Szczegóły spółki

Nazwa SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8831788549
REGON 020493961
KRS 0000438391
Adres ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8610Z — działalność szpitali
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.11 0.1
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.12 0.12
Płynność bieżąca (CR) 6.74 5.89
Płynność szybka (QR) 6.31 5.45
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.12 0.12
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.69% 0.69%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.83% 0.4%
Rentowność aktywów (ROA) 0.74% 0.36%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-05-28 102/2019 511 325443
Poz. 325443. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2012.
[RDF/113695/19/759]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 325443. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2012.
[RDF/113695/19/759]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-28 102/2019 511 325444
Poz. 325444. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2012.
[RDF/113695/19/160]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 325444. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2012.
[RDF/113695/19/160]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-28 102/2019 511 325445
Poz. 325445. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2012.
[RDF/113695/19/561]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 325445. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2012.
[RDF/113695/19/561]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-28 102/2019 511 325446
Poz. 325446. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2012.
[RDF/113695/19/962]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 325446. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2012.
[RDF/113695/19/962]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-22 38/2019 232 81593
Poz. 81593. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2520/19/317]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. BEREZOWSKI 2. JAKUB
SZCZĘSNY 3. 72083004914
Poz. 81593. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2520/19/317]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. BEREZOWSKI 2. JAKUB
SZCZĘSNY 3. 72083004914
2018-12-18 244/2018 492 1174263
Poz. 1174263. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/31513/18/146]

W dniu 07.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2018 R., NOTARIUSZ MARTA FIGURSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA
MARTA FIGURSKA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZA-
WIE, UL. PRZYOKOPOWA 33, REP. A NR 56097/2018,
W § 53 A UST. 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE,
W § 53 A UCHYLONO UST. 2.
Poz. 1174263. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/31513/18/146]

W dniu 07.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2018 R., NOTARIUSZ MARTA FIGURSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA
MARTA FIGURSKA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZA-
WIE, UL. PRZYOKOPOWA 33, REP. A NR 56097/2018,
W § 53 A UST. 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE,
W § 53 A UCHYLONO UST. 2.
2018-11-09 218/2018 1427 978713
Poz. 978713. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20258/18/54]

W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCZYK
2. AGNIESZKA 3. 70081112446 wpisać: 2 1. GAJEW-
SKI 2. PIOTR TOMASZ 3. 82060405357 3 1. SLASKI
2. RAFAŁ JÓZEF 3. 60102501834
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WRZESIEŃ
2. EWA LEOKADIA 3. 77120907342) wykre-
ślić: 1. WRZESIEŃ wpisać: 1. WRZESIEŃ ZYCH
2 (dla pozycji: 1. SADY 2. EDYTA JOLANTA
3. 71060909121) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA,
PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTO-
WANIA SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM PROKUREN-
TEM ŁĄCZNIE wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA
3 (dla pozycji: 1. NARYNIECKA 2. DANUTA MARIA
3. 59031402345) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA,
PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTO-
WANIA SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
ŁĄCZNIE wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 978713. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438391. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20258/18/54]

W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCZYK
2. AGNIESZKA 3. 70081112446 wpisać: 2 1. GAJEW-
SKI 2. PIOTR TOMASZ 3. 82060405357 3 1. SLASKI
2. RAFAŁ JÓZEF 3. 60102501834
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WRZESIEŃ
2. EWA LEOKADIA 3. 77120907342) wykre-
ślić: 1. WRZESIEŃ wpisać: 1. WRZESIEŃ ZYCH
2 (dla pozycji: 1. SADY 2. EDYTA JOLANTA
3. 71060909121) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA,
PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTO-
WANIA SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM PROKUREN-
TEM ŁĄCZNIE wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA
3 (dla pozycji: 1. NARYNIECKA 2. DANUTA MARIA
3. 59031402345) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA,
PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTO-
WANIA SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
ŁĄCZNIE wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA
2018-07-02 126/2018 426 231322
Poz. 231322. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000438391. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[RDF/89953/18/437]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231322. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000438391. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[RDF/89953/18/437]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-02 126/2018 426 231323
Poz. 231323. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000438391. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[RDF/89954/18/838]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231323. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000438391. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[RDF/89954/18/838]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-02 126/2018 426 231324
Poz. 231324. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000438391. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[RDF/89955/18/239]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231324. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000438391. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[RDF/89955/18/239]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-02 126/2018 426 231325
Poz. 231325. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000438391. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[RDF/89956/18/640]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231325. SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000438391. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[RDF/89956/18/640]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-02-15 33/2018 387 45015
Poz. 45015. SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000438391. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1757/18/215]

W dniu 08.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OSUCH 2. PAWEŁ
3. 57031107574 wpisać: 2 1. KOCZOT 2. TOMASZ
KAZIMIERZ 3. 66030105391
Poz. 45015. SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000438391. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1757/18/215]

W dniu 08.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OSUCH 2. PAWEŁ
3. 57031107574 wpisać: 2 1. KOCZOT 2. TOMASZ
KAZIMIERZ 3. 66030105391

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki