Szczegóły spółki

Nazwa EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272705823
REGON 146995366
KRS 0000487205
Adres Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 lok. 32, 01-015 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.61 0.83
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.54 4.75
Płynność bieżąca (CR) 1.61 1.27
Płynność szybka (QR) 1.61 1.27
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.54 4.75
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 5.4% 1.62%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 62.55% 26.99%
Rentowność aktywów (ROA) 24.63% 4.7%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-05 24/2020 312 54003
Poz. 54003. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5218/20/88]

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DMOCH 2. WOJ-
CIECH ANDRZEJ 3. 68021901555 wpisać: 2 1. SPUZ
SZPOS 2. GRZEGORZ 3. 71041602274
Poz. 54003. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5218/20/88]

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DMOCH 2. WOJ-
CIECH ANDRZEJ 3. 68021901555 wpisać: 2 1. SPUZ
SZPOS 2. GRZEGORZ 3. 71041602274
2019-08-01 148/2019 620 939091
Poz. 939091. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/170476/19/536]

W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939091. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/170476/19/536]

W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-01 148/2019 620 939092
Poz. 939092. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/170476/19/937]

W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939092. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/170476/19/937]

W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-01 148/2019 620 939093
Poz. 939093. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/170476/19/338]

W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939093. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/170476/19/338]

W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-01 148/2019 620 939094
Poz. 939094. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/170476/19/739]

W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939094. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/170476/19/739]

W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-20 224/2018 1698 1092112
Poz. 1092112. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/65101/18/924]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JULIANA
BARTOSZEWICZA nr domu 1A nr lokalu 14 kod
pocztowy 00-337 poczta WARSZAWA kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
SKWER KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu
5 nr lokalu 32 kod pocztowy 01-015 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Poz. 1092112. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/65101/18/924]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JULIANA
BARTOSZEWICZA nr domu 1A nr lokalu 14 kod
pocztowy 00-337 poczta WARSZAWA kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
SKWER KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu
5 nr lokalu 32 kod pocztowy 01-015 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
2018-11-16 222/2018 1250 1052243
Poz. 1052243. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/48950/18/135]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza
wpisać: 1 1. ROMAŃCZUK 2. MARCIN JAKUB
3. 69112000610 5. TAK
Poz. 1052243. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/48950/18/135]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza
wpisać: 1 1. ROMAŃCZUK 2. MARCIN JAKUB
3. 69112000610 5. TAK
2018-09-21 184/2018 577 459074
Poz. 459074. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/296041/18/339]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459074. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/296041/18/339]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 577 459075
Poz. 459075. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/296042/18/740]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459075. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/296042/18/740]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 577 459076
Poz. 459076. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/296043/18/141]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459076. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/296043/18/141]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 577 459077
Poz. 459077. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/296044/18/542]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459077. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.11.2013.
[RDF/296044/18/542]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-27 83/2018 334 111023
Poz. 111023. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15180/18/56]

W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ROMAŃCZUK 2. MARCIN JAKUB
3. 69112000610 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. DMOCH 2. WOJCIECH ANDRZEJ 3. 68021901555
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KARBO-
WIAK 2. MAŁGORZATA 3. 84081110946 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ROMAŃCZUK 2. JOANNA
HALINA 3. 77112400040 2 1. KARBOWIAK 2. MAŁ-
GORZATA 3. 84081110946 3 1. KOSOWICZ 2. WOJ-
CIECH GRZEGORZ 3. 68041500398 wpisać:
4 1. MARCINIAK 2. ROBERT ARTUR 3. 76080500596
5 1. ROMAŃCZUK 2. MARCIN JAKUB 3. 69112000610
6 1. DMOCH 2. WOJCIECH ANDRZEJ 3. 68021901555
Poz. 111023. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15180/18/56]

W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ROMAŃCZUK 2. MARCIN JAKUB
3. 69112000610 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. DMOCH 2. WOJCIECH ANDRZEJ 3. 68021901555
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KARBO-
WIAK 2. MAŁGORZATA 3. 84081110946 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ROMAŃCZUK 2. JOANNA
HALINA 3. 77112400040 2 1. KARBOWIAK 2. MAŁ-
GORZATA 3. 84081110946 3 1. KOSOWICZ 2. WOJ-
CIECH GRZEGORZ 3. 68041500398 wpisać:
4 1. MARCINIAK 2. ROBERT ARTUR 3. 76080500596
5 1. ROMAŃCZUK 2. MARCIN JAKUB 3. 69112000610
6 1. DMOCH 2. WOJCIECH ANDRZEJ 3. 68021901555
2018-01-26 19/2018 310 25113
Poz. 25113. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/99931/17/997]

W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZAJĘCZA
nr domu 15 kod pocztowy 00-351 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. JULIANA BARTOSZEWI-
CZA nr domu 1A nr lokalu 14 kod pocztowy 00-337
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 25113. EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000487205. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/99931/17/997]

W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZAJĘCZA
nr domu 15 kod pocztowy 00-351 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. JULIANA BARTOSZEWI-
CZA nr domu 1A nr lokalu 14 kod pocztowy 00-337
poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki