Szczegóły spółki

Nazwa FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252567074
REGON 146907600
KRS 0000478780
Adres Aleje Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.87 0.83
Zadłużenie / kapitał (D/E) 6.63 4.83
Płynność bieżąca (CR) 23.98 11.04
Płynność szybka (QR) 23.98 11.04
Złota/srebrna reguła bilansowa 6.63 4.83
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 248.4% b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 32.71% 11.43%
Rentowność aktywów (ROA) 4.29% 1.96%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-08-06 151/2019 455 951262
Poz. 951262. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/171339/19/635]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 951262. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/171339/19/635]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-06 151/2019 455 951263
Poz. 951263. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/171339/19/36]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 951263. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/171339/19/36]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-06 151/2019 455 951264
Poz. 951264. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/171339/19/437]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 951264. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/171339/19/437]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-06 151/2019 456 951265
Poz. 951265. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/171339/19/838]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 951265. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/171339/19/838]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-01 43/2019 246 92656
Poz. 92656. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/75409/18/442]

W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.12.2018 R., REP. A NR 10863/2018, NOTA-
RIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 22 STA-
TUTU I § 37 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 229000,00 ZŁ
wpisać: 1. 130000,00 ZŁ wykreślić: 3. 229000 wpi-
sać: 3. 130000 wykreślić: 5. 229000,00 ZŁ wpisać:
5. 130000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykre-
ślić: 2. 37000 2 (dla pozycji: 1. B) 2. 63000 wpisać:
2. 26000 3 (dla pozycji: 1. C) wykreślić: 2. 30000
wpisać: 2. 5000
Poz. 92656. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/75409/18/442]

W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.12.2018 R., REP. A NR 10863/2018, NOTA-
RIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 22 STA-
TUTU I § 37 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 229000,00 ZŁ
wpisać: 1. 130000,00 ZŁ wykreślić: 3. 229000 wpi-
sać: 3. 130000 wykreślić: 5. 229000,00 ZŁ wpisać:
5. 130000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykre-
ślić: 2. 37000 2 (dla pozycji: 1. B) 2. 63000 wpisać:
2. 26000 3 (dla pozycji: 1. C) wykreślić: 2. 30000
wpisać: 2. 5000
2018-11-20 224/2018 1701 1092151
Poz. 1092151. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62000/18/209]

W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POWĄZ-
KOWSKA nr domu 44C kod pocztowy 01-797 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu
224 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 1092151. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62000/18/209]

W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POWĄZ-
KOWSKA nr domu 44C kod pocztowy 01-797 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu
224 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
2018-11-19 223/2018 1618 1072111
Poz. 1072111. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56288/18/464]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA D)
wykreślić: 2. 99 wpisać: 2. 99000
Poz. 1072111. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56288/18/464]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA D)
wykreślić: 2. 99 wpisać: 2. 99000
2018-11-07 216/2018 1202 944441
Poz. 944441. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45311/18/433]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2018R., REP. A NR 6324/2018, NOTARIUSZ
BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 UST. 1 STA-
TUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 130000,00 ZŁ
wpisać: 1. 229000,00 ZŁ wykreślić: 3. 130000 wpi-
sać: 3. 229000 wykreślić: 5. 130000,00 ZŁ wpisać:
5. 229000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA D 2. 99
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 944441. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45311/18/433]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2018R., REP. A NR 6324/2018, NOTARIUSZ
BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 UST. 1 STA-
TUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 130000,00 ZŁ
wpisać: 1. 229000,00 ZŁ wykreślić: 3. 130000 wpi-
sać: 3. 229000 wykreślić: 5. 130000,00 ZŁ wpisać:
5. 229000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA D 2. 99
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-10-30 211/2018 1135 853892
Poz. 853892. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/613097/18/361]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853892. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/613097/18/361]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1135 853893
Poz. 853893. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/613098/18/762]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853893. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/613098/18/762]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1135 853894
Poz. 853894. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/613099/18/163]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853894. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/613099/18/163]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1135 853895
Poz. 853895. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/613100/18/766]W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853895. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/613100/18/766]W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1159 813929
Poz. 813929. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/590501/18/344]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813929. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/590501/18/344]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1159 813930
Poz. 813930. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/590502/18/745]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813930. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/590502/18/745]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1159 813931
Poz. 813931. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/590503/18/146]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813931. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/590503/18/146]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1159 813932
Poz. 813932. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/590504/18/547]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813932. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/590504/18/547]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1155 733562
Poz. 733562. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/650634/18/653]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733562. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/650634/18/653]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1155 733563
Poz. 733563. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/650635/18/54]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733563. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/650635/18/54]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1105 713865
Poz. 713865. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/650632/18/851]
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713865. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/650632/18/851]
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1105 713866
Poz. 713866. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/650633/18/252]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713866. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 27.09.2013.
[RDF/650633/18/252]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-10 132/2018 15 30248
Poz. 30248. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27 września 2013 r.
[BMSiG-29962/2018]

„Uchwałą Walnego Zgromadzenia Fire Protection Services
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000478780, postanowiono obniżyć kapitał zakładowy
Spółki o kwotę 99.000,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy)
złotych, to jest z kwoty 229.000,00 (dwieście dwadzieścia
dziewięć tysięcy) złotych do kwoty 130.000,00 (sto trzydzieści
tysięcy) złotych.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec
Spółki w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty
niniejszego ogłoszenia.”
Poz. 30248. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27 września 2013 r.
[BMSiG-29962/2018]

„Uchwałą Walnego Zgromadzenia Fire Protection Services
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000478780, postanowiono obniżyć kapitał zakładowy
Spółki o kwotę 99.000,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy)
złotych, to jest z kwoty 229.000,00 (dwieście dwadzieścia
dziewięć tysięcy) złotych do kwoty 130.000,00 (sto trzydzieści
tysięcy) złotych.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec
Spółki w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty
niniejszego ogłoszenia.”
2018-02-19 35/2018 283 47400
Poz. 47400. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4872/18/166]

W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2018 okres OD


01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 47400. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4872/18/166]

W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2018 okres OD


01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2018-01-05 04/2018 302 5101
Poz. 5101. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/102972/17/192]

W dniu 28.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5101. FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000478780. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.09.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/102972/17/192]

W dniu 28.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki