Szczegóły spółki

Nazwa ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6922492411
REGON 021441191
KRS 0000451245
Adres ul. Graniczna 34 lok. 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon 733 112 241
Faks 733 112 241
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2223Z — produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.01 0.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.01 0.01
Płynność bieżąca (CR) 53.07 24.18
Płynność szybka (QR) 53.07 24.18
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.01 0.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -57.36% -13.8%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -35.1% -4.08%
Rentowność aktywów (ROA) -34.87% -4.06%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-07 130/2020 505 388911
Poz. 388911. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2013.
[RDF/210373/20/355]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 388911. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2013.
[RDF/210373/20/355]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-07 130/2020 505 388912
Poz. 388912. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2013.
[RDF/210373/20/756]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 388912. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2013.
[RDF/210373/20/756]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-07 130/2020 505 388913
Poz. 388913. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2013.
[RDF/210373/20/157]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 388913. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2013.
[RDF/210373/20/157]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-07 130/2020 505 388914
Poz. 388914. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2013.
[RDF/210373/20/558]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 388914. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2013.
[RDF/210373/20/558]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-11-28 230/2019 306 1145503
Poz. 1145503. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32411/19/317]

W dniu 21.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ADATEX.PL
4. Adres strony internetowej WWW.ADATEXSA.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 28.06.2019R., REP. A NR 3823/2019
KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ MGR
ELŻBIETA KULA, 38-200 JASŁO, UL. 3-GO MAJA
21/1 -ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 6 UST.1 STA-
TUTU SPÓŁKI -DO STATUTU SPÓŁKI PO PARAGRA-
FIE 6 DODAJE SIĘ PARAGARF 6A
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 950180,00 ZŁ
wpisać: 1. 1660180,00 ZŁ wykreślić: 2. 700000,00
ZŁ wpisać: 2. 1245135,00 ZŁ wykreślić: 3. 9501800
wpisać: 3. 16601800 wykreślić: 5. 950180,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 1660180,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE ZWYKŁE NA
OKAZICIELA SERII D 2. 7100000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1145503. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32411/19/317]

W dniu 21.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ADATEX.PL
4. Adres strony internetowej WWW.ADATEXSA.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 28.06.2019R., REP. A NR 3823/2019
KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ MGR
ELŻBIETA KULA, 38-200 JASŁO, UL. 3-GO MAJA
21/1 -ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 6 UST.1 STA-
TUTU SPÓŁKI -DO STATUTU SPÓŁKI PO PARAGRA-
FIE 6 DODAJE SIĘ PARAGARF 6A
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 950180,00 ZŁ
wpisać: 1. 1660180,00 ZŁ wykreślić: 2. 700000,00
ZŁ wpisać: 2. 1245135,00 ZŁ wykreślić: 3. 9501800
wpisać: 3. 16601800 wykreślić: 5. 950180,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 1660180,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE ZWYKŁE NA
OKAZICIELA SERII D 2. 7100000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE
2019-09-12 177/2019 383 1020107
Poz. 1020107. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10724/19/988]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PIK
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ADATEX DEWELO-
PER SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA
GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA
wykreślić: 2. miejscowość JASŁO ulica UL. ADAMA
MICKIEWICZA nr domu 108 kod pocztowy 38-200
poczta JASŁO kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. GRANICZNA
nr domu 34 nr lokalu 10 kod pocztowy 41-300 poczta


DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2019
R., REP. A NR 3823/2019, NOTARIUSZ ELŻBIETA
KULA, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE,
ZMIANA: PAR. 1, PAR. 2, PAR. 5 UST. 1, PAR. 11 UST.
2, PAR. 13, PAR. 17 UST. 7 PKT 8, PAR. 22; DODANE:
W PAR. 12 UST. 3, W PAR. 24 DOTYCHCZASOWĄ
TREŚĆ OZNACZYĆ UST. 1 I DODAĆ W NIM UST. 2
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPO-
WAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL-
NIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBO-
WEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ
REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SZURKO 2. JOLANTA GRAŻYNA
3. 60072310546 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. DYLEWSKA 2. IWONA IZABELA 3. 71022601706
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ŁANOSZKA 2. ADAM MAREK
3. 73111700815 2 1. GORZELAK 2. MATEUSZ
KRZYSZTOF 3. 83081903938 3 1. MOSKA 2. ADRIAN
ROBERT 3. 86102213333 4 1. HOFFMANN 2. WOJ-
CIECH 3. 65081010191 5 1. MRÓZ 2. MICHAŁ WIK-
TOR 3. 73090100314 wpisać: 6 1. ŚWIERCZEK
2. ANDRZEJ RYSZARD 3. 80052917039 7 1. MATAN
2. JAKUB WIESŁAW 3. 85121814479 8 1. KIJAK
2. SYLWIA AGNIESZKA 3. 77071607502 9 1. KIJAK
2. ROBERT PAWEŁ 3. 77050519837 10 1. BOGU-
SŁAWSKI 2. SEBASTIAN WOJCIECH 3. 74112815458

Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOW-
NICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH wpisać:
2 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOW-
LANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW wykreślić: 1 2. 22 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZ-
NYCH 2 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 4 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHA-
NICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 5 2. 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 6 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUK-
CJI I POKRYĆ DACHOWYCH 7 2. 25 9 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALO-
WYCH 8 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 9 2. 22
21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁ-
TOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH wpisać:
10 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 11 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 12 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
13 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK-
TRYCZNYCH 14 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZO-
STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 15 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 16 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA-
SNY RACHUNEK 17 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 18 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIE-
RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Poz. 1020107. ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000451245. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10724/19/988]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PIK
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ADATEX DEWELO-
PER SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA
GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA
wykreślić: 2. miejscowość JASŁO ulica UL. ADAMA
MICKIEWICZA nr domu 108 kod pocztowy 38-200
poczta JASŁO kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. GRANICZNA
nr domu 34 nr lokalu 10 kod pocztowy 41-300 poczta


DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2019
R., REP. A NR 3823/2019, NOTARIUSZ ELŻBIETA
KULA, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE,
ZMIANA: PAR. 1, PAR. 2, PAR. 5 UST. 1, PAR. 11 UST.
2, PAR. 13, PAR. 17 UST. 7 PKT 8, PAR. 22; DODANE:
W PAR. 12 UST. 3, W PAR. 24 DOTYCHCZASOWĄ
TREŚĆ OZNACZYĆ UST. 1 I DODAĆ W NIM UST. 2
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPO-
WAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL-
NIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBO-
WEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ
REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SZURKO 2. JOLANTA GRAŻYNA
3. 60072310546 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. DYLEWSKA 2. IWONA IZABELA 3. 71022601706
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ŁANOSZKA 2. ADAM MAREK
3. 73111700815 2 1. GORZELAK 2. MATEUSZ
KRZYSZTOF 3. 83081903938 3 1. MOSKA 2. ADRIAN
ROBERT 3. 86102213333 4 1. HOFFMANN 2. WOJ-
CIECH 3. 65081010191 5 1. MRÓZ 2. MICHAŁ WIK-
TOR 3. 73090100314 wpisać: 6 1. ŚWIERCZEK
2. ANDRZEJ RYSZARD 3. 80052917039 7 1. MATAN
2. JAKUB WIESŁAW 3. 85121814479 8 1. KIJAK
2. SYLWIA AGNIESZKA 3. 77071607502 9 1. KIJAK
2. ROBERT PAWEŁ 3. 77050519837 10 1. BOGU-
SŁAWSKI 2. SEBASTIAN WOJCIECH 3. 74112815458

Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOW-
NICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH wpisać:
2 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOW-
LANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW wykreślić: 1 2. 22 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZ-
NYCH 2 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 4 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHA-
NICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 5 2. 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 6 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUK-
CJI I POKRYĆ DACHOWYCH 7 2. 25 9 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALO-
WYCH 8 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 9 2. 22
21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁ-
TOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH wpisać:
10 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 11 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 12 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
13 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK-
TRYCZNYCH 14 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZO-
STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 15 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 16 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA-
SNY RACHUNEK 17 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 18 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIE-
RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki