Szczegóły spółki

Nazwa AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272693089
REGON 146629727
KRS 0000457486
Adres ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-29 19/2020 268 42843
Poz. 42843. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3434/20/186]

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@AMUNDI.
COM 4. Adres strony internetowej WWW.AMUNDI.
PL
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. MAS 2. JEAN-BER-
NARD MICHEL 3. 62071016478
Poz. 42843. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3434/20/186]

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@AMUNDI.
COM 4. Adres strony internetowej WWW.AMUNDI.
PL
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. MAS 2. JEAN-BER-
NARD MICHEL 3. 62071016478
2019-08-21 161/2019 387 982121
Poz. 982121. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40949/19/858]

W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.06.2019R., REP. A NR 2751/2019, NOTARIUSZ
MAGDALENA PRONIEWICZ, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE ZMIENNIONO: §8, §9
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 67899160,00 ZŁ
wpisać: 1. 76461700,00 ZŁ wykreślić: 3. 51052 wpi-
sać: 3. 57490 wykreślić: 5. 67899160,00 ZŁ wpisać:
5. 76461700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 6438 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 982121. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40949/19/858]

W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.06.2019R., REP. A NR 2751/2019, NOTARIUSZ
MAGDALENA PRONIEWICZ, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE ZMIENNIONO: §8, §9
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 67899160,00 ZŁ
wpisać: 1. 76461700,00 ZŁ wykreślić: 3. 51052 wpi-
sać: 3. 57490 wykreślić: 5. 67899160,00 ZŁ wpisać:
5. 76461700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 6438 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-05-08 88/2019 463 269514
Poz. 269514. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/109668/19/0]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 269514. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/109668/19/0]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-08 88/2019 463 269515
Poz. 269515. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/109669/19/712]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 269515. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/109669/19/712]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-08 88/2019 463 269516
Poz. 269516. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/109669/19/113]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 269516. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/109669/19/113]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-08 88/2019 463 269517
Poz. 269517. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/109669/19/514]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 269517. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/109669/19/514]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-20 224/2018 1683 1091931
Poz. 1091931. AMUNDI POLSKA TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55852/18/630]

W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PASQUIE 2. ANDRÉ
2 1. LEMARIÉ 2. CHRISTOPHE EUGENE JEAN wpi-
sać: 3 1. KRETSCHMER 2. WERNER 4 1. TASSOU
2. BENOÎT
Poz. 1091931. AMUNDI POLSKA TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55852/18/630]

W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PASQUIE 2. ANDRÉ
2 1. LEMARIÉ 2. CHRISTOPHE EUGENE JEAN wpi-
sać: 3 1. KRETSCHMER 2. WERNER 4 1. TASSOU
2. BENOÎT
2018-11-09 218/2018 1403 978343
Poz. 978343. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/36702/18/981]

W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FEDAK 2. KAZIMIERZ PIOTR 3. 75020808356
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 978343. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/36702/18/981]

W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FEDAK 2. KAZIMIERZ PIOTR 3. 75020808356
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-07-12 134/2018 365 265391
Poz. 265391. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25333/18/863]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. POTYRA 2. WOJCIECH 3. 80081603158 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 265391. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25333/18/863]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. POTYRA 2. WOJCIECH 3. 80081603158 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-06-15 115/2018 318 184682
Poz. 184682. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486.SYSTEM,wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/37738/18/421]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184682. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486.SYSTEM,wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/37738/18/421]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-15 115/2018 318 184683
Poz. 184683. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486.SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/37739/18/822]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184683. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486.SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/37739/18/822]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-15 115/2018 318 184684
Poz. 184684. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/37740/18/534]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184684. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/37740/18/534]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-15 115/2018 318 184685
Poz. 184685. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/37741/18/935]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184685. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.04.2013.
[RDF/37741/18/935]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-20 56/2018 257 75568
Poz. 75568. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12519/18/609]

W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TAVAZZANI 2. GABRIELE PIETRO 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRITIKOPOULOS
2. SPYRIDON 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 75568. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12519/18/609]

W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TAVAZZANI 2. GABRIELE PIETRO 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRITIKOPOULOS
2. SPYRIDON 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-02-16 34/2018 236 45853
Poz. 45853. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5881/18/157]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 67889160,00
ZŁ wpisać: 1. 67899160,00 ZŁ wykreślić: 5. 67889160,00
ZŁ wpisać: 5. 67899160,00 ZŁ
Poz. 45853. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5881/18/157]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 67889160,00
ZŁ wpisać: 1. 67899160,00 ZŁ wykreślić: 5. 67889160,00
ZŁ wpisać: 5. 67899160,00 ZŁ
2018-01-18 13/2018 319 16450
Poz. 16450. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/88939/17/127]

W dniu 11.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.11.2017 R., REP. A NR 1800/2017, NOTARIUSZ
LUIZA KWAŚNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 8, § 6 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 57307040,00 ZŁ
wpisać: 1. 67889160,00 ZŁ wykreślić: 3. 43088 wpi-
sać: 3. 51052 wykreślić: 5. 57307040,00 ZŁ wpisać:
5. 67889160,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 7964 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SNAŻYK 2. TOMASZ
ERNEST 3. 81071300938 wpisać: 2 1. JANC
2. ALFRED EDWARD 3. 51082702498
Poz. 16450. AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000457486. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/88939/17/127]

W dniu 11.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.11.2017 R., REP. A NR 1800/2017, NOTARIUSZ
LUIZA KWAŚNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 8, § 6 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 57307040,00 ZŁ
wpisać: 1. 67889160,00 ZŁ wykreślić: 3. 43088 wpi-
sać: 3. 51052 wykreślić: 5. 57307040,00 ZŁ wpisać:
5. 67889160,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 7964 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SNAŻYK 2. TOMASZ
ERNEST 3. 81071300938 wpisać: 2 1. JANC
2. ALFRED EDWARD 3. 51082702498

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki