Szczegóły spółki

Nazwa ILHO PL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1132777938
REGON 142037533
KRS 0000482238
Adres Aleja "Solidarności" 155 lok. 4, 00-877 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail biuro@ilho-pl.pl
WWW www.ilho-pl.pl
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.84 0.76
Zadłużenie / kapitał (D/E) 5.42 3.08
Płynność bieżąca (CR) 1.23 1.32
Płynność szybka (QR) 1.1 1.11
Złota/srebrna reguła bilansowa 5.42 3.08
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.71% 3.87%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 56.12% 44.81%
Rentowność aktywów (ROA) 8.74% 10.97%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki