Szczegóły spółki

Nazwa GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272687545
REGON 146416300
KRS 0000442287
Adres ul. Józefa Bema 83, 01-233 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6491Z — leasing finansowy
  • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6611Z — zarządzanie rynkami finansowymi
  • 6612Z — działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.25 0.37
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.34 0.58
Płynność bieżąca (CR) 1.72 1.38
Płynność szybka (QR) 1.72 1.38
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.34 0.58
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4785.79% 1948.17%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 96.64% 97.55%
Rentowność aktywów (ROA) 72.09% 61.89%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-19 118/2020 420 326916
Poz. 326916. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29960/20/490]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.05.2020R., REP. A NR 2073/2020, NOTARIUSZ
BARTŁOMIEJ JABŁONSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, DODANIE: § 13A, ZMIANA:
§ 19 UST. 1, § 19 UST. 4, § 21 UST. 4, DODANIE:
§ 29 UST. 3, ZMIANA § 35 POPRZEZ USTANOWIENE
UST. 1 ORAZ 2
Poz. 326916. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29960/20/490]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.05.2020R., REP. A NR 2073/2020, NOTARIUSZ
BARTŁOMIEJ JABŁONSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, DODANIE: § 13A, ZMIANA:
§ 19 UST. 1, § 19 UST. 4, § 21 UST. 4, DODANIE:
§ 29 UST. 3, ZMIANA § 35 POPRZEZ USTANOWIENE
UST. 1 ORAZ 2
2020-05-26 101/2020 313 255750
Poz. 255750. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/200671/20/856]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 255750. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/200671/20/856]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-26 101/2020 313 255751
Poz. 255751. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/200671/20/257]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 255751. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/200671/20/257]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-26 101/2020 313 255752
Poz. 255752. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/200671/20/658]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 255752. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/200671/20/658]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-26 101/2020 313 255753
Poz. 255753. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/200671/20/59]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 255753. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/200671/20/59]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-12-27 249/2019 235 1189049
Poz. 1189049. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88219/19/784]

W dniu 17.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej GCI@GCI.COM.PL
4. Adres strony internetowej WWW.GCI.COM.PL
Poz. 1189049. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88219/19/784]

W dniu 17.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej GCI@GCI.COM.PL
4. Adres strony internetowej WWW.GCI.COM.PL
2019-07-16 136/2019 1095 709669
Poz. 709669. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/146512/19/356]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709669. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/146512/19/356]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1095 709670
Poz. 709670. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/146512/19/757]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709670. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/146512/19/757]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1115 690224
Poz. 690224. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/146512/19/554]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690224. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/146512/19/554]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1115 690225
Poz. 690225. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/146512/19/955]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690225. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/146512/19/955]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-12 50/2019 276 108532
Poz. 108532. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14578/19/279]

W dniu 05.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WIELGOSZ 2. ŁUKASZ FRANCISZEK
3. 86011216373 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 108532. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14578/19/279]

W dniu 05.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WIELGOSZ 2. ŁUKASZ FRANCISZEK
3. 86011216373 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-10-12 199/2018 768 623915
Poz. 623915. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/445798/18/492]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623915. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/445798/18/492]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 768 623916
Poz. 623916. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/445799/18/893]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623916. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/445799/18/893]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 768 623917
Poz. 623917. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/445800/18/496]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623917. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/445800/18/496]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 768 623918
Poz. 623918. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/445801/18/897]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623918. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000442287. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.11.2012.
[RDF/445801/18/897]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki