Szczegóły spółki

Nazwa DIM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8921464448
REGON 340616580
KRS 0000483282
Adres ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4312Z — przygotowanie terenu pod budowę
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.11 0.08
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.13 0.09
Płynność bieżąca (CR) 0.77 0.97
Płynność szybka (QR) 0.77 0.97
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.13 0.09
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 10.69% 27.58%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.53% 0.65%
Rentowność aktywów (ROA) 0.47% 0.6%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki