Szczegóły spółki

Nazwa YES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213657548
REGON 146909734
KRS 0000489140
Adres ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-05-22 99/2020 54
Poz. 22807. YES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000489140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2013 r.,
sygn. akt XVIII GU 544/20
[BMSiG-22401/2020]

Sygn. akt XVIII GU 544/20... (rozwiń)
Poz. 22807. YES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000489140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2013 r.,
sygn. akt XVIII GU 544/20
[BMSiG-22401/2020]

Sygn. akt XVIII GU 544/20... (rozwiń)