Szczegóły spółki

Nazwa HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272690240
REGON 146537830
KRS 0000451092
Adres ul. św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław
Telefon 223 799 440
Faks 223 799 440
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4647Z — sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.98 1.06
Zadłużenie / kapitał (D/E) 51.73 -16.47
Płynność bieżąca (CR) 1.02 0.96
Płynność szybka (QR) 1.02 0.96
Złota/srebrna reguła bilansowa 51.73 -16.47
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -2.44% -33.63%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -63.02% 141.15%
Rentowność aktywów (ROA) -1.2% -9.13%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-17 11/2020 306 25669
Poz. 25669. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/93/20/94]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CORDES 2. CHRI-
STOPH wpisać: 2 1. BREDOL 2. MARTIN
Poz. 25669. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/93/20/94]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CORDES 2. CHRI-
STOPH wpisać: 2 1. BREDOL 2. MARTIN
2019-11-13 219/2019 355 1120273
Poz. 1120273. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/30999/19/456]

W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ROBERTS 2. CHRISTIAN 3. 72120416313
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WITTE-
KIND 2. BRIGITTE 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KREIBOHM 2. PHILIPP wpi-
sać: 2 1. SCHABACK 2. JOHANNES
Poz. 1120273. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/30999/19/456]

W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ROBERTS 2. CHRISTIAN 3. 72120416313
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WITTE-
KIND 2. BRIGITTE 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KREIBOHM 2. PHILIPP wpi-
sać: 2 1. SCHABACK 2. JOHANNES
2019-07-24 142/2019 1013 829794
Poz. 829794. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/158371/19/781]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829794. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/158371/19/781]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1013 829795
Poz. 829795. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/158371/19/182]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829795. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/158371/19/182]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1013 829796
Poz. 829796. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/158371/19/583]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829796. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/158371/19/583]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1013 829797
Poz. 829797. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/158371/19/984]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829797. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/158371/19/984]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-02 65/2019 666 160945
Poz. 160945. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10281/19/206]

W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STEINHÄUSER 2. PHILIPP 6. NIE 2 1. ROBERTS
2. CHRISTIAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 3 1. ROBERTS 2. CHRISTIAN 3. 72120416313


5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. STEINHÄUSER
2. PHILIPP 3. 84051621911 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 160945. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10281/19/206]

W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STEINHÄUSER 2. PHILIPP 6. NIE 2 1. ROBERTS
2. CHRISTIAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 3 1. ROBERTS 2. CHRISTIAN 3. 72120416313


5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. STEINHÄUSER
2. PHILIPP 3. 84051621911 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
2018-11-09 218/2018 1413 978517
Poz. 978517. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29736/18/754]

W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. HOME24 AG wpisać: 1. HOME24 SE
Poz. 978517. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29736/18/754]

W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. HOME24 AG wpisać: 1. HOME24 SE
2018-02-07 27/2018 418 36413
Poz. 36413. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/679/18/487]

W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość SADY wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość SADY ulica UL. ZA MOTELEM
nr domu 2 kod pocztowy 62-080 poczta SADY kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 19 kod pocztowy
50-128 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.12.2017 R., REP. A NR 4805/2017, NOTARIUSZ
AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO:
§ 2 UST. 1 STATUTU I PRZYJĘTO JEGO TEKST
JEDNOLITY.
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 36413. HOME24 POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000451092. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/679/18/487]

W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość SADY wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość SADY ulica UL. ZA MOTELEM
nr domu 2 kod pocztowy 62-080 poczta SADY kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 19 kod pocztowy
50-128 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.12.2017 R., REP. A NR 4805/2017, NOTARIUSZ
AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO:
§ 2 UST. 1 STATUTU I PRZYJĘTO JEGO TEKST
JEDNOLITY.
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki