Szczegóły spółki

Nazwa AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5222934757
REGON 142079595
KRS 0000438105
Adres ul. Zodiakalna 22, 02-437 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4642Z — sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.11 2.08
Zadłużenie / kapitał (D/E) -10.09 -1.93
Płynność bieżąca (CR) 0.56 0.17
Płynność szybka (QR) 0.47 0.11
Złota/srebrna reguła bilansowa -10.09 -1.93
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -28.55% -32.45%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 393.8% 76.68%
Rentowność aktywów (ROA) -43.34% -82.76%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-11 239/2019 103 64271
Poz. 64271. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt XVIII GRp 16/18.
[BMSiG-63959/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym
postępowaniu układowym prowadzonym wobec AB OVO Lin-
gerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn.
akt XVIII GRp 16/18), wobec uprawomocnienia się postano-
wienia zatwierdzającego układ, nadzorca sądowy, stosownie
do treści art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo
restrukturyzacyjne, objął funkcję nadzorcy wykonania układu.
Poz. 64271. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt XVIII GRp 16/18.
[BMSiG-63959/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym
postępowaniu układowym prowadzonym wobec AB OVO Lin-
gerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn.
akt XVIII GRp 16/18), wobec uprawomocnienia się postano-
wienia zatwierdzającego układ, nadzorca sądowy, stosownie
do treści art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo
restrukturyzacyjne, objął funkcję nadzorcy wykonania układu.
2019-07-30 146/2019 1135 909763
Poz. 909763. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/165574/19/529]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 909763. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/165574/19/529]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-30 146/2019 1135 909764
Poz. 909764. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/165574/19/930]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 909764. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/165574/19/930]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-30 146/2019 1135 909765
Poz. 909765. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/165574/19/331]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 909765. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/165574/19/331]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-30 146/2019 1135 909766
Poz. 909766. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/165574/19/732]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 909766. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/165574/19/732]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-30 146/2019 1135 909767
Poz. 909767. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/165747/19/737]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 909767. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/165747/19/737]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 988 870161
Poz. 870161. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/164829/19/637]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870161. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/164829/19/637]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 988 870162
Poz. 870162. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/164829/19/38]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870162. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/164829/19/38]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 988 870163
Poz. 870163. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/164829/19/439]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870163. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2012.
[RDF/164829/19/439]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-07 110/2019 85 30354
Poz. 30354. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GRp 16/18.
[BMSiG-29861/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-

nych, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym
postępowaniu układowym prowadzonym wobec AB OVO Lin-
gerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn.
akt X GRp 16/18), postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku
Sąd zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli.

Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przy-
sługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygo-
dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Poz. 30354. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GRp 16/18.
[BMSiG-29861/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-

nych, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym
postępowaniu układowym prowadzonym wobec AB OVO Lin-
gerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn.
akt X GRp 16/18), postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku
Sąd zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli.

Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przy-
sługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygo-
dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
2019-05-06 86/2019 48 23044
Poz. 23044. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GRp 16/18.
[BMSiG-22512/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym
postępowaniu układowym prowadzonym wobec AB OVO Lin-
gerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn.
akt X GRp 16/18), w dniu 23 maja 2019 roku, o godzinie 1000,
w sali nr 120, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. War-
szawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w War-
szawie, odbędzie się rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia
układu.
Poz. 23044. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GRp 16/18.
[BMSiG-22512/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym
postępowaniu układowym prowadzonym wobec AB OVO Lin-
gerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn.
akt X GRp 16/18), w dniu 23 maja 2019 roku, o godzinie 1000,
w sali nr 120, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. War-
szawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w War-
szawie, odbędzie się rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia
układu.
2019-04-04 67/2019 78 18081
Poz. 18081. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GRp 16/18.
[BMSiG-17508/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspie-
szonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec
AB OVO Lingerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w War-
szawie (sygn. akt X GRp 16/18), Sędzia komisarz na zgro-
madzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad
układem, które odbyło się w dniu 15 marca 2019 roku,
wydał postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyję-
cia układu - w trybie art. 120 ust. 1 ustawy Prawo restruk-
turyzacyjne.
Poz. 18081. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GRp 16/18.
[BMSiG-17508/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspie-
szonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec
AB OVO Lingerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w War-
szawie (sygn. akt X GRp 16/18), Sędzia komisarz na zgro-
madzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad
układem, które odbyło się w dniu 15 marca 2019 roku,
wydał postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyję-
cia układu - w trybie art. 120 ust. 1 ustawy Prawo restruk-
turyzacyjne.
2019-04-04 67/2019 79 18082
Poz. 18082. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GRp 16/18.
[BMSiG-17509/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że Sędzia komisarz
w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym
wobec AB OVO Lingerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Warszawie (sygn. akt X GRp 16/18), na podstawie art. 97 ust. 1
ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zatwierdził spis wierzytelno-
ści na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania
nad układem w dniu 15 marca 2019 roku, w zaktualizowanej
wersji złożonej przez Nadzorcę sądowego na zgromadzeniu
wierzycieli w trybie art. 262 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
Poz. 18082. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GRp 16/18.
[BMSiG-17509/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że Sędzia komisarz
w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym
wobec AB OVO Lingerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Warszawie (sygn. akt X GRp 16/18), na podstawie art. 97 ust. 1
ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zatwierdził spis wierzytelno-
ści na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania
nad układem w dniu 15 marca 2019 roku, w zaktualizowanej
wersji złożonej przez Nadzorcę sądowego na zgromadzeniu
wierzycieli w trybie art. 262 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
2018-12-24 248/2018 336 1182940
Poz. 1182940. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/71628/18/601]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH, OTWARCIE PRZY-
ŚPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO
nr X GR 39/18 data 04.07.2018 3. organ nr data
Poz. 1182940. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/71628/18/601]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH, OTWARCIE PRZY-
ŚPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO
nr X GR 39/18 data 04.07.2018 3. organ nr data
2018-12-13 241/2018 82 56121
Poz. 56121. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GRp 16/18.
[BMSiG-55669/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszo-
nym postępowaniu układowym prowadzonym wobec AB
OVO Lingerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
(sygn. akt X GRp 16/18) w dniu 3 grudnia 2018 roku nadzorca
sądowy złożył do akt postępowania spis wierzytelności oraz
spis wierzytelności spornych.Spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych można
przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. War-
szawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
Poz. 56121. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GRp 16/18.
[BMSiG-55669/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszo-
nym postępowaniu układowym prowadzonym wobec AB
OVO Lingerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
(sygn. akt X GRp 16/18) w dniu 3 grudnia 2018 roku nadzorca
sądowy złożył do akt postępowania spis wierzytelności oraz
spis wierzytelności spornych.Spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych można
przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. War-
szawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
2018-11-05 214/2018 1193 910184
Poz. 910184. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28444/18/899]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR-
SZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica JUTRZENKI nr domu 111 kod pocz-
towy 02-231 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
ZODIAKALNA nr domu 22 kod pocztowy 02-437
poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej OFFICE@ABOVOLINGERIE.COM
4. Adres strony internetowej WWW.ABOVOLINGE-
RIE.COM
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA
ART.13, ART.16; UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO
BRZMIENIA STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO
BRZMIENIA STATUTU ART. OD 1 DO 28 Z DN.
23.05.2018 - NOTARIUSZ W WARSZAWIE EWELINA
WACHOWSKA-GIERS ZA REP. A 3548/2018


Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CABAJ 2. BARBARA ANNA 3. 87121108529
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZEWCZYK
2. MATEUSZ MACIEJ 3. 87022715039 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ROBEL 2. JAKUB
3. 80080516172 2 1. SZEWCZYK 2. MATEUSZ
3. 87022715039 3 1. NIZIO 2. EWA 3. 72102207146
4 1. NIZIO 2. ANDRZEJ 3. 72110607918 wpi-
sać: 5 1. CABAJ 2. ALEKSANDRA MARIA
3. 89072707389 6 1. SZEWCZYK 2. KRZYSZTOF
JERZY 3. 89121812154 7 1. SZEWCZYK 2. EWA
JÓZEFA 3. 61060210165 8 1. SZEWCZYK 2. JERZY
MACIEJ 3. 59120213676
Poz. 910184. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28444/18/899]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR-
SZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica JUTRZENKI nr domu 111 kod pocz-
towy 02-231 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
ZODIAKALNA nr domu 22 kod pocztowy 02-437
poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej OFFICE@ABOVOLINGERIE.COM
4. Adres strony internetowej WWW.ABOVOLINGE-
RIE.COM
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA
ART.13, ART.16; UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO
BRZMIENIA STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO
BRZMIENIA STATUTU ART. OD 1 DO 28 Z DN.
23.05.2018 - NOTARIUSZ W WARSZAWIE EWELINA
WACHOWSKA-GIERS ZA REP. A 3548/2018


Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CABAJ 2. BARBARA ANNA 3. 87121108529
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZEWCZYK
2. MATEUSZ MACIEJ 3. 87022715039 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ROBEL 2. JAKUB
3. 80080516172 2 1. SZEWCZYK 2. MATEUSZ
3. 87022715039 3 1. NIZIO 2. EWA 3. 72102207146
4 1. NIZIO 2. ANDRZEJ 3. 72110607918 wpi-
sać: 5 1. CABAJ 2. ALEKSANDRA MARIA
3. 89072707389 6 1. SZEWCZYK 2. KRZYSZTOF
JERZY 3. 89121812154 7 1. SZEWCZYK 2. EWA
JÓZEFA 3. 61060210165 8 1. SZEWCZYK 2. JERZY
MACIEJ 3. 59120213676
2018-07-17 137/2018 63 31603
Poz. 31603. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GR 39/18, X GRp 16/18.
[BMSiG-31135/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, w sprawie o sygn. akt X GR 39/18 z wniosku dłużnika
AB OVO Lingerie S.A. z siedzibą w Warszawie o otwarcie
przyspieszonego postępowania układowego, postanowie-
niem z dnia 4 lipca 2018 roku otworzył przyspieszone postę-
powanie układowe dłużnika Ab Ovo Lingerie S.A. z siedzibą
w Warszawie.Jednocześnie Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie
SSR Piotra Kędzierskiego oraz nadzorcę sądowego w osobie
Pawła Lewandowskiego. Postępowanie toczyć się będzie pod
sygn. akt X GRp 16/18.
Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji polskich jest Rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848
w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz. L. 141
z dnia 25.06.2015 r., a otwarte postępowania ma charakter
postępowania głównego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia
postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania
układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znaj-
dowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego przysługuje zażalenie na posta-
nowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części doty-
czącej jurysdykcji sądów polskich.
Poz. 31603. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 października 2012 r., sygn. akt X GR 39/18, X GRp 16/18.
[BMSiG-31135/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, w sprawie o sygn. akt X GR 39/18 z wniosku dłużnika
AB OVO Lingerie S.A. z siedzibą w Warszawie o otwarcie
przyspieszonego postępowania układowego, postanowie-
niem z dnia 4 lipca 2018 roku otworzył przyspieszone postę-
powanie układowe dłużnika Ab Ovo Lingerie S.A. z siedzibą
w Warszawie.Jednocześnie Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie
SSR Piotra Kędzierskiego oraz nadzorcę sądowego w osobie
Pawła Lewandowskiego. Postępowanie toczyć się będzie pod
sygn. akt X GRp 16/18.
Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji polskich jest Rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848
w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz. L. 141
z dnia 25.06.2015 r., a otwarte postępowania ma charakter
postępowania głównego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia
postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania
układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znaj-
dowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego przysługuje zażalenie na posta-
nowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części doty-
czącej jurysdykcji sądów polskich.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki