Szczegóły spółki

Nazwa COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9372665657
REGON 243189029
KRS 0000452155
Adres ul. Rzeszowska 35, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  • 6311Z — przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  • 6399Z — pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6910Z — działalność prawnicza
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 8030Z — działalność detektywistyczna
  • 8291Z — działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
  • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 9609Z — pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.28
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.39
Płynność bieżąca (CR) 233.94 4.15
Płynność szybka (QR) 147.2 2.46
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.39
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -56.1% 31.22%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -10.55% 24.93%
Rentowność aktywów (ROA) -10.51% 17.93%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-23 141/2019 1073 810501
Poz. 810501. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/158249/19/569]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 810501. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/158249/19/569]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-23 141/2019 1073 810502
Poz. 810502. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/158249/19/970]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 810502. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/158249/19/970]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-23 141/2019 1073 810503
Poz. 810503. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/158249/19/371]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 810503. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/158249/19/371]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-23 141/2019 1073 810504
Poz. 810504. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/158249/19/772]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 810504. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/158249/19/772]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-19 55/2019 220 120033
Poz. 120033. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/986692/19/437]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 120033. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/986692/19/437]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-03-19 55/2019 220 120034
Poz. 120034. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/986693/19/838]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 120034. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/986693/19/838]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-03-19 55/2019 220 120035
Poz. 120035. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/986694/19/239]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 120035. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/986694/19/239]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-03-19 55/2019 220 120036
Poz. 120036. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/986695/19/640]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 120036. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[RDF/986695/19/640]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-02-01 23/2018 362 30538
Poz. 30538. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SĄD REJONOWY BIELSKU-
-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/15927/17/742]

W dniu 26.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3.TECHVEN-
TURE SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. COLLECT
HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIEL-
SKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość
BIELSKO-BIAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-
-SĘDZISZOWSKI gmina SĘDZISZÓW MAŁOPOL-
SKI miejscowość SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
wykreślić: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica
UL. PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA
nr domu 12 kod pocztowy 43-300 poczta BIEL-
SKO-BIAŁA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ulica UL. RZESZOW-
SKA nr domu 35 kod pocztowy 39-120 poczta
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 20.12.2017 R., REP. A NR 15813/2017 NOTARIUSZ
AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA
KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-
-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10 - ZMIE-
NIONO: § 1, § 2, § 6, § 19 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIKORA
2. ARTUR 3. 77080117199 2 1. PAWLAK 2. ADAM
3. 46082601816 wpisać: 3 1. RADOŃ 2. PATRYCJA
BARBARA 3. 92042209949 4 1. BOSEK 2. EWELINA
MONIKA 3. 94112408243
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ
AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 1 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 2 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE-
TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
3 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 6 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 80 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
DETEKTYWISTYCZNA 8 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA wykreślić: 10 2. 63 12 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 11 2. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 12 2. 47 91 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 13
2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA 14 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 15 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO-
WANIEM 16 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 17
2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
18 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZ-
NYCH I KOMPUTEROWYCH 19 2. 63 11 Z PRZE-
TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA-
ŁALNOŚĆ 20 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 21 2. 64
19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 22
2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINAN-
SOWYCH 23 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW,
FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINAN-
SOWYCH 24 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE-
CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 25 2. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ-
PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 26 2. 69
20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 27 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE-
NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ-
DZANIA 28 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 29 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 30
2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZU-
KIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW 31 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ
POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 32 2. 80 30
Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA 33 2. 82
91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGEN-
CJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 34 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35 2. 85 60


Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
36 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 22.12.2017 okres OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 2. OD 22.02.2013 DO 31.12.2013
1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016
Poz. 30538. COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000452155. SĄD REJONOWY BIELSKU-
-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.02.2013.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/15927/17/742]

W dniu 26.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3.TECHVEN-
TURE SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. COLLECT
HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIEL-
SKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość
BIELSKO-BIAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-
-SĘDZISZOWSKI gmina SĘDZISZÓW MAŁOPOL-
SKI miejscowość SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
wykreślić: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica
UL. PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA
nr domu 12 kod pocztowy 43-300 poczta BIEL-
SKO-BIAŁA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ulica UL. RZESZOW-
SKA nr domu 35 kod pocztowy 39-120 poczta
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 20.12.2017 R., REP. A NR 15813/2017 NOTARIUSZ
AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA
KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-
-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10 - ZMIE-
NIONO: § 1, § 2, § 6, § 19 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIKORA
2. ARTUR 3. 77080117199 2 1. PAWLAK 2. ADAM
3. 46082601816 wpisać: 3 1. RADOŃ 2. PATRYCJA
BARBARA 3. 92042209949 4 1. BOSEK 2. EWELINA
MONIKA 3. 94112408243
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ
AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 1 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 2 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE-
TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
3 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 6 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 80 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
DETEKTYWISTYCZNA 8 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA wykreślić: 10 2. 63 12 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 11 2. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 12 2. 47 91 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 13
2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA 14 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 15 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO-
WANIEM 16 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 17
2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
18 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZ-
NYCH I KOMPUTEROWYCH 19 2. 63 11 Z PRZE-
TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA-
ŁALNOŚĆ 20 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 21 2. 64
19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 22
2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINAN-
SOWYCH 23 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW,
FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINAN-
SOWYCH 24 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE-
CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 25 2. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ-
PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 26 2. 69
20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 27 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE-
NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ-
DZANIA 28 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 29 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 30
2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZU-
KIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW 31 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ
POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 32 2. 80 30
Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA 33 2. 82
91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGEN-
CJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 34 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35 2. 85 60


Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
36 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 22.12.2017 okres OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 2. OD 22.02.2013 DO 31.12.2013
1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki