Szczegóły spółki

Nazwa FRESH BLUE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8621641082
REGON 061609950
KRS 0000479451
Adres Żabno 209, 37-455
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2018-11-16 222/2018 1251
Poz. 1052261. FRESH BLUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000479451. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.10.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16346/18/451]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat TARNOWSKI gmina ŻABNO miejscowość
ŻABNO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina
RADOMYŚL NAD SANEM miejscowość ŻABNO
wykreślić: 2. miejscowość ŻABNO nr domu 209 kod
pocztowy 37-455 poczta RADOMYŚL NAD SANEM
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŻABNO
nr domu 209 kod pocztowy 37-455 poczta RADO-
MYŚL NAD SANEM kraj POLSKA
Poz. 1052261. FRESH BLUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000479451. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.10.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16346/18/451]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat TARNOWSKI gmina ŻABNO miejscowość
ŻABNO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina
RADOMYŚL NAD SANEM miejscowość ŻABNO
wykreślić: 2. miejscowość ŻABNO nr domu 209 kod
pocztowy 37-455 poczta RADOMYŚL NAD SANEM
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŻABNO
nr domu 209 kod pocztowy 37-455 poczta RADO-
MYŚL NAD SANEM kraj POLSKA