Szczegóły spółki

Nazwa APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8942967485
REGON 020927193
KRS 0000455480
Adres ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2059Z — produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.46 0.59
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.87 1.44
Płynność bieżąca (CR) 38.54 19.54
Płynność szybka (QR) 35.77 17.36
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.87 1.44
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -111.37% -102.86%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -15.11% -16.88%
Rentowność aktywów (ROA) -8.09% -6.93%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-20 12/2020 304 28043
Poz. 28043. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38526/19/170]

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WASIUKIEWICZ
2. ALEKSANDER 3. 75093000950 wpisać: 2 1. KNA-
FLEWSKI 2. STANISŁAW MIKOŁAJ 3. 69100203632
Poz. 28043. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38526/19/170]

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WASIUKIEWICZ
2. ALEKSANDER 3. 75093000950 wpisać: 2 1. KNA-
FLEWSKI 2. STANISŁAW MIKOŁAJ 3. 69100203632
2019-07-02 126/2019 911 512613
Poz. 512613. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/129179/19/405]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512613. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/129179/19/405]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 912 512614
Poz. 512614. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/129179/19/806]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512614. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/129179/19/806]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 912 512615
Poz. 512615. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/129179/19/207]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512615. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/129179/19/207]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 912 512616
Poz. 512616. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/129180/19/810]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512616. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/129180/19/810]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-11 198/2018 769 608736
Poz. 608736. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/22542/18/772]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. KNAFLEW-
SKI 2. STANISŁAW MIKOŁAJ 3. 69100203632
wpisać: 2 1. WASIUKIEWICZ 2. ALEKSANDER
3. 75093000950
Poz. 608736. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/22542/18/772]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. KNAFLEW-
SKI 2. STANISŁAW MIKOŁAJ 3. 69100203632
wpisać: 2 1. WASIUKIEWICZ 2. ALEKSANDER
3. 75093000950
2018-09-04 171/2018 257 349605
Poz. 349605. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/196316/18/614]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 349605. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/196316/18/614]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-04 171/2018 257 349606
Poz. 349606. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/196317/18/15]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 349606. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/196317/18/15]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-04 171/2018 257 349607
Poz. 349607. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/196318/18/416]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 349607. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/196318/18/416]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-04 171/2018 257 349608
Poz. 349608. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/196319/18/817]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 349608. APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000455480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.03.2013.
[RDF/196319/18/817]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki