Szczegóły spółki

Nazwa FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7252071598
REGON 101691279
KRS 0000481261
Adres ul. Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6612Z — działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.01 0.09
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.01 0.1
Płynność bieżąca (CR) 26.45 3.27
Płynność szybka (QR) 26.45 3.26
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.01 0.1
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. -2.61%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.53% -0.45%
Rentowność aktywów (ROA) -0.52% -0.41%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-13 51/2020 345 118619
Poz. 118619. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/190947/20/28]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 118619. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/190947/20/28]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-13 51/2020 345 118620
Poz. 118620. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/190947/20/429]
W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 118620. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/190947/20/429]
W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-13 51/2020 345 118621
Poz. 118621. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/190947/20/830]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 118621. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/190947/20/830]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-13 51/2020 345 118622
Poz. 118622. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/190947/20/231]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 118622. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/190947/20/231]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-01-08 04/2020 256 12231
Poz. 12231. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30997/19/654]

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@FAIR-
PLACEFINANCE.PL 4. Adres strony internetowej
FAIRPLACEFINANCE.PL
Poz. 12231. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30997/19/654]

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@FAIR-
PLACEFINANCE.PL 4. Adres strony internetowej
FAIRPLACEFINANCE.PL
2019-12-06 236/2019 413 1160774
Poz. 1160774. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28218/19/341]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 450000,00
ZŁ wpisać: 5. 847875,76 ZŁ
Poz. 1160774. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28218/19/341]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 450000,00
ZŁ wpisać: 5. 847875,76 ZŁ
2019-11-25 227/2019 277 1138703
Poz. 1138703. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22867/19/725]W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. RADOSŁAW MICHAŁ
3. 71040902436 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. LACHOWSKI 2. FILIP SŁAWOMIR 3. 83122308357
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MIDERA 2. SZYMON
KRZYSZTOF 3. 75080709691 wpisać: 2 1. GAWRON
2. PIOTR DOMINIK 3. 71062005498
Poz. 1138703. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22867/19/725]W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. RADOSŁAW MICHAŁ
3. 71040902436 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. LACHOWSKI 2. FILIP SŁAWOMIR 3. 83122308357
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MIDERA 2. SZYMON
KRZYSZTOF 3. 75080709691 wpisać: 2 1. GAWRON
2. PIOTR DOMINIK 3. 71062005498
2019-08-22 162/2019 374 984762
Poz. 984762. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/173544/19/688]W dniu 15.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 984762. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/173544/19/688]W dniu 15.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-08-22 162/2019 374 984763
Poz. 984763. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/173544/19/89]

W dniu 15.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 984763. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/173544/19/89]

W dniu 15.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-08-22 162/2019 374 984764
Poz. 984764. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/173544/19/490]

W dniu 15.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 984764. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/173544/19/490]

W dniu 15.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-08-22 162/2019 374 984765
Poz. 984765. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/173544/19/891]

W dniu 15.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 984765. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.10.2013.
[RDF/173544/19/891]

W dniu 15.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-15 135/2019 1114 690184
Poz. 690184. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13135/19/317]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. RADOSŁAW MICHAŁ
3. 71040902436 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PABICH 2. MONIKA
3. 75062807845 wpisać: 2 1. ZAWISZA 2. MICHAŁ
3. 71100908233
Poz. 690184. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13135/19/317]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. RADOSŁAW MICHAŁ
3. 71040902436 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PABICH 2. MONIKA
3. 75062807845 wpisać: 2 1. ZAWISZA 2. MICHAŁ
3. 71100908233
2019-04-08 69/2019 337 186151
Poz. 186151. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7149/19/519]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKUREN-
TEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PRE-
ZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIA-
ŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Poz. 186151. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7149/19/519]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKUREN-
TEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PRE-
ZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIA-
ŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
2018-05-07 87/2018 223 115837
Poz. 115837. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8738/18/471]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. LACHOWSKI 2. SŁAWOMIR MIECZYSŁAW
3. 58010119032 5. TAK wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI
2. RADOSŁAW MICHAŁ 3. 71040902436 5. TAK
Poz. 115837. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8738/18/471]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. LACHOWSKI 2. SŁAWOMIR MIECZYSŁAW
3. 58010119032 5. TAK wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI
2. RADOSŁAW MICHAŁ 3. 71040902436 5. TAK
2018-03-02 44/2018 248 59485
Poz. 59485. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/39090/17/571]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2017 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 59485. FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000481261. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/39090/17/571]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2017 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki