Szczegóły spółki

Nazwa WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1132860734
REGON 146416530
KRS 0000441781
Adres ul. Międzynarodowa 50 lok. U2, 03-922 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-09-23 184/2019 329 1036343
Poz. 1036343. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.12.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53795/19/877]

W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KONDEJ 2. KARO-
LINA 3. 92120504306 wpisać: 2 1. BAŁABANOW
2. ROBERT GEORGI 3. 67091000117
Poz. 1036343. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.12.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53795/19/877]

W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KONDEJ 2. KARO-
LINA 3. 92120504306 wpisać: 2 1. BAŁABANOW
2. ROBERT GEORGI 3. 67091000117
2019-06-27 123/2019 608 471801
Poz. 471801. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/125707/19/48]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471801. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/125707/19/48]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 608 471802
Poz. 471802. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/125707/19/449]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471802. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/125707/19/449]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 608 471803
Poz. 471803. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/125707/19/850]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471803. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/125707/19/850]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-09 196/2018 717 582490
Poz. 582490. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/404641/18/880]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582490. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/404641/18/880]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-09 196/2018 717 582491
Poz. 582491. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/404642/18/281]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582491. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/404642/18/281]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-09 196/2018 717 582492
Poz. 582492. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/404643/18/682]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582492. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/404643/18/682]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-09 196/2018 718 582493
Poz. 582493. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/404644/18/83]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582493. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 04.12.2012.
[RDF/404644/18/83]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-25 81/2018 249 108345
Poz. 108345. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.12.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20357/18/754]

W dniu 18.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR-
SZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica OSTROBRAMSKA nr domu 101 kod
pocztowy 04-041 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIĘ-
DZYNARODOWA nr domu 50 nr lokalu U2 kod pocz-


towy 03-922 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. STRZELECKI 2. PIOTR
3. 67050501110 wpisać: 2 1. KONDEJ 2. URSZULA
BARBARA 3. 56022816682
Poz. 108345. WARSZAWSKIE CENTRUM FINAN-
SOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000441781. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.12.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20357/18/754]

W dniu 18.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR-
SZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica OSTROBRAMSKA nr domu 101 kod
pocztowy 04-041 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIĘ-
DZYNARODOWA nr domu 50 nr lokalu U2 kod pocz-


towy 03-922 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. STRZELECKI 2. PIOTR
3. 67050501110 wpisać: 2 1. KONDEJ 2. URSZULA
BARBARA 3. 56022816682

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki