Szczegóły spółki

Nazwa ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8871553172
REGON 890709002
KRS 0000453759
Adres ul. Juliusza Kossaka 72 lok. 129, 85-307 Bydgoszcz
Telefon 668 009 057
Faks 668 009 057
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 6420Z — działalność holdingów finansowych
 • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 6910Z — działalność prawnicza
 • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 7021Z — stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 7312D — pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 7830Z — pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 8110Z — działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-24 142/2019 1039 830368
Poz. 830368. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/159812/19/452]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830368. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/159812/19/452]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1039 830369
Poz. 830369. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/159812/19/853]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830369. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/159812/19/853]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1039 830370
Poz. 830370. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/159812/19/254]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830370. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/159812/19/254]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1039 830371
Poz. 830371. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/159812/19/655]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830371. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/159812/19/655]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-15 33/2019 309 71689
Poz. 71689. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/55/19/638]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. „PROJEKT MBO” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 020692040
4. 0000298553 5. TAK wpisać: 2 1. IPREGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 341368032 4. 0000444049 5. TAK    h) spółdzielcza kasa

    oszczędnościowo-

      kredytowa
Poz. 71689. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/55/19/638]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. „PROJEKT MBO” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 020692040
4. 0000298553 5. TAK wpisać: 2 1. IPREGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 341368032 4. 0000444049 5. TAK    h) spółdzielcza kasa

    oszczędnościowo-

      kredytowa
2018-11-05 214/2018 1231 910828
Poz. 910828. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747986/18/923]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 910828. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747986/18/923]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-05 214/2018 1231 910829
Poz. 910829. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747987/18/324]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 910829. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747987/18/324]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-05 214/2018 1231 910830
Poz. 910830. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747988/18/725]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 910830. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747988/18/725]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-05 214/2018 1231 910831
Poz. 910831. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747991/18/239]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
06.03.2013 DO 01.12.2013
Poz. 910831. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747991/18/239]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
06.03.2013 DO 01.12.2013
2018-11-05 214/2018 1231 910832
Poz. 910832. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747992/18/640]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.03.2013 DO 01.12.2013
Poz. 910832. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747992/18/640]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.03.2013 DO 01.12.2013
2018-11-05 214/2018 1231 910833
Poz. 910833. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747993/18/41]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.03.2013 DO 01.12.2013
Poz. 910833. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747993/18/41]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.03.2013 DO 01.12.2013
2018-11-05 214/2018 1231 910834
Poz. 910834. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747994/18/442]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 910834. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747994/18/442]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
2018-11-05 214/2018 1231 910835
Poz. 910835. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747995/18/843]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 910835. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747995/18/843]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2018-11-05 214/2018 1231 910836
Poz. 910836. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747996/18/244]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 910836. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747996/18/244]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2018-11-05 214/2018 1231 910837
Poz. 910837. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747997/18/645]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 910837. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747997/18/645]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
2018-11-05 214/2018 1231 910838
Poz. 910838. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747998/18/46]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 910838. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747998/18/46]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2018-11-05 214/2018 1231 910839
Poz. 910839. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747999/18/447]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 910839. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/747999/18/447]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2018-10-30 211/2018 1144 854095
Poz. 854095. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/622369/18/439]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 854095. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/622369/18/439]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1144 854096
Poz. 854096. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/622370/18/151]W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie
Poz. 854096. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/622370/18/151]W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie
2018-10-24 207/2018 1120 774006
Poz. 774006. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/551070/18/728]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie
Poz. 774006. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/551070/18/728]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie
2018-10-23 206/2018 1100 753805
Poz. 753805. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/547334/18/770]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753805. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/547334/18/770]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1100 753806
Poz. 753806. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/547335/18/171]W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753806. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/547335/18/171]W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1100 753807
Poz. 753807. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/551069/18/16]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017    h) spółdzielcza kasa

     oszczędnościowo-
       kredytowa
Poz. 753807. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/551069/18/16]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017    h) spółdzielcza kasa

     oszczędnościowo-
       kredytowa
2018-10-18 203/2018 1074 694153
Poz. 694153. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/660149/18/481]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 694153. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/660149/18/481]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-18 203/2018 1074 694154
Poz. 694154. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/660150/18/193]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie
Poz. 694154. ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000453759. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.03.2013.
[RDF/660150/18/193]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki