Szczegóły spółki

Nazwa KORONA POMORSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000501235
Adres ONZ 1 lok. XXV p., 00-124 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 7021Z — stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.63 0.31
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.73 0.46
Płynność bieżąca (CR) 0.72 2.27
Płynność szybka (QR) 0.72 2.27
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.73 0.46
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -8215.1% 412.73%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -3296.26% 62.35%
Rentowność aktywów (ROA) -1205.47% 42.83%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-04 234/2019 287 1155134
Poz. 1155134. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.03.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/84252/19/977]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 1155134. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.03.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/84252/19/977]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
2019-06-27 123/2019 601 471642
Poz. 471642. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/125704/19/486]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471642. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/125704/19/486]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 601 471643
Poz. 471643. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/125704/19/887]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471643. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/125704/19/887]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 601 471644
Poz. 471644. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/125704/19/288]
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471644. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/125704/19/288]
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 601 471645
Poz. 471645. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/125704/19/689]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471645. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/125704/19/689]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-08-29 167/2018 234 339629
Poz. 339629. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/188772/18/475]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 339629. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/188772/18/475]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-28 166/2018 335 337320
Poz. 337320. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/188769/18/961]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337320. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/188769/18/961]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-28 166/2018 335 337321
Poz. 337321. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/188770/18/673]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337321. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/188770/18/673]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-28 166/2018 335 337322
Poz. 337322. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/188771/18/74]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337322. KORONA POMORSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000501235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.03.2014.
[RDF/188771/18/74]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki