Szczegóły spółki

Nazwa ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
NIP 7441809757
REGON 281479476
KRS 0000455439
Adres Kamień Duży 4 E, 14-200
Telefon 896 487 989
Faks 896 487 989
E-mail bzlotowska@gmail.com
WWW b.d.
PKD
  • 0111Z — uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 28.25 17.76
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.04 -1.06
Płynność bieżąca (CR) 0.04 0.06
Płynność szybka (QR) 0.04 0.06
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.04 -1.06
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -768.58% b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.45% 3.9%
Rentowność aktywów (ROA) -66.86% -65.4%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-19 118/2020 423 326983
Poz. 326983. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2013.
[RDF/205867/20/264]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 326983. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2013.
[RDF/205867/20/264]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-22 99/2020 38 22718
Poz. 22718. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
w Kamieniu Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r.,
sygn. akt V GUp 45/19.
[BMSiG-22264/2020]

Sędzia Komisarz masy upadłości ORGA_NOT Spółki Akcyjnej
w upadłości w Kamieniu Dużym, KRS 0000455439, sygn. akt
V GUp 45/19, zawiadamia, iż została sporządzona korekta listy
wierzytelności w zakresie wierzyciela Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa i w zakresie zbiorczym, którą każdy zain-
teresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu
przy ul. płk. Dąbka 21 (pok. 522) i w terminie 2 tygodni od dnia
obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy
wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego
komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do
odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgło-
szonej wierzytelności.
Poz. 22718. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
w Kamieniu Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r.,
sygn. akt V GUp 45/19.
[BMSiG-22264/2020]

Sędzia Komisarz masy upadłości ORGA_NOT Spółki Akcyjnej
w upadłości w Kamieniu Dużym, KRS 0000455439, sygn. akt
V GUp 45/19, zawiadamia, iż została sporządzona korekta listy
wierzytelności w zakresie wierzyciela Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa i w zakresie zbiorczym, którą każdy zain-
teresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu
przy ul. płk. Dąbka 21 (pok. 522) i w terminie 2 tygodni od dnia
obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy
wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego
komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do
odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgło-
szonej wierzytelności.
2020-02-13 30/2020 288 67524
Poz. 67524. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2013.
[RDF/188157/20/146]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 67524. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2013.
[RDF/188157/20/146]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-02-13 30/2020 288 67525
Poz. 67525. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2013.
[RDF/188157/20/547]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 67525. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2013.
[RDF/188157/20/547]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-02-13 30/2020 288 67526
Poz. 67526. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2013.
[RDF/188157/20/948]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 67526. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2013.
[RDF/188157/20/948]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-21 13/2020 292 30374
Poz. 30374. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2013.
[RDF/186472/20/541]


W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 30374. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2013.
[RDF/186472/20/541]


W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-01-15 09/2020 39 1949
Poz. 1949. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu
Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt
V GUp 45/19.
[BMSiG-1276/2020]

Sędzia komisarz masy upadłości ORGA-NOT Spółki Akcyjnej
w Kamieniu Dużym, w upadłości, KRS 0000455439, sygn. akt
V GUp 45/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wie-
rzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać
w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pok.
522) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony
na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do
uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ-
remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
Poz. 1949. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu
Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt
V GUp 45/19.
[BMSiG-1276/2020]

Sędzia komisarz masy upadłości ORGA-NOT Spółki Akcyjnej
w Kamieniu Dużym, w upadłości, KRS 0000455439, sygn. akt
V GUp 45/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wie-
rzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać
w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pok.
522) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony
na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do
uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ-
remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
2019-07-09 131/2019 1114 609527
Poz. 609527. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2013.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7968/19/568]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ORGA-
-NOT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ORGA-NOT
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upadło-
ściowym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY SĄD
GOSPODARCZY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY nr V GU 11/19 data 12.06.2019 3. UPA-
DŁOŚĆ PRub. Dane syndyka 1 1. ZABOROWSKI
2. JACEK JANUSZ 3. 75011201317
Poz. 609527. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2013.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7968/19/568]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ORGA-
-NOT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ORGA-NOT
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upadło-
ściowym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY SĄD
GOSPODARCZY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY nr V GU 11/19 data 12.06.2019 3. UPA-
DŁOŚĆ PRub. Dane syndyka 1 1. ZABOROWSKI
2. JACEK JANUSZ 3. 75011201317
2019-07-02 126/2019 22 34447
Poz. 34447. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu
Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt
V GU 11/19, V GUp 45/19.
[BMSiG-34140/2019]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia,
iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 11/19:

I. ogłosił upadłość dłużniczki ORGA-NOT Spółki Akcyj-
nej w Kamieniu Dużym, ul. Kamień Duży 4E, 14-200 Iława,
KRS 0000455439;

II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest
głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu
art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
upadłościowego;

III. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty
ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali
swoje wierzytelności;IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do
upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze
wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty uka-
zania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem
utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upa-
dłościowym;

V. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Bana-
szek-Piotrowskiej;

VI. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR
Aleksandry Hatty-Derdowskiej;

VII. wyznaczył syndyka: Jacka Zaborowskiego - licencja nr 55;

VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Jackowi
Zaborowskiemu wynagrodzenie w kwocie 2.460 zł (słownie:
dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto, którą naka-
zać wypłacić z zaliczki złożonej przez dłużniczkę.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą
V GUp 45/19.
Poz. 34447. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu
Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt
V GU 11/19, V GUp 45/19.
[BMSiG-34140/2019]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia,
iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 11/19:

I. ogłosił upadłość dłużniczki ORGA-NOT Spółki Akcyj-
nej w Kamieniu Dużym, ul. Kamień Duży 4E, 14-200 Iława,
KRS 0000455439;

II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest
głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu
art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
upadłościowego;

III. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty
ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali
swoje wierzytelności;IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do
upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze
wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty uka-
zania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem
utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upa-
dłościowym;

V. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Bana-
szek-Piotrowskiej;

VI. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR
Aleksandry Hatty-Derdowskiej;

VII. wyznaczył syndyka: Jacka Zaborowskiego - licencja nr 55;

VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Jackowi
Zaborowskiemu wynagrodzenie w kwocie 2.460 zł (słownie:
dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto, którą naka-
zać wypłacić z zaliczki złożonej przez dłużniczkę.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą
V GUp 45/19.
2019-05-16 94/2019 53 25173
Poz. 25173. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu
Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt
V GU 11/19.
[BMSiG-24740/2019]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie
z wniosku ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym,
sygn. akt V GU 11/19, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia
29 kwietnia 2019 roku zabezpieczono majątek dłużniczki:
ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym w ten sposób,
że zawieszono na czas postępowania w przedmiocie ogłosze-
nia upadłości prowadzoną przeciwko dłużniczce egzekucję,
tj. zawieszono sądowe postępowanie egzekucyjne prowa-
dzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Iławie - Piotra Staruka, z wniosku wierzyciela Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsz-
tynie, pod sygnaturą akt sprawy KM 191/19.
Poz. 25173. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu
Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt
V GU 11/19.
[BMSiG-24740/2019]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie
z wniosku ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym,
sygn. akt V GU 11/19, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia
29 kwietnia 2019 roku zabezpieczono majątek dłużniczki:
ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym w ten sposób,
że zawieszono na czas postępowania w przedmiocie ogłosze-
nia upadłości prowadzoną przeciwko dłużniczce egzekucję,
tj. zawieszono sądowe postępowanie egzekucyjne prowa-
dzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Iławie - Piotra Staruka, z wniosku wierzyciela Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsz-
tynie, pod sygnaturą akt sprawy KM 191/19.
2019-04-16 75/2019 45 20159
Poz. 20159. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu
Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt
V GU 11/19.
[BMSiG-19473/2019]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie
z wniosku ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym,sygn. akt V GU 11/19, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia
26 marca 2019 roku zabezpieczono majątek dłużniczki wnio-
sku ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym przez
ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w oso-
bie Jacka Zaborowskiego, posiadającego licencję doradcy
restrukturyzacyjnego nr 55.
Poz. 20159. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu
Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt
V GU 11/19.
[BMSiG-19473/2019]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie
z wniosku ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym,sygn. akt V GU 11/19, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia
26 marca 2019 roku zabezpieczono majątek dłużniczki wnio-
sku ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym przez
ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w oso-
bie Jacka Zaborowskiego, posiadającego licencję doradcy
restrukturyzacyjnego nr 55.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki