planowanej wypłacie zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020,
na podstawie międzyokresowego sprawozdania finansowego
Spółki sporządzonego na dzień 31 maja 2020 r.

Kwota przeznaczona do wypłaty: 6 500 000 zł (sześć milionów
pięćset tysięcy, 00).

Dzień wedle którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych
do zaliczki: 12 lipca 2020 r.
2020-03-04 44/2020 328 100560
Poz. 100560. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12986/20/34]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 100560. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12986/20/34]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-06-06 109/2019 588 365459
Poz. 365459. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117108/19/689]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365459. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117108/19/689]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-06 109/2019 588 365460
Poz. 365460. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117108/19/90]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365460. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117108/19/90]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-06 109/2019 588 365461
Poz. 365461. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117108/19/491]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365461. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117108/19/491]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-06 109/2019 588 365462
Poz. 365462. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117108/19/892]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365462. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117108/19/892]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-06 109/2019 588 365463
Poz. 365463. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117127/19/570]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365463. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117127/19/570]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-06 109/2019 588 365464
Poz. 365464. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117127/19/971]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365464. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117127/19/971]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-06 109/2019 588 365465
Poz. 365465. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117127/19/372]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365465. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117127/19/372]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-06 109/2019 588 365466
Poz. 365466. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117127/19/773]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365466. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/117127/19/773]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-11 176/2018 615 378776
Poz. 378776. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/216502/18/905]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378776. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/216502/18/905]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 615 378777
Poz. 378777. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/216503/18/306]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378777. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/216503/18/306]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 615 378778
Poz. 378778. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/216504/18/707]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378778. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/216504/18/707]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 615 378779
Poz. 378779. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/216505/18/108]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378779. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/216505/18/108]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 615 378780
Poz. 378780. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/218299/18/440]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378780. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/218299/18/440]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 615 378781
Poz. 378781. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/218300/18/43]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378781. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/218300/18/43]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 615 378782
Poz. 378782. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/218301/18/444]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378782. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/218301/18/444]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 615 378783
Poz. 378783. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/218302/18/845]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378783. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.04.2014.
[RDF/218302/18/845]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-13 51/2018 198 68866
Poz. 68866. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10388/18/111]

W dniu 06.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SIEKLUCKA 2. JUSTYNA 3. 86072402726
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SIEKLUCKI
2. DARIUSZ ARTUR 3. 62081006872 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PLEBAŃSKI 2. TADEUSZ
3. 57100204012 wpisać: 2 1. SIEKLUCKA 2. ANNA
3. 61061104984
Poz. 68866. EGIDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000505174. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10388/18/111]

W dniu 06.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SIEKLUCKA 2. JUSTYNA 3. 86072402726
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SIEKLUCKI
2. DARIUSZ ARTUR 3. 62081006872 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PLEBAŃSKI 2. TADEUSZ
3. 57100204012 wpisać: 2 1. SIEKLUCKA 2. ANNA
3. 61061104984

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki