Szczegóły spółki

Nazwa PS MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6772372377
REGON 122734354
KRS 0000441514
Adres ul. Dworska 1A lok. LU4, 30-314 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-06-01 105/2020 19
Poz. 24298. PS MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000441514. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listo-
pada 2012 r.
[BMSiG-24125/2020]

Zarząd spółki PS Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (30-314)
przy ul. Dworskiej 1A lok. LU 4, KRS 0000441514, zwo-
łuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień
25 czerwca 2020 roku, z następującym porządkiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 24298. PS MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000441514. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listo-
pada 2012 r.
[BMSiG-24125/2020]

Zarząd spółki PS Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (30-314)
przy ul. Dworskiej 1A lok. LU 4, KRS 0000441514, zwo-
łuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień
25 czerwca 2020 roku, z następującym porządkiem obrad:... (rozwiń)