Szczegóły spółki

Nazwa VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8522604008
REGON 321406191
KRS 0000471063
Adres al. Wojska Polskiego 184B, 71-256 Szczecin
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.05
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.05
Płynność bieżąca (CR) 22.53 1.6
Płynność szybka (QR) 22.53 1.6
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.05
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -2.09% -1.44%
Rentowność aktywów (ROA) -2.09% -1.37%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-25 227/2019 279 1138733
Poz. 1138733. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.07.2013.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15855/19/808]

W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R., REPER-
TORIUM A NR 7691/2019, NOTARIUSZ MIKOŁAJ
SENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNA-
NIU. ZMIENIONO §9.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 319730,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 324150,00 ZŁ wykreślić: 3. 159865 wpisać:
3. 162075 wykreślić: 4. 2,00 ZŁ wpisać: 4. 2,00 ZŁ
wykreślić: 5. 319730,00 ZŁ wpisać: 5. 324150,00 ZŁ

Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA F 2. 2210
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1138733. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.07.2013.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15855/19/808]

W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R., REPER-
TORIUM A NR 7691/2019, NOTARIUSZ MIKOŁAJ
SENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNA-
NIU. ZMIENIONO §9.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 319730,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 324150,00 ZŁ wykreślić: 3. 159865 wpisać:
3. 162075 wykreślić: 4. 2,00 ZŁ wpisać: 4. 2,00 ZŁ
wykreślić: 5. 319730,00 ZŁ wpisać: 5. 324150,00 ZŁ

Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA F 2. 2210
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-12 134/2019 1137 670076
Poz. 670076. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/144332/19/194]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670076. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/144332/19/194]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1137 670077
Poz. 670077. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/144332/19/595]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670077. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/144332/19/595]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1138 670078
Poz. 670078. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/144332/19/996]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670078. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/144332/19/996]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1138 670079
Poz. 670079. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/144332/19/397]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670079. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/144332/19/397]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-25 186/2018 568 479276
Poz. 479276. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/306060/18/587]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479276. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/306060/18/587]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 568 479277
Poz. 479277. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/306061/18/988]
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479277. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/306061/18/988]
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 569 479278
Poz. 479278. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/306062/18/389]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479278. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/306062/18/389]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 569 479279
Poz. 479279. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/306063/18/790]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479279. VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000471063. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.07.2013.
[RDF/306063/18/790]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki