Szczegóły spółki

Nazwa "UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES" (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
NIP None
REGON 146606436
KRS 0000456333
Adres ul. Sienna 72 lok. 3, 00-883 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5110Z — transport lotniczy pasażerski
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.0
Płynność bieżąca (CR) 28507.23 4984.73
Płynność szybka (QR) 28507.23 4984.73
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 96.86% 97.39%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 22.18% 23.63%
Rentowność aktywów (ROA) 22.18% 23.63%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-08 69/2020 174 152148
Poz. 152148. „UKRAINE INTERNATIONAL AIRLI-
NES” (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000456333. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.03.2013.
[RDF/193394/20/759]

W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 152148. „UKRAINE INTERNATIONAL AIRLI-
NES” (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000456333. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.03.2013.
[RDF/193394/20/759]

W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-03-19 55/2020 305 130033
Poz. 130033. „UKRAINE INTERNATIONAL AIRLI-
NES” (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000456333. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.03.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/95727/19/602]

W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
146606436 wpisać: 2. REGON 146606436 NIP
1080015115
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowania
zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozycji: 1. PRE-
ZES) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. MIROSHNIKOV 2. JURIJ 5. PREZES
wpisać: 2 1. DYKHNE 2. YEVHENII 5. PREZES
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ZAHORULKO 2. ANDRII
2 1. KOVTUN 2. MAKSYM wpisać: 3 1. MIROSHNY-
KOV 2. YURIY 4 1. BOGATSKYI 2. VOLODYMYR
Poz. 130033. „UKRAINE INTERNATIONAL AIRLI-
NES” (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000456333. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.03.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/95727/19/602]

W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
146606436 wpisać: 2. REGON 146606436 NIP
1080015115
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowania
zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozycji: 1. PRE-
ZES) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. MIROSHNIKOV 2. JURIJ 5. PREZES
wpisać: 2 1. DYKHNE 2. YEVHENII 5. PREZES
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ZAHORULKO 2. ANDRII
2 1. KOVTUN 2. MAKSYM wpisać: 3 1. MIROSHNY-
KOV 2. YURIY 4 1. BOGATSKYI 2. VOLODYMYR
2019-08-27 165/2019 369 991041
Poz. 991041. „UKRAINE INTERNATIONAL AIRLI-
NES” (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000456333. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.03.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58006/19/37]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CHERENKO 2. IGOR
2 1. MAIDANNYK 2. OLEKSANDR wpisać: 3 1. ZAHO-
RULKO 2. ANDRII 4 1. KOVTUN 2. MAKSYM
Poz. 991041. „UKRAINE INTERNATIONAL AIRLI-
NES” (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000456333. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.03.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58006/19/37]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CHERENKO 2. IGOR
2 1. MAIDANNYK 2. OLEKSANDR wpisać: 3 1. ZAHO-
RULKO 2. ANDRII 4 1. KOVTUN 2. MAKSYM
2019-07-22 140/2019 1215 791473
Poz. 791473. „UKRAINE INTERNATIONAL AIRLI-
NES” (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000456333. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.03.2013.
[RDF/156956/19/596]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 791473. „UKRAINE INTERNATIONAL AIRLI-
NES” (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000456333. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.03.2013.
[RDF/156956/19/596]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-21 225/2018 2065 1113897
Poz. 1113897. „UKRAINE INTERNATIONAL AIRLI-
NES” (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000456333. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.03.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69105/18/812]

W dniu 23.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2018 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 05.10.2018
okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złoże-
nia 05.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 1. data złożenia 05.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 1. data złożenia 05.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1113897. „UKRAINE INTERNATIONAL AIRLI-
NES” (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000456333. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.03.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69105/18/812]

W dniu 23.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2018 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 05.10.2018
okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złoże-
nia 05.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 1. data złożenia 05.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 1. data złożenia 05.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki