Szczegóły spółki

Nazwa AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6981736398
REGON 300283632
KRS 0000477311
Adres ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan
Telefon 655 121 060
Faks 655 121 060
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2599Z — produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 3312Z — naprawa i konserwacja maszyn
  • 4661Z — sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 4778Z — sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 5520Z — obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 7739Z — wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 8690A — działalność fizjoterapeutyczna
  • 8690E — pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 9609Z — pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.45 0.5
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.82 0.99
Płynność bieżąca (CR) 2.15 1.86
Płynność szybka (QR) 0.58 0.33
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.82 0.99
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.25% 1.66%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.66% 4.1%
Rentowność aktywów (ROA) 3.67% 2.06%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki