Szczegóły spółki

Nazwa GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
NIP 8971785841
REGON 022004943
KRS 0000438926
Adres ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-24 37/2020 15 9758
Poz. 9758. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000438926. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2012 r.
[BMSiG-9247/2020]

W dniu 10.12.2019 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu GIFFORD
HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000438926)
z siedzibą w Warszawie (00-020) i o otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelno-
ści w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia, pod adresem:
ul. Chmielna 2/31.
Poz. 9758. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000438926. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2012 r.
[BMSiG-9247/2020]

W dniu 10.12.2019 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu GIFFORD
HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000438926)
z siedzibą w Warszawie (00-020) i o otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelno-
ści w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia, pod adresem:
ul. Chmielna 2/31.
2020-01-20 12/2020 306 28078
Poz. 28078. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI. KRS 0000438926. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/95743/19/640]

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GIFFORD
HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO DOKO-
NYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁA-
DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. UZUNOW 2. NIKOŁAJ 3. 68050315097 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 10.12.2019R.,
NOTARIUSZ LIDIA WOJEWÓDZKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7277/2019,
10.12.2019 3. LIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY SAMO-
DZIELNIE: NIKOŁAJ UZUNOW PRub. Dane likwida-
torów 1 1. UZUNOW 2. NIKOŁAJ 3. 68050315097
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnie-
niu spółki wpisać: 1. 10.12.2019R., NOTARIUSZ
LIDIA WOJEWÓDZKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REP. A NR 7277/2019, 10.12.2019
2. ROZWIĄZANIE
Poz. 28078. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI. KRS 0000438926. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/95743/19/640]

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GIFFORD
HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO DOKO-
NYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁA-
DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. UZUNOW 2. NIKOŁAJ 3. 68050315097 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 10.12.2019R.,
NOTARIUSZ LIDIA WOJEWÓDZKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7277/2019,
10.12.2019 3. LIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY SAMO-
DZIELNIE: NIKOŁAJ UZUNOW PRub. Dane likwida-
torów 1 1. UZUNOW 2. NIKOŁAJ 3. 68050315097
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnie-
niu spółki wpisać: 1. 10.12.2019R., NOTARIUSZ
LIDIA WOJEWÓDZKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REP. A NR 7277/2019, 10.12.2019
2. ROZWIĄZANIE
2020-01-09 05/2020 19 826
Poz. 826. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000438926. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 listopada 2012 r.
[BMSiG-394/2020]

W dniu 10.12.2019 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu GIFFORD
HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000438926)
z siedzibą w Warszawie (00-020) i o otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelno-
ści w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem:
ul. Chmielna 2/31.
Poz. 826. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000438926. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 listopada 2012 r.
[BMSiG-394/2020]

W dniu 10.12.2019 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu GIFFORD
HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000438926)
z siedzibą w Warszawie (00-020) i o otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelno-
ści w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem:
ul. Chmielna 2/31.
2019-07-24 142/2019 1011 829744
Poz. 829744. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/396]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829744. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/396]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1011 829745
Poz. 829745. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/797]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829745. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/797]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1011 829746
Poz. 829746. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156615/19/861]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.11.2012 DO 31.12.2017
Poz. 829746. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156615/19/861]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.11.2012 DO 31.12.2017
2019-07-24 142/2019 1011 829747
Poz. 829747. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156616/19/573]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 06.11.2012 DO 31.12.2012
Poz. 829747. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156616/19/573]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 06.11.2012 DO 31.12.2012
2019-07-24 142/2019 1011 829748
Poz. 829748. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156616/19/974]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 829748. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156616/19/974]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
2019-07-24 142/2019 1011 829749
Poz. 829749. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156616/19/375]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 829749. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156616/19/375]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2019-07-24 142/2019 1011 829750
Poz. 829750. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156616/19/776]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 829750. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156616/19/776]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2019-07-24 142/2019 1011 829751
Poz. 829751. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156616/19/177]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 829751. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156616/19/177]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-23 141/2019 1075 810554
Poz. 810554. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/107]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 810554. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/107]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2019-07-23 141/2019 1075 810555
Poz. 810555. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/508]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 810555. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/508]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
2019-07-23 141/2019 1075 810556
Poz. 810556. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/909]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 810556. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/909]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
2019-07-23 141/2019 1075 810557
Poz. 810557. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/310]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
06.11.2012 DO 31.12.2012
Poz. 810557. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/310]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
06.11.2012 DO 31.12.2012
2019-07-23 141/2019 1075 810558
Poz. 810558. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/711]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.11.2012 DO 31.12.2012
Poz. 810558. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/711]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.11.2012 DO 31.12.2012
2019-07-23 141/2019 1075 810559
Poz. 810559. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/792]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 810559. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/792]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2019-07-23 141/2019 1075 810560
Poz. 810560. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/193]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 810560. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/193]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2019-07-23 141/2019 1075 810561
Poz. 810561. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/594]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 810561. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/594]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
2019-07-23 141/2019 1075 810562
Poz. 810562. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/995]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 810562. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156206/19/995]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2019-07-22 140/2019 1134 789849
Poz. 789849. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/706]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 789849. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/156202/19/706]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
2019-07-19 139/2019 1128 769776
Poz. 769776. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/155327/19/379]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 769776. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/155327/19/379]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-19 139/2019 1128 769777
Poz. 769777. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/155327/19/780]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 769777. GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438926. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 06.11.2012.
[RDF/155327/19/780]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki