Szczegóły spółki

Nazwa ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIATES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8971793898
REGON 022293255
KRS 0000486166
Adres ul. św. Mikołaja 8-11 lok. 213, 50-125 Wrocław
Telefon 533 958 555
Faks 533 958 555
E-mail maciej@oniszczuk.com
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-09 47/2020 308 108030
Poz. 108030. ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIATES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000486166. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2013.
[RDF/190209/20/972]

W dniu 02.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 108030. ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIATES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000486166. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2013.
[RDF/190209/20/972]

W dniu 02.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-06 46/2020 348 105575
Poz. 105575. ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIATES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000486166. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2013.
[RDF/190113/20/76]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 105575. ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIATES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000486166. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2013.
[RDF/190113/20/76]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-03-06 46/2020 349 105576
Poz. 105576. ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIATES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000486166. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2013.
[RDF/190114/20/788]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 105576. ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIATES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000486166. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2013.
[RDF/190114/20/788]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-03-06 46/2020 349 105577
Poz. 105577. ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIATES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000486166. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2013.
[RDF/190114/20/189]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 105577. ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIATES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000486166. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2013.
[RDF/190114/20/189]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-16 54/2018 227 72743
Poz. 72743. ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIA-
TES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000486166. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/45845/17/502]

W dniu 09.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKO-
ŁAJA nr domu 8-11 nr lokalu 201 kod pocztowy
50-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKO-
ŁAJA nr domu 8-11 nr lokalu 213 kod pocztowy
50-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OLSZAR 2. MICHAŁ
ŁUCJAN 3. 52102202952
Poz. 72743. ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIA-
TES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000486166. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/45845/17/502]

W dniu 09.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKO-
ŁAJA nr domu 8-11 nr lokalu 201 kod pocztowy
50-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKO-
ŁAJA nr domu 8-11 nr lokalu 213 kod pocztowy
50-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OLSZAR 2. MICHAŁ
ŁUCJAN 3. 52102202952

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki