Szczegóły spółki

Nazwa NEO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213650316
REGON 146722970
KRS 0000465335
Adres ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon 225 433 000
Faks 225 433 000
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-02 42/2020 289 95587
Poz. 95587. NEO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6581/20/902]

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. NEO
INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. NEO
INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.12.2019
R., REP. A NR 13534/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ
KITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA § 1
Poz. 95587. NEO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6581/20/902]

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. NEO
INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. NEO
INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.12.2019
R., REP. A NR 13534/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ
KITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA § 1
2020-02-27 40/2020 287 90644
Poz. 90644. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8400/20/974]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@NEOINVE-
STMENTS.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
NEOINVESTMENTS.PL
Poz. 90644. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8400/20/974]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@NEOINVE-
STMENTS.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
NEOINVESTMENTS.PL
2019-07-15 135/2019 1120 690325
Poz. 690325. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/147078/19/337]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690325. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/147078/19/337]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1120 690326
Poz. 690326. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/147078/19/738]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690326. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/147078/19/738]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1120 690327
Poz. 690327. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/147078/19/139]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690327. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/147078/19/139]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-07 216/2018 1211 944597
Poz. 944597. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/776802/18/600]

W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944597. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/776802/18/600]

W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1211 944598
Poz. 944598. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/776803/18/1]

W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944598. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/776803/18/1]

W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1211 944599
Poz. 944599. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/776804/18/402]

W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944599. NEO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000465335. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2013.
[RDF/776804/18/402]

W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki